slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Estonia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Estonia - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Estonia. Karjääriplaneerimine ja töö otsing. Mis on karjäär?. Karjäär on elukestev areng. Kitsam tähendus näeb karjääri kui töökogemuste järgnevust ja ametiredelil ülespoole liikumist,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Estonia' - matia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Estonia

Karjääriplaneerimine ja töö otsing

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu

mis on karj r
Mis on karjäär?
 • Karjäär on elukestev areng.
 • Kitsam tähendus näeb karjääri kui töökogemuste järgnevust ja ametiredelil ülespoole liikumist,
 • Laiem tähendus hõlmab endasse kogu sinu eluteed koos kõikide erinevate rollidega (nt pererollid, ühiskondlikud rollid jt).
 • Karjäär on elu- ja töökogemuste seeria.
karj riplaneerimine
Karjääriplaneerimine
 • Karjääriplaneerimine on enese elu juhtimine ning see on elukestev tegevus.
 • See on elukestev muutuste, õppimise ja otsustamise protsess, elu erinevate sündmuste ja rollide juhtimine, mis kujundavad Sinu karjääri ja toetavad eesmärkide saavutamist. Kutsevalik on selle protsessi üheks oluliseks osaks.
 • Karjääriplaneerimine kitsamas mõttes on isikliku karjääri kavandamine ühe asutuse või elukutse raames. Sama tähtis, kui on töö, on ka huvid, oskused, väärtused, elustiil, suhted lähedaste ning suhe iseendaga.
karj riplaneerimine kui pidev protsess
Karjääriplaneerimine kui pidev protsess
 • Karjääri on väga keeruline pikaks ajaks täielikult ette planeerida, sest aja jooksul toimuvad muutused nii inimese vajadustes, huvides ja väärtushinnangutes kui ka tööturul ja ühiskonnas tervikuna.
 • See on pidev korrigeerimist nõudev protsess, mille jooksul võib olukorda mitmel korral ümber hinnata ja sellest lähtuvalt otsuseid teha.
edukas karj riplaneerimine
Edukas karjääriplaneerimine
 • Eduka karjääriplaneerimise võti peitub selles, kuivõrd Sa oled teadlik iseendast, oma võimalustest ja oskad neid omavahel sidudes teha plaane ja plaane ka ellu viia.
 • Need teadmised ja oskused aitavad vastata 3 karjääriplaneerimise põhiküsimusele:
  • Kes sa oled?
  • Kuhu sa tahad jõuda?
  • Kuidas sa sinna saad?
mis on oluline
Mis on oluline?
 • Esmalt on vaja end tundma õppida, mõelda oma enesehinnangu, vajaduste, väärtuste , oskuste, kogemuste ja tervise peale.
 • Korrektne info õppimis- ja töötamisvõimalustest, ametitest ja tööturu nõudlustest on karjääriotsuste tegemisel asendamatu.
 • Karjäärina ei mõisteta üksnes tööalast edukust, vaid elus edenemist kõigi elurollide kooskõlas.
karj rin ustamine
Karjäärinõustamine
 • Karjäärinõustamine on inimese toetamine iseenda tundmaõppimisel ning tulevikuplaanidekoostamisel, teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel.
 • Nõustamise eesmärk on aidata inimesel iseseisvalt teha tööturul efektiivsemaks rakendumiseks teadlikke kutse-, töö- ja haridusalaseid valikuid ning soodustada sotsiaalset kaasatust ühiskonnas tervikuna
ameti valikul
Ameti valikul
 • Kui ametit valid, peaksid kindlasti arvestama oma eeldusi ja sobivust sellesse ametisse - millega Sulle meeldib töötada, mida Sa tõesti teha tahad.
 • Kindlasti pakub Sulle huvi ka see, kui perspektiivikas see amet on või millist palka selles ametis makstakse.
 • Samas on oluline mõelda tagajärgedele, mida võivad Sinu poolt tehtud valikud kaasa tuua (kas pead vahetama elukohta, õppima lisaks mingit keelt, olema valmis pikemat aega kodunt ära olema jne).
t iseloom
Töö iseloom
 • Millised on konkreetsed tööülesanded?
 • Millised on kohustused?
 • Mille eest vastutad?
 • Kui palju tuleb töötajatel üksteisega või klientidega suhelda?
 • Kas töötad üksinda või meeskonnas?
 • Kas juhid ise teiste tegevust või järgid teiste ettekirjutusi?
 • Millisesse valdkonda töö kuulub: teenindus, tootmine, teadus, ehitus ...?
t tingimused
Töötingimused
 • Milline on tööaeg: päeva- või öötöö, vahetustega töö, hooajatöö...?
 • Kas töö on ruumis või välitingimustes?
 • Milline on tööruum: kontor, müügisaal, laoruum, tootmisruum, lava...?
 • Kas töötamisel on kokkupuude tervistkahjustavate faktoritega: kemikaalid, müra, vibratsioon, kuum, niiskus, külm, tolm ...?
 • Kas töötamine toimub ohtlikes oludes: kõrguses, maa-all, merel...?
 • Millises asendis tuleb töötada: istudes, seistes, kõndides...?
 • Millised on palgatingimused, kui suur on töötasu?
vajalikud teadmised oskused isiksuseomadused
Vajalikud teadmised, oskused, isiksuseomadused
 • Millist haridust see töö eeldab?
 • Millised on konkreetsed töövõtted ja tehnikad, mida peaksid valdama sellel kutsealal töötamiseks?
 • Milliseid eri ja/või täiendavaid teadmisi see kutse eeldab?
 • Millised isikuomadused on kutsetööks olulised: pingetaluvus, osavus, kiirus ...?
kasulikke linke noortele
Kasulikke linke noortele
 • Sotsiaalministeerium: Noored tööl http://www.sm.ee/tegevus/too-ja-toimetulek/toosuhted/tooleping/noored-tool.html
 • Rajaleidjahttp://www.rajaleidja.ee/noor/
 • Noore tööotsija teejuhthttp://www.firstjob.ee/
 • Vabatahtlike väravhttp://www.vabatahtlikud.ee/