Gi m s t ho t ng u t x y d ng
Download
1 / 42

- PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ-XÂY DỰNG. Người trình bày PGS. TS . Đặng Văn Thanh. Một số khái niệm. Đầu tư Đầu tư phát triển Đầu tư xây dựng Xây dựng Xây dựng cơ bản Đầu tư-xây dựng. CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - matsu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gi m s t ho t ng u t x y d ng

GIÁM SÁTHOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ-XÂY DỰNG

Người trình bày

PGS. TS. Đặng Văn Thanh


M t s kh i ni m
Một số khái niệm

 • Đầu tư

 • Đầu tư phát triển

 • Đầu tư xây dựng

 • Xây dựng

 • Xây dựng cơ bản

 • Đầu tư-xây dựng


C s ph p l v ho t ng gi m s t u t x y d ng
CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNGGIÁM SÁT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 • Tính chất

 • Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

 • Đại diện ý chí, nguyện vọng của nh.dân ĐP

 • Nhiệm vụ, quyền hạn

 • Quyết định các vấn đề kinh tế - tài chính

 • Giám sát hoạt động, g.sát tuân thủ pháp luật …


B n ch t c a ho t ng gi m s t ho t ng u t x y d ng
BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁTHoạt động đầu tư xây dựng

1- Kiểm tra - đánh giá tình hình đ.tư x.dựng

- Mức độ chấp hành, tuân thủ pháp luật, quy chế, chính sách

- Chủ trương đầu tư và nguồn vốn đầu tư-xây dựng , phân bổ và sử dụng nguồn vốn

- Quy mô, cơ cấu, địa bàn đầu tư-xây dựng, nhân tố ảnh hưởng, tác động đến k.tế-xã hội

- Chất lượng đầu tư,xây dựng

- Hiệu quả đầu tư-xd ( K.tế, chính trị, xã hội..)

2- Khả năng và biện pháp khắc phục yếu kém


Kh i ng
Khởi động

 • Hãy nêu những vấn đề mà anh, chị quan tâm và những khó khăn trong thực hiện chức năng giám sát của HĐND trong lĩnh vực Đầu tư – Xây dựng cơ bản !

  Trình bày ngắn gọn trên giấy

  một số từ !


V n quan t m
Vấn đề quan tâm

 • Quy hoạch, Chủ trương đầu tư

 • Tiến độ đầu tư-xây dựng

 • Giải phóng mặt bằng,

 • Vốn & phân bổ vốn

 • Tuân thủ Quy trình đầu tư–xây dựng

 • Chất lượng đầu tư, Hiệu quả ĐT-XD

 • Trách nhiệm tổ chức , cá nhân


V n quan t m1
Vấn đề quan tâm

 • Quy trình Giám sát

  Chuẩn bị/Tìm hiểu

  Giám sát

  Kết thúc Giám sát

 • Nội dung Giám sát

 • Đối tượng giám sát

 • Thành lập

  đoàn/tổ Giám sát


Kh kh n trong gi m s t t xd
Khó khăn trong giám sát ĐT-XD

 • Nhận thức, hợp tác , cộng tác

 • Nội dung g.sát không rõ,khó xác định

 • Thiếu thông tin độc lập, tin cậy;

 • Khả năng cập nhật chính sách, chế độ

 • Năng lực chuyên môn,nhân lực cho gs

 • Thời gian hạn chế

 • Tư vấn, chuyên gia, hỗ trợ…

 • Cách tiếp cận, kỹ năng Gs

 • Cơ sơ pháp lý không ổn định


H n ch trong gi m s t
Hạn chế trong giám sát

 • Kết luận không rõ,mang tính lời khuyên

 • Kết luận một chiều, một góc độ, một khía cạnh,

 • Hậu giám sát

Tính Hình thức


U t v x y d ng
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

1- Tái sản xuất tài sản cố định,

tạo cơ sở vật chất

2- Phương thức tiến hành

 • + Đầu tư mới

 • + Cải tạo, mở rộng

 • + Đầu tư chiều sâu

  3- Nguồn vốn đầu tư

 • + NSNN

 • + Vốn vay

 • + Liên doanh liên kết

 • + Nguồn tự có


Nguy n t c qu n l u t v x y d ng
NGUYÊN TẮC QUẢN LÝĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

1- Q.lý theo dự án, quy hoạch và pháp luật

2- Q.lý theo trình tự đầu tư đối với từng loại vốn

3- Q.lý về kiến trúc và môi trường sinh thái

4- Phân định trách nhiệm, quyền hạn

 • + Cơ quan quản lý nhà nước

 • + Chủ đầu tư

 • + Tổ chức tư vấn

 • + Nhà thầu


Tr nh t u t v x y d ng
TRÌNH TỰĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

