Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Download
1 / 15

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona: III/2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“' - mateo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Digit ln v ukov materi l zpracovan v r mci projektu eu pen ze kol m
Digitální výukový materiálzpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“

Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“

Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Šablona: III/2

Sada: VY_32_INOVACE_AJ.1.04 Gerund a infinitiv

Vytvořeno: 15. 9. 2013

Ověřeno: 17. 10. 2013 Třída: NS1


Gerund a infinitiv
Gerund a infinitiv

Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání

Předmět: Anglický jazyk

Ročník: 1.

Autor: Ing.Jana Červená

Časový rozsah: 2 vyučovací hodiny

Pomůcky: dataprojektor

Klíčová slova: Gerund, infinitiv

Anotace:

Materiál je určen k seznámení se s případy použití gerundia a infinitivu v anglické větě..


Gerund a infinitiv1
GERUND A INFINITIV

 • V anglické větě lze použít jen jedno pomocné a jedno významové sloveso. Chceme-li nebo potřebujeme-li použít víc významových sloves musíme použít gerundium nebo infinitiv.Druhé významové sloveso ve větě pak musí použít formu gerundia nebo infinitivu.

 • Příklad:

 • I wantto go home.

 • I lovesnowboarding.


Gerund
GERUND

Gerund

je v podstatě tvar slovesa s koncovkou -ing. Navenek se "tváří" jako podstatné jméno, avšak protože jde o sloveso, nemá člen ani množné číslo. Gerundiu se proto někdy říká "slovesná podstatná jména" ( "verbal nouns").

POZOR: Nezaměňujte gerund s průběhovou formou sloves.Používáme-li sloveso s koncovkou -ing jako podstatné jméno, většinou se jedná o gerund.


Gerund1
Gerund

Gerund nalezneme jako:podmět předmět po předložcepo předložce s podstatným jménempo předložce s přídavným jménempo předložce s některými slovesy - frázová slovesa slovesa pojící se s gerundempo předložce s některými frázemi

po předložce s některými frázemi


Podm t a p edm t
Podmět a předmět

 • 1) podmět.Příklad: Spending holidays with my mother is not my idea of fun. (Dovolená s matkou není mou představou o zábavě.)Snowboarding is fun. (Jízda na snowboardu je zábava.)Getting presents is wonderful. (Dostávání dárků je úžasné.)Reading is my favourite pastime. (Čtení mě moje oblíbená činnost ve volném čase.)2) předmět.Příklad: I like snowboarding. (Rád jezdím na snowboardu.)

 • I like drinking beer. (Rád piju pivo.)I enjoy reading.(Baví mě čtení.)


Gerund po p edlo ce
Gerund po předložce

3) Gerund po předložcePakliže chceme použít sloveso po předložce MUSÍME použít gerund.

after

 • I will call you after arriving in Prague.

  before

 • Please call me before coming home.

  by

 • He did the right thing by reporting the crime.

  in spite of

 • In spite of arriving late we managed to catch the bus.

  without

 • You cannot leave without helping your brother.


Gerund po p edlo ce a podstatn m jm nu
Gerund po předložce a podstatném jménu

4) Gerund po předložce a podstatném jménu

advantage of

 • What are the advantages and disadvantages of shopping online?

  chance of

 • What is the chance of him coming home early?

  idea of

 • I like the idea of going to the movies tonight.

  interest in

 • He has no interest in helping us.

  in trouble for

 • He got in trouble for lying to me.


Gerund po p edlo ce a p davn m jm nu
Gerund po předložce a přídavném jménu

5) Gerund po předložce a přídavném jménu

afraid of

 • He is afraid of getting sick.

  capable of

 • He is capable of commiting a cri.

  crazy about

 • He is crazy about playing video games.

  excited about

 • I am excited about going back to school.

  good at

 • She is good at playing tennis.

  famous for

 • She is famous for playing tennis.

  happy about

 • He is happy about getting a job.

  interested in

 • I am interested in doing business with you.

  proud of

 • We are proud of winning the game.

  worried about

 • He is worried about arriving late.


