Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej
Download
1 / 14

Wspólna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko-ukraińskiej - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Wspólna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko-ukraińskiej. Bartosz Gruszecki Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu e-mail: [email protected] Prawny aspekt pojęcia. Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji granicznych kontroli towarów :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wspólna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko-ukraińskiej' - matthew-mendoza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wsp lna kontrola celna perspektywy rozwoju na granicy polsko ukrai skiej
Wspólna kontrola celnaperspektywy rozwoju na granicy polsko-ukraińskiej

Bartosz Gruszecki

Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu

e-mail: [email protected]


Prawny aspekt pojęcia

Międzynarodowa Konwencja w sprawie harmonizacji granicznych kontroli towarów:

- dążyć do zorganizowania wspólnych kontroli towarów i dokumentacji poprzez zastosowanie wspólnej infrastruktury

Konwencja Kyoto:

- na wspólnym przejściu granicznym organizować wspólne kontrole, w każdym przypadku, gdy to możliwe

kodeks graniczny Schengen:

- wspólnie prowadzone przejście graniczne, na którym straż graniczna państwa członkowskiego i straż graniczna państwa trzeciego przeprowadzają następujące po sobie kontrole zgodnie ze swoim prawem krajowym oraz na podstawie umowy dwustronnej


Wspólna kontrola z punktu widzenia zarządzania granicą

 • elementem znacznie szerszej koncepcji – Zintegrowanego Zarządzania Granicą (IBM – IntegratedBorder Management)

 • spełnia wszystkie z 3 filarów koncepcji

 • optymalne rozwiązanie - pojedyncze zatrzymanie pojazdu (one-stop border post OSBP)


Rodzaje wspólnej kontroli

 • z punktu widzenia uwarunkowańprawnych:

 • kontrolawykonywanawspólnieprzezfunkcjonariuszytakichsamychorganówkontrolnychpaństwawydającegoiprzyjmującego (sensustricto)

 • kontrolawykonywanakolejno,najpierwprzezfunkcjonariuszyorganówkontrolnychpaństwawydającego, a następnieprzezfunkcjonariuszyorganówkontrolnychpaństwaprzyjmującego (kontrola w jednymmiejscu)

 • z punktu widzenia uwarunkowańinfrastrukturalnych:

 • pojednejstroniegranicy

 • podwóchstronachgranicy

 • z punktu widzenia zakresukontroli:

 • w ruchupodróżnych

 • w obrocietowarowym


Korzyści wynikające ze wspólnej kontroli

 • szybkość i przyjazność przekroczenia granicy (perspektywa klienta)

 • ograniczenie nakładów inwestycyjnych w zakresie organizacji infrastruktury kontrolnej (perspektywa finansowa)

 • lepsze, bezpośrednie możliwości współpracy i wymiany informacji pomiędzy służbami kontrolnymi (perspektywa współpracy)

 • ujednolicanie i optymalizacja standardów działania służb (perspektywa procesów wewnętrznych)


Ewentualne ryzyka

 • tworzenie się grup nieformalnych wśród funkcjonariuszy obu państw

 • osłabianie wewnętrznej integracji w ramach organizacji

 • zakłócenia logistyczne


Ramy prawne wspólnej kontroli na granicy polsko-ukraińskiej

 • Kodeks graniczny Schengen(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice , ( Dz.U. L 105 z 13.4.2006, z późn. zm.)

 • umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową (Dz.U. Nr 144 poz. 1205 z 2002)


Kodeks graniczny polsko-ukraińskiejSchengen

 • zmiana Kodeksu z 26 czerwca 2013r.

 • rozszerzenie możliwości tworzenia wspólnie prowadzonych przejść granicznych:

  • na terytorium państwa członkowskiego 

  • na terytorium państwa trzeciego 

  • na terytorium państwa członkowskiego i państwa trzeciego


Zasady polsko-ukraińskiejorganizacjiwspólnejkontrolinapodstawie umowy kijowskiej

 • organy kontrolne każdego z państw przeprowadzają kontrole na przejściach granicznych drugiego zgodnie z prawem swojego państwa i z takimi samymi skutkami prawnymi, jakby wykonywali te czynności na terytorium swojego państwa

 • wykonujący kontrolę na terytorium drugiego państwa nie muszą mieć zezwolenia na pobyt, ani na pracę

 • mogą nosić mundury, odznaki, broń, używać psów służbowych

 • korzystać z własnych środków transportu i oddanych im do dyspozycji budynków

 • dokumenty z kontroli nie mogą być sprawdzane przez drugie państwo

 • mogą posługiwać się własnymi środkami łączności radiowej pod warunkiem, że nie będą zakłócały takich samych urządzeń państwa, na terenie którego pracują


Zasady polsko-ukraińskiejorganizacjiwspólnejkontrolinapodstawie umowy kijowskiej

(Art. 5 ust. 1) Kontrolę osób, towarów i środków transportu jako pierwsi dokonują funkcjonariusze organów kontrolnych tego Państwa, którego terytorium one opuszczają.

Prawo tego Państwa, związane z wykonywaniem kontroli, przestaje działać z chwilą, gdy funkcjonariusze jego organów oświadczą, że zakończyli kontrolę.

zastosowano wariant określony jako

„kontrola w jednym miejscu”


Dotychczasowe doświadczenia wynikające z funkcjonowania wspólnej kontroli na granicy polsko-ukraińskiej

 • na podstawie prowadzonych projektów pilotażowych:

  • Zosin-Ustiług (eksperymentalnie od 1997 r., następnie na podstawie umowy kijowskiej)

  • Krościenko-Smolnica (od 2003 r.)

 • na podstawie EURO2012

  • Medyka

  • Dorohusk

  • Korczowa

  • Hrebenne

 • na podstawie nowo utworzonych przejść granicznych na terytorium Polski:

  • Budomierz-Hruszew (od 2013 r.)

  • Dołhobyczów-Uhrynów (od 2014 r.)


Perspektywy rozwoju wspólnej kontroli na granicy polsko-ukraińskiej

 • Jaki zakres ruchu objąć wspólna kontrolą?

 • Jak wykorzystać istniejącą infrastrukturę?

 • Który kierunek ruchu odprawiać po polskiej stronie?

 • „Wspólna kontrola” czy tylko „kontrola w jednym miejscu”?


Proponowane kierunki rozwoju wspólnej kontroli na granicy polsko-ukraińskiej

 • przejście z etapu „kontroli w jednym miejscu” do etapu wspólnej kontroli sensu stricto (polegającej na wspólnych inspekcjach tych samych służb różnych krajów)

 • punktem wyjścia jest zmiana umowy kijowskiej przewidująca, że analogiczne służby kontrolne (organy celne i odpowiednio służby graniczne) obu państw wykonują swoje czynności jednocześnie

 • okresowe wprowadzanie wspólnej kontroli na przejściach objętych projektem EURO2012 w momentach spiętrzenia ruchu

 • w dalszej perspektywie wprowadzenie wdrożenie wspólnej kontroli w ruchu podróżnych na tych przejściach granicznych

 • w przypadku powodzenia projektów – wdrożenie wspólnej kontroli na wszystkich polsko-ukraińskich, drogowych przejściach granicznych


Dziękuję za uwagę ! polsko-ukraińskiej

Bartosz Gruszecki

Naczelnik Urzędu Celnego w Przemyślu

e-mail: [email protected]


ad