1- Chuẩn bị đầu tư

(dự án ĐT được phê duyệt)

2-Thực hiện đầu tư

(Dự án được triển khai,

công trình được thi công, xây, lắp)

3-Kết thúc đầu tư-xây dựng

(Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán)


C c ho t ng gi m s t
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

1- Thẩm tra,

đánh giá báo cáo

2- Chất vấn,

yêu cầu giải trình

3- Xem xét,

kiểm trathực tế


H nh th c gi m s t
HÌNH THỨC GIÁM SÁT

 • Nghe và đánh giá báo cáo về tình hình đầu tư - xây dựng, tiến độ đầu tư, đánh giá kết quả thực hiện, quyết toán

 • Chất vấn và yêu cầu giải trình tại kỳ họp HĐND, các Ban

 • Tổ chức Đoàn giám sát chung, giám sát chuyên đề, giám sát đột xuất

 • Cử thành viên Đoàn giám sát đi xác minh các vấn đề tài chính ngân sách

 • Xem xét, xử lý các kiến nghị của cử tri


Th o lu n nh m
THẢO LUẬN NHÓM

 • Những nội dung cần giám sát trong toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng và trong từng giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư-XD và kết thúc đầu tư? Phương thức tốt nhất để thực hiện

  ?

 • Những thông tin, nội dung

  yêu cầu được báo cáo

  và chất vấn về đầu tư XD:

  Toàn bộ tình hình đầu tư

  Một chương trình,

  một công trình…?


Nghe b o c o v u t v x y d ng
NGHE BÁO CÁOVỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

1- Tình hình và kết quả đầu tư

2- Quá trình chuẩn bị đầu tư:

 • Điều tra, khảo sát, chọn địa điểm, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án, chuẩn bị nguồn vốn, quyết định đầu tư

  3- Thực hiện đầu tư:

 • Chuẩn bị mặt bằng, mua sắm thiết bị, công nghệ, thiết kế xây dựng; lập phê duyệt dự toán thi công xây lắp, quản lý chất lượng, vận hành thử nghiệm …

  4- Kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khai thác:

 • Nghiệm thu, bàn giao, vận hành, bảo hành, quyết toán công trình, quyết toán với đầu tư


Ch t v n v y u c u gi i tr nh
CHẤT VẤN VÀ YÊU CẦU GIẢI TRÌNH

 • Nơi thực hiện:

  - Tại các ban của HĐND

  Chất vấn, giải trình,

 • - Tại kỳ họp HĐND

  Chất vấn

  & Trả lời chất vấn


Ph ng th c ch t v n v y u c u gi i tr nh
PHƯƠNG THỨC CHẤT VẤN VÀ YÊU CẦU GIẢI TRÌNH

 • - Đặt câu hỏi và đối thoại trực tiếp

 • - Nêu yêu cầu giải trình bằng văn bản

 • - Yêu cầu

  báo cáo công khai

  trước HĐND,

  trước cử tri …


N i dung ch t v n v y u c u gi i tr nh
NỘI DUNG CHẤT VẤNVÀ YÊU CẦU GIẢI TRÌNH

1- Chủ trương đầu tư

2- Sự tuân thủ quy trình đầu tư

3- Tiến độ đầu tư - xây dựng

4-Tiến độ giải ngân,

thanh toán

5- Chất lượng công trình,

hạng mục c. trình

6- Hiệu quả đầu tư

7- Nợ vốn xây dựng cơ bản

8- Lý do và trách nhiệm


Ki m tra xem x t th c t
KIỂM TRA, XEM XÉT THỰC TẾ

 • - Xem xét chất lượng thi công, tiến độ triển khai dự án tại hiện trường

 • - Kiểm tra hồ sơ chuẩn bị đầu tư, hồ sơ thi công, hồ sơ đấu thầu, chỉ định thầu, hồ sơ quyết toán

 • - Sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra và kết luận của kiếm toán


Gi m s t v ch tr ng u t
GIÁM SÁT VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

1- Sự cần thiết phải đầu tư và quy mô đầu tư

2- Thị trường, khả năng cạnh tranh

3- Sự phù hợp quy hoạch

4- Nguồn vật tư, thiết bị

5- Khả năng nguồn vốn

6- Hình thức đầu tư


Gi m s t v l p quy t nh d n u t
GIÁM SÁT VÀ LẬP QUYẾT ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1- Sự hợp lý về địa điểm, môi trường

