Kind wees fase
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


  • 198 Views
  • Uploaded on

“KIND WEES” FASE:. 1Kor. 13:11 Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind; maar nou dat ek ‘n man is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê. “KIND WEES” FASE:. 1Kor. 3:1,2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - matia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kind wees fase
“KIND WEES” FASE:

1Kor. 13:11

Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind; maar nou dat ek ‘n man is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê.


Kind wees fase1
“KIND WEES” FASE:

1Kor. 3:1,2

v1. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.

v2. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,


Kind wees fase2
“KIND WEES” FASE:

Heb. 5:12-14

v12. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.

v13. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.

v14. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.


Kinderlikheid
KINDERLIKHEID:

Mark. 10: 13-16

v13. En hulle het kindertjies na Hom gebring, dat Hy hulle kon aanraak; en die dissipels het die wat hulle gebring het, bestraf.

v14. Maar toe Jesus dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.

v15. Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.

v16. En Hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën.


Kinderlikheid1
KINDERLIKHEID:

Matt. 18:1-4

v1. In daardie uur het die dissipels na Jesus gekom en gesê: Wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele?v2.Toe roep Jesus ‘n kindjie na Hom en laat hom in hulle midde staan v3. en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!

v4. Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele.


Kinderlike eienskappe
KINDERLIKE EIENSKAPPE:

1. Na-aap gedrag van volwassenes

Joh 14:7

As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien.


Kinderlike eienskappe1
KINDERLIKE EIENSKAPPE:

2. Vertrou jou vir hulp as hulle moeilike opdragte kry

Jak.1:5

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Spr.3:6

Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.


Kinderlike eienskappe2
KINDERLIKE EIENSKAPPE:

3. Vertel baie van sy pa / ma

Mat 10:32

Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.


Kinderlike eienskappe3
KINDERLIKE EIENSKAPPE:

4. Baie gretig om te leer

Titus 3:9

Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos.


Kinderlike eienskappe4
KINDERLIKE EIENSKAPPE:

5. Is spontaan

2Sam.6:16,20

v16.Toe die ark van die HERE die stad van Dawid inkom, kyk Migal, die dogter van Saul, juis deur die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van die HERE; en sy het hom in haar hart verag.

v20.Toe Dawid terugkom om sy huisgesin te seën, het Migal, die dogter van Saul, Dawid tegemoetgegaan en gesê: Hoe het die koning van Israel homself vandag geëer, dat hy homself vandag voor die oë van die slavinne van sy dienaars ontbloot het soos een van die ligsinnige mense hom somaar ontbloot!