slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
How to do Muslim Vashikaran ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
How to do Muslim Vashikaran ?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

How to do Muslim Vashikaran ? - PowerPoint PPT Presentation

58 Views
Download Presentation

How to do Muslim Vashikaran ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mob - +91-7696775664 Muslim vashikaranpryog MolanaAshfaq Khan

  2. Mob - +91-7696775664 Aaye janay kaisay kiya jata hai vashikaran muslim tarikay Say . . .

  3. Mob - +91-7696775664 Yehamlsomwaar(monday) yasukrwaar (Friday) ko he shurukaray . . .

  4. Mob - +91-7696775664 Is amalkisuruaat may is vajifay (mantr) kopaday. “vishmilla - hir - rahmaan - nir - rahim”

  5. Mob - +91-7696775664 aglaypage may diyegayewazifeykopure 1 mahine(month) taklagataarpaday.

  6. VAJIFAA Mob - +91-7696775664 “Vismillaha neer rahim aalmoti ho (insaan ka name) balaha“

  7. Mob - +91-7696775664 Jiskoapnayvash may karnahaiuskitasveerkodekhtayhue is wazifeykopaday. . .

  8. Muslim vashikarankaybaray may or jyadajananekayliyenichaydiye button par click karay . . . Muslim Vashikarn

  9. Mob - +91-76967-75664 MolanaAshfaq Khan Muslim Vashikaran Specialist www.vashikaranspecialistbabaji.org/