1 / 23

Mile Mamić JEZIČNI SAVJETI (1997)

Karl-Franzens-Universit ät Graz, Institut für Slawistik Sprachwissenschaftliches Seminar Empfehlungen B/K/S SoSE 2010 O. Univ.-Prof. Dr. Mag. Branko To šović. Mile Mamić JEZIČNI SAVJETI (1997). Jelena Tešić 0613294 jelo_tesic @gmx.net. Sadržaj. Biografija Sadržaj knjige

matsu
Download Presentation

Mile Mamić JEZIČNI SAVJETI (1997)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Slawistik Sprachwissenschaftliches Seminar Empfehlungen B/K/S SoSE 2010 O. Univ.-Prof. Dr. Mag. Branko Tošović Mile Mamić JEZIČNI SAVJETI (1997) Jelena Tešić 0613294 jelo_tesic@gmx.net

 2. Sadržaj • Biografija • Sadržaj knjige • Leksička i leksičko-tvorbena pitanja • Morfološka i morfološko-sintaktička pitanja • Sintaktička pitanja • Terminološka pitanja • Literatura

 3. Biografija • *25. Jula 1944. u Santa Maria di Leuca • Filozofski fakultet u Zagrebu: • studij hrvatskoga jezika i književnosti • latinskoga jezika i rimske književnosti • Zavod za (hrvatski) jezik • profesor suvremenoga hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zadru

 4. Sadržaj knjige • Dio prvi: HRVATSKA OPĆEJEZIČNA PITANJA • I. Leksička i leksičko-tvorbena pitanja • II. Morfološka i morfološko-sintaktička pitanja • III. Tvorbena pitanja • IV. Sintaktička pitanja • V. Glasovna pitanja • VI. Pravopisna pitanja • VII. Frazeološka pitanja • VIII. Etimološka pitanja

 5. Dio drugi: TERMINOLOŠKA PITANJA • I. Pravno, političko i gospodarsko nazivlje • II. Sveučilišno nazivlje • III. Kršćansko nazivlje

 6. Leksička i leksičko-tvorbena pitanja

 7. Da li je purizam isto kao čistunstvo? • čistunstvo → pretjerani purizam bolje: težnja za jezičnom čistoćom • Purist je neutralno. • Čistunac je stilski obilježeno.

 8. Naučnik koji nije učenjak • zajednički korijen uč- od glagola učiti • učenjak → znanstvenik • naučnik → učenik koji uči zanat • naučnik u srpskom → učenjak, znanstvenik

 9. Trenerka u trenirci • trenerka → žena (trener) • trenirka → odjeća za sport • Razlika kao: spavačica i spavaćica

 10. Ljeto, godina i godište ljeto → najtoplije godišnje doba • ljeto → višeznačna riječ 1) godišnje doba 2) godina • godište 1) godina • godina 1)sat 2)godina 3)nevrijeme godište → godina rođenja godina →vrijeme od 365 dana

 11. Nosioc, nosilac ili nositelj • Sufiks • -telj • -lac • pravilno: • nositelj / nositeljica • nosilac • nepravilno: • nosioc • nosač

 12. Čitač, čitatelj ili čitalac • čitalac i čitatelj → osoba koja čita knjige, časopise, novine radi svog vlastitog interesa • čitač 1) osoba koja javno čita 2) sprava uz pomoću koje se čita ili bar- kod čitač

 13. Goj, uzgoj i odgoj • goj →od glagola gojiti • Od glagola gojiti nastali su odgojiti/ odgajati, uzgojiti/ uzgajati. • odgoj → za ljude • uzgoj → za životinje i biljke • prije: jednako značenje

 14. Morfološka i morfološko-sintaktička pitanja

 15. Mati voli kćer, a kći voli mater • Nominativ: • mati • kći • Akuzativ: • mater • kćer To je moja mati! To je moja kći! Imaju sina i kćer.

 16. Isprašiti gospodara ili kaput gospodara? • kojeg → živo • koji → neživo To je kaput gospodara kojeg treba isprašiti.

 17. Sintaktička pitanja

 18. Čije su hlače i od čega su? • To su hlače od Ivana Krofaka! Hlače mogu biti Ivanove a ne od Ivana. To su hlače Ivana Krofaka! To su hlače od samta.

 19. Sestra ide k bratu. • [gbratu] • Brat ide k sestri, a sestra k bratu [gbratu]. • ka bratu

 20. Terminološka pitanja

 21. Poručiti da je naručeno • poručiti komu što → javiti komu što po nekome drugom • naručiti → pismeno ili usmeno javiti kome da nam što napravi • (naručiti jelo)

 22. Literatura • Mamić, Mile (1997): Jezični savjeti. Zadar: Vlastita naklada

 23. Kraj

More Related