2- Phương án giải phóng mặt bằng

3- Lựa chọn công nghệ

4- Phương án xây dựng

5- Ph.án huy động ng.vốn,

khả năng hoàn vốn

và trả nợ

6- Hiệu quả đầu tư

7- Tiến độ dự kiến


Gi m s t th c hi n u t
GIÁM SÁT THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

1- Đền bù giải phóng mặt bằng

2- Mua sắm thiết bị,công nghệ

3- Thi công, xây, lắp

4- Thực hiện các hợp đồng

5- Quản lý kỹ thuật,chất lượng …


Gi m s t d to n chi ph u t v thanh to n v n u t
GIÁM SÁT DỰ TOÁN, CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

1- Định mức, đơn giá & chế độ, chính sách

2- Khối lượng thiết kế và tổng dự toán

3- Quan hệ tổng dự toán và tổng mức đầu tư

4- Thủ tục thẩm định và phê duyệt

5- Tạm ứng vốn, thu hồi vốn tạm ứng và thanh toán vốn theo tiến độ đầu tư


Gi m s t qu tr nh k t th c x y d ng v a d n v o s d ng
GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH KẾT THÚC XÂY DỰNG VÀ ĐƯA DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNG

1- Nghiệm thu, bàn giao

2- Vận hành, hướng dẫn sử dụng

3- Bảo hành công trình

4- Quyết toán công trình,

Quyết toán vốn

5- Thẩm tra,

Phê duyệt quyết toán


Gi m s t t ng v n u t
GIÁM SÁT DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNGTỔNG VỐN ĐẦU TƯ

1- Chuẩn bị đầu tư

2- Chuẩn bị xây dựng

3- Chi phí xây dựng

4- Mua sắm, lắp đặt thiết bị

5- Chi phí k.thiết cơ bản khác

6- Chi phí thiệt hại, thu hồi


T nh hu ng 1 ch ng tr nh ki n c ho tr ng h c
Tình huống 1: DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNGCHƯƠNG TRÌNHKIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG HỌC

Năm 2003, Ch.phủ đề nghị, Q.hội Q.định Chương trình

kiên cố hoá trường học trong bằng ng.vốn vay trong nước (Công trái).

Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND, Sở Giáo dục tỉnh triển khai

2003 Vay dân 4000 tỷ

2008 trả nợ, lãi suất bq 13,6%/năm, 5năm: 68%,

Gốc+Lãi: Khoảng6720 tỷ

Chương trình chưa hoàn thành, cần triển khai tiếp tục

Phân bổ vốn,

Lựa chọn địa điểm, mô hình, thiết kế phòng học

Tiến độ thực hiện, Giải ngân;

Sử dụng vốn vay

Chất lượng xây dựng phòng học

Hiệu quả của chương trình


T nh hu ng 2 x y d ng khu d n c khu th m i
Tình huống 2 DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNGXây dựng khu dân cư, khu đô thị mới

 • chủ trương x.dựng khu dân cư, đô thị để giãn dân

 • Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng

 • Xây dựng hạ tầng: Đường,cấp thoát nước, điện, môi trường, trường học, chợ, dịch vụ công cộng….

 • Cơ cấu đất, công trình

 • Đối tượng được phân đất, mua nhà…

 • Phương thức xây dựng, chuyển giao

 • Chi phí và giá cả thanh toán

 • …..


T nh hu ng 3 u t x y d ng b nh tr
Tình huống 3 DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNGĐầu tư , xây dựng bị đình trệ

 • Do lạm phát, giá cả tăng cao, các hoạt động đầu tư, xây dựng bị ngưng trệ, các nhà đầu tư và nhà thầu không dám thi công tiếp…

 • Nhà nước quyết định cắt giảm đầu tư công, tăng mức đầu tư cho các công trình đầu tư bằng vốn nhà nước, bù trượt giá vật tư, tiền công…

 • Hội đồng nhân dân có trách nhiệm xem xét và quyết định đầu tư, xây dựng trên địa bàn


T nh hu ng 4 x y d ng ng n ng th n
Tình huống 4 DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNGXây dựng Đường nông thôn

 • HĐND tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng 300 km đường nông thôn, Tổng vốn 60 tỷ đ

  (NSĐP 50%, dân đóng góp 30%, vay 20%)

 • Thực hiện:

  1- Huy động, sử dụng vốn

  2- Chọn thầu và giao thầu

  3- Giám sát thi công

  4- Chất lượng đường

  5- Thất thoát, lãng phí

  6- Khối lượng không đạt

  7- Thanh toán chậm


H i ng nh n d n ti n h nh gi m s t
Hội đồng nhân dân DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNGtiến hành giám sát

