slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
B2B susret firmi metalske industrije prekograničnog područja BiH i Srbije u okviru projekta “ EUMETAL 2” Saraj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

B2B susret firmi metalske industrije prekograničnog područja BiH i Srbije u okviru projekta “ EUMETAL 2” Saraj - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

B2B susret firmi metalske industrije prekograničnog područja BiH i Srbije u okviru projekta “ EUMETAL 2” Sarajevo, 03.07.2013. Hotel Bristol. EUMETAL 2 Vrijednost i trajanje projekta, partneri. Vrijednost projekta: 365.432, 28 EUR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'B2B susret firmi metalske industrije prekograničnog područja BiH i Srbije u okviru projekta “ EUMETAL 2” Saraj' - mateo


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

B2B susret firmi metalske industrije prekograničnog područja BiH i Srbije u okviru projekta “EUMETAL 2”Sarajevo, 03.07.2013. Hotel Bristol

eumetal 2 vrijednost i trajanje projekta partneri
EUMETAL 2Vrijednost i trajanje projekta, partneri

Vrijednost projekta: 365.432, 28 EUR

EU: 304.070,34 EUR SERDA: 31.299,00 EURRRA ZLATIBOR: 30.062,94 EUR

(83,2 %) (16,8%)

Trajanje projekta: 20 mjeseci

(mart 2013. – oktobar 2014.)

Partneri:

Ministarstvo privrede KS

Nacionalna agencija za regionalni razvoj Srbije

eumetal 2 ciljevi projekta
EUMETAL 2 – Ciljevi projekta

Razvoj malih i srednjih preduzeća metalskog sektora u prekograničnom području BiH i Srbije u svrhu unaprijeđenja njihove konkurentnosti i jačanja izvoznih sposobnosti

Prenos znanja i iskustva projekta “EUMETAL” u prekograničnom području

Podrška firmama u metalskom sektoru prekograničnog područja u ispunjavanju formalnih zahtjeva za izvoz na tržište EU

Unaprijeđenje znanja i vještina radnika u metalskom sektoru prekograničnog područja

Promocija firmi u metalskom sektoru prekograničnog područja na regionalnom i međunarodnom nivou

b2b susret firme u esnice bih
B2B susret – firme učesnice - BiH
 • Volkswagen Sarajevo d.o.o.
 • Saraj-Komerc d.o.o.
 • Marmex ing d.o.o.
 • Unis – Udružena metalna industrija d.d.
 • Termika d.o.o.
 • Elcom d.o.o.
 • Fabrika kotrljajućih ležajeva i kardana FKL d.o.o.
 • MacrohardMechanic d.o.o.
 • Interclima d.o.o.
 • Uniklimad.d.
 • Unis Group d.o.o.
 • MS&WOODd.d.
 • Unis Pretis d.o.o.
 • M-Steel d.o.o.
 • E&S d.o.o.
 • Č.J. d.o.o.
 • Dioda-lexelektron d.o.o.
 • MDG International d.o.o.
 • Dženemi d.o.o.
 • Famos a.d.
 • Energoinvest d.d.
 • Energoinvest-TDSd.d.
b2b susret firme u esnice srbija
B2B susret – firme učesnice - Srbija
 • Proleter a.d.
 • Ariljemetal d.o.o.
 • Metaloplastika a.d.
 • Perfom doo
 • Potens-perforacija doo
 • INMOLD DOO
 • Fero promet doo
 • Fluks doo
 • Elektrotermija doo
 • Corun doo
 • Alprom d.o.o.
 • Kojami - Kojadinović Milorad i ostali d.d.
 • Metal tehnik sistem DOO
 • Elkok ad
 • Alati univerzal doo
slide6

“Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u metalnoj industriji kroz uvođenje novih tehnologija i zanimanja, implementaciju EU standarda i jačanje izvoznih sposobnosti – EUMETAL”Prenos znanja i iskustava

eumetal vrijednost i trajanje projekta partneri
EUMETAL – Vrijednost i trajanje projekta, partneri

Vrijednost projekta: 458.460,00 EUR

EC: 389.599,31 EUR (84,98%) SERDA: 68.860,69 EUR (15,02%)

Trajanje projekta: 30 mjeseci

(septembar 2010. – mart 2013.)

