slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
H6 De Republiek in Europa PowerPoint Presentation
Download Presentation
H6 De Republiek in Europa

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

H6 De Republiek in Europa - PowerPoint PPT Presentation

matthew-combs
134 Views
Download Presentation

H6 De Republiek in Europa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. H6 De Republiek in Europa 6.4 Een land apart

  2. Betrekkelijke tolerantie • Gereformeerden waren zelf vervolgd tijdens de Opstand • 40% van de inwoners van de Republiek was Katholiek • Geen centraal gezag • Intolerantie was slecht voor de handel H6 De Republiek in Europa 6.4 Een land apart

  3. Filips II 1555-1581 De Republiek 1588-1795 1572 Inname van den Briel 1581 Plakkaat van Verlatinghe 1609-1621 Twaalfjarig Bestand 1648 Vrede van Münster Twaalfjarig Bestand 1568 begin van de Opstand 1579 Unie van Utrecht 1584 Willem van Oranje vermoord H6 De Republiek in Europa 6.4 Een land apart

  4. De Arminianen of Remonstranten streven naar tolerantie en hebben een gematigde geloofsopvatting De Gomaristen of Contraremon-stranten streven naar een staatsgodsdienst en hebben een strenge geloofsopvatting Als in 1609 het Twaalfjarig Bestand wordt afgekondigd blijkt de bevolking van de Republiek geen eenheid te zijn. Steden bewapen uzelf tegen dit opstanding gepeupel! WAAAT!? Wie is hier de baas van het leger!? 1616 oproer door slechte economie en belastingverhogingen Van Oldenbarnevelt Prins Maurits H6 De Republiek in Europa 6.4 Een land apart

  5. Even dreigde er een burgeroorlog maar Maurits liet in 1618 van Oldenbarnevelt arresteren. Ondertussen organiseerde de Staten Generaal een synode die in 1619 besloot dat vrijzinnige godsdienstige opvattingen vals waren De weken daarna trok hij de steden langs om de aanhangers van van Oldenbarnevelt uit de stadsbesturen te zetten Datzelfde jaar werd van Oldenbarnevelt ter dood veroordeeld H6 De Republiek in Europa 6.4 Een land apart

  6. L 6.1 t/m 6.4 M 6.4 1 t/m 6 M. Tijdbalk van het hoofdstuk H6 De Republiek in Europa 6.4 Een land apart