Xây dựng kế hoạch giám sát của HĐND

1-Xác định mục tiêu Giám sát

2-Lựa chọn đối tượng, hình thức g.sát

3-Những nội dung cần giám sát

4-Yêu cầu về thông tin, nội dung

và đối tượng cung cấp

5-Những câu hỏi của Đại biểu HĐND

với đối tượng giám sát

6-Cơ sở cho những kiến nghị

và quyết định


M t s t nh hu ng
MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNG

1-Chủ trương và hiệu quả đầu tư

2-Tiến độ đầu tư

3- Phát sinh công việc và chi phí

4-Chậm hoặc khó quyết toán

5-Chất lượng công trình


Ch tr ng u t
Chủ trương đầu tư DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNG

1- Sự cần thiết ( Kinh tế-xã hội-chính trị…)

2-Mục đích đầu tư.

3-Quy mô, diện tich, di dân…

4-Các biến động bất thường

5-Hiệu quả đầu tư

Giám sát, yêu cầu giải trình

Xác định nguyên nhân, trách nhiệm

Hướng giải quyết


Ti n u t
Tiến độ đầu tư DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNG

1-Thực trạng: Tiến độ thi công

Tiến độ giải ngân

2-Nguyên nhân –G.phóng mặt bằng

- Năng lực nhà thầu

- Nguồn vốn,cung cấp vật tư

- Thủ tục đ.tư , thanh toán

3-Trách nhiệm

- Cơ quan quản lý

- Chủ đầu tư

- Bên thi công…


Kh i l ng chi ph ph t sinh
Khối lượng , chi phí phát sinh DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNG

1-Thực trạng:-Tăng kh.lượng, thêm việc

-Tăng chi phí-Tăng vốn

2-Ng.nhân : B.sung thiết kế, nh.vụ đầu tư

Khảo sát, thiết kế

Thay đổi Đ.mức, đơn giá…

3-Giám sát: Mức độ

Thủ tục

Tính pháp lý


Ch m ho c kh quy t to n
Chậm hoặc khó quyết toán DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNG

1- Thực tế:

Chậm hoặc rất khó quyết toán

2- Nguyên nhân:

Thiếu căn cứ

Thiếu hồ sơ pháp lý

Vượt dự toán nhiều

Thiếu trách nhiệm

3- Giám sát :

Đôn đốc

Có biện pháp xử lý

hành chính và tài chính

Tháo gỡ vướng mắc


Ch t l ng c ng tr nh
Chất lượng công trình DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNG

1-Biểu hiện : Không đảm bảo chất lượng

Xuống cấp, Hư hỏng

2-Nguyên nhân: Quy trình thi công

Chất lượng vật tư

Năng lực thi công, giám sát

Gian lận, vi phạm kỹ thuật

3-Giám sátĐánh giá chuyên môn

Kiểm tra thực tế công trình,

Kiểm tra hồ sơ thi công

Kiến nghị xử lý


Th o lu n to n th
Thảo luận toàn thể DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNG

 • Theo Anh, chị Để đảm bảo thực quyền của HĐND

  và nâng cao chất lượng hoạt động

  giám sát Đầu tư Xây dựng

  cần có những

  giải pháp gì

  ?

  Mỗi người nêu

  một giải pháp

  cho là tâm đắc,

  là cần thiết nhất?


N ng cao ch t l ng ho t ng gi m s t
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNGHOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

 • Thống nhất nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN

 • Công khai hóa trình tự đầu tư - xây dựng, quy trình giám sát

 • Cập nhật chính sách, chế độ, định mức và các thông tin cần thiết về đầu tư - xây dựng


N ng cao ch t l ng ho t ng gi m s t ti p
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT (tiếp)

 • Phân tích và chọn lựa những vấn đề trọng yếu để giám sát

 • Nâng cao năng lực và tăng cường các điều kiện cần thiết cho các cơ quan của HĐND, đại biểu HĐND

 • Tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin

 • Nâng cao chất lượng hoạt động và độ tin cậy của báo cáo Kiểm toán nhà nước


N ng cao ch t l ng ho t ng gi m s t ti p1
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNGHOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT (tiếp)

8. Sử dụng có hiệu quả tư vấn và phân tích của các chuyên gia

9. Đề cao trách nhiệm và nâng cao năng lực của các đại biểu HĐND

10. Bảo đảm thực hiện các kiến nghị sau giám sát


Gi m s t ho t ng u t x y d ng

XIN CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU DỰ ÁN VÀO SỬ DỤNG


ad