Partneri:

Ministarstvo privrede KS

Ministarstvo obrazovanja i nauke KS

eumetal analiza stanja u metalnoj industriji
EUMETAL – Analiza stanja u metalnoj industriji
 • Zastarjela tehnologija i oprema
 • Narušena dugoročna poslovna saradnja sa međunarodnim partnerima
 • Nedostatak kvalifikovanih radnika za primjenu novih tehnologija (CNC tehnologija, ICT dizajn...)
 • Nepostojanje institucionalne podrške u procesu kontrole kvaliteta, certificiranja i CE označavanja
 • Nedovoljne marketinške aktivnosti i neadekvatne strategije brendiranja
 • Nizak nivo inovacijskih kapaciteta
eumetal ciljevi projekta
EUMETAL – Ciljevi projekta

Jačanje konkurentnosti i izvoznih sposobnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) u metalnom sektoru

Pružiti podršku MSP u jačanju konkurentnosti i promociji izvoza

Unaprijediti kvalitet edukacijskih programa u skladu sa tražnjom na tržištu

Unaprijediti znanja i ojačati MSP kroz primjenu novih marketing alata i standarda kvaliteta

Jačanje kapaciteta Centra za nove tehnologije u Srednjoj mašin.školi i Reg.sub-centra u Hadžićima

Promovisati karijeru i mogućnosti zapošljavanja u metalnom sektoru

Ispitati mogućnosti osnivanja Naučno-istraž. centra metalne industrije u sklopu UNSA

eumetal ciljne grupe i krajnji korisnici projekta
EUMETAL – Ciljne grupe i krajnji korisnici projekta

Ciljne grupe:

 • Mala i srednja preduzeća metalne industrije sa područja Sarajevske makroregije
 • Nezaposleni i radnici u metalnom sektoru

Krajnji korisnici:

 • Srednje mašinske škole sa područja Sarajevske makroregije
 • Udruženja poslodavaca
 • Klasteri metalne industrije
 • Univerzitet/fakulteti
 • Ostale institucije za podršku biznisu
eumetal projektne aktivnosti

Tehničko opremanje Centra za nove tehnologije pri Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi u Sarajevu i Srednjoškolskog centra Hadžići

 • Trening „CNC tehnologije“ za profesore srednjih metalskih škola
 • Uspostava programa za nova zanimanja u metalskom sektoru
 • Edukacija i trening za nezaposlene i radnike u metalskom sektoru iz oblasti novih i postojećih zanimanja metalske industrije
 • Sufinansiranje programa stažiranja za radnike/nezaposlene u firmama metalske industrije
 • Promocija karijere i mogućnosti zapošljavanja u metalskom sektoru
 • Uvođenje EU standarda u firme metalske industrije
 • Trening na temu „CE znak“
 • Sufinansiranje učešća firmi na međunarodnim sajmovima metalske industrije
 • Trening “Marketing alati i predstavljanje na međunarodnom tržištu”
 • Izrada web stranice o metalskoj industriji na prostoru Sarajevske makroregije
 • Izradastudije “PretpostavkezauspostavuNaučno-istraživačkogcentrapriUniverzitetu u Sarajevu” safokusomnametalskuindustriju
 • Završna konferencija projekta
EUMETAL – Projektne aktivnosti
eumetal rezultati projekta 1

Tehničko opremanje Centra za nove tehnologije pri Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi u Sarajevu i Srednjoškolskog centra Hadžići

 • Nabavka CNC glodalice, 15 računara, 2 printera i 1 projektora za potrebe Centra za nove tehnologije pri Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi u Sarajevu (vrijednost cca. 100.000 KM)
 • Nabavka licenciranog softvera za programiranje CNC mašina za 15 radnih mjesta za potrebe Srednjoškolskog centra Hadžići (vrijednost cca. 23.000 KM)
EUMETAL – Rezultati projekta 1
eumetal rezultati projekta 2

Trening „CNC tehnologije“ za profesore srednjih metalskih škola

 • 12 profesora iz 6 srednjih škola obučeno iz oblasti “CNC tehnologije i programiranje CNC mašina”:
  • Srednja škola metalskih zanimanja – 2 profesora
  • Srednja mašinska tehnička škola – 3 profesora
  • Srednjoškolski centar Hadžići – 2 profesora
  • Srednjoškolski centar Vogošća – 2 profesora
  • Srednjoškolski centar Ilijaš – 2 profesora
  • Srednja škola za okoliš i drvni dizajn – 1 profesor
EUMETAL – Rezultati projekta 2
eumetal rezultati projekta 3

Uspostava programa za nova zanimanja u metalskom sektoru

 • Razvijeni nastavni planovi i programi i odobreni od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS za 8 zanimanja:
  • CNC tehničar
  • CNC operater
  • CAD-CAM-CNCtehnolog-programer
  • CAD crtač
  • Bravar
  • Metalostrugar
  • Metalobrusač
  • Metaloglodar
EUMETAL – Rezultati projekta 3
eumetal rezultati projekta 4

Edukacija i trening za nezaposlene i radnike u metalskom sektoru iz oblasti novih i postojećih zanimanja metalske industrije

 • 270 osoba (200 nezaposlenih i 70 radnika u metalskom sektoru) okončalo obuke te su im dodijeljena zvanična Uvjerenja o stručnom usavršavanju i dopunskom obrazovanju):
  • CNC tehničar – 51 kandidat
  • CNC operater – 46 kandidata
  • CAD-CAM-CNCtehnolog-programer – 57 kandidata
  • CAD crtač – 99 kandidata
  • Bravar – 10 kandidata
  • Metalobrusač – 7 kandidata
EUMETAL – Rezultati projekta 4
eumetal rezultati projekta 5

Sufinansiranje programa stažiranja za radnike/nezaposlene u firmama metalske industrije

 • 50 nezaposlenih osoba zaposleno u 11 firmi metalske industrije i finansijski podržano kroz program stažiranja (po osobi: 290 KM x 4 mjeseca)
EUMETAL – Rezultati projekta 5
eumetal rezultati projekta 6

Promocija karijere i mogućnosti zapošljavanja u metalskom sektoru

 • Održan mini sajam zapošljavanja na kojem je predstavljeno 19 firmi metalske industrije
 • Provedene promotivne kampanje za 3 srednje metalske škole (Srednja mašinska tehnička škola, Srednja škola metalskih zanimanja, Srednjoškolski centar Hadžići)
  • Urađen promotivni materijal (rolo panoi, brošure, letci, radio reklame)
  • Održane prezentacije srednjih metalskih škola u 3 osnovne škole
EUMETAL – Rezultati projekta 6
eumetal rezultati projekta 7

Uvođenje EU standarda u firme metalske industrije

 • ISO 9001 uveden u 3 firme:
  • EdingTelecom (certificiran)
  • Unis Pretis
  • Žica
 • ISO 14001 uveden u 5 firmi:
  • Unis Fagas – certificiran
  • Volkswagen – certificiran
  • Unis
  • Unis UTL
  • Uniklima
EUMETAL – Rezultati projekta 7
eumetal rezultati projekta 8

Trening na temu „CE znak“

 • Trening pohađalo 62 polaznika iz 38 firmi metalske industrije
EUMETAL – rezultati projekta 8
eumetal rezultati projekta 9

Sufinansiranje učešća firmi na međunarodnim sajmovima metalske industrije

 • 21 firma podržana na 3 sajma metalske industrije:
  • HannoverMesse 2011 – 5 firmi
  • Midest 2011(Pariz) – 8 firmi
  • HannoverMesse 2012 – 8 firmi
EUMETAL – Rezultati projekta 9
eumetal rezultati projekta 10

Trening “Marketing alati i predstavljanje na međunarodnom tržištu”

 • Trening pohađalo 51 polaznik iz 27