Gerund po p edlo ce1
GERUND PO PŘEDLOŽCE

6) Gerund po předložce a slovesu - frázová slovesaPříklad:

accuse of

 • They accused him of stealing money..

  apologize for

 • He apologized for coming late.

  believe in

 • I believe in doing the right thing.

  complain about

 • Why do people complain about paying tax?

  get used to

 • She got used to living on her own.

  talk about

 • .He was talking about working alone.

  think of

 • She is thinking of going back to work.

  worth

 • .At that price, it is worth buying.

  worry about

 • .Don't worry about getting old.


Fr ze s gerundem
FRÁZE S GERUNDEM

7) Fráze s gerundem Příklad:

cannot help

 • She cannot help loving that man.

  feel like

 • I feel like eating another chocolate.

  what about

 • What about having a party on Saturday


Sloveso p ed p edm tem
SLOVESO PŘED PŘEDMĚTEM

 • Sloveso před předmětem a gerundem Některá slovesa, která se pojí s předmětem stojí ve větě před gerundem. Předmět hlavního slovesa pak nese "činnost" slovesa s -ing.Příklad: The waiter heard the man complaining.Didn't you notice them waving? Některá slovesa pojící se s předmětem, následovaná gerundem:

 • feel

 • find

 • hear

 • notice

 • see

 • watch POZNÁMKA:

 • Obecně slovesa vyjadřující smysly (see, watch, notice, hear), která najdeme ve vazbě:sloveso + předmět + sloveso + ing (I watched them cooking.) se mohou objevit i ve vazbě:

 • sloveso + předmět + sloveso (I watched them cook).

 • -ing zde pak zdůrazňuje pokračování děje.


Slovesa bez zm ny v znamu
SLOVESA BEZ ZMĚNY VÝZNAMU

 • Příklad sloves bez změny významu:

 • She began talking. (Začala mluvit.)

 • She began to talk. (Začala mluvit.)

 • He continued eating. (Pokračoval v jídle.)

 • He continued to eat. (Pokračoval v jídle.)

 • I like shopping. (Rád nakupuji.)

 • I like to shop. (Rád nakupuji - Am.)I like to shop at 7am. (Br. Dávám přednost nakupování v 7 ráno.)

 • I love swimming. (Miluji plavání.)

 • I love to swim. (Miluji plavání.)

 • I prefer snowboarding. (Dávám přenost snowboardu.)

 • I prefer to snowboard. (Dávám přenost snowboardu.)

 • Did she start painting? (Začal malovat?)

 • Did she start to paint? (Začal malovat?)


Slovesa se zm nou v znamu
SLOVESA SE ZMĚNOU VÝZNAMU

forget

 • She forgot buying the tickets. (Zapomněla, že ty lísky koupila.)

 • She forgot to buy the tickets. (Zapomněla koupit lístky.)

  hate

 • He hates shopping. (Nesnáší nakupování.)

 • I hate to tell you, but... (Nerada ti to říkám, ale...)

  regret

 • I regret telling him the truth. (Mrzí mě, že jsem mu řekla pravdu.)I regret to tell you that your flight was cancelled. (S politováním Vám oznamuji, že Váš let byl zrušen.)

  remember

 • I remember meeting her. (Pamatuji se, že jsem se s ní setkal.)

 • I'll remember to meet her.(Nezapomenu se sní setkat.)

  stop

 • He stopped smoking. (Přestal kouřit.)

 • He stopped to smoke.(Zastavil, aby si zakouřil.)

  tryShe tried snowboarding. (Vyzkoušela jízdu na snowboardu.)try + gerund (používáme když jsme něco vyzkoušeli, ale nelíbilo se nám to a nechcem to znovu dělat) She tried to lose weight.(but didn't succeed.)(Pokusila se zhubnout, ale neuspěla.)try + infinitiv (používáme když jsme něco vyzkoušeli, chceme to znovu dělat)


Pou it zdroje
Použité zdroje

KINGSBURY, Roy a kol. CAE Advantage [online]. [cit. 9.10.2013]. Dostupný na WWW: www.longham.com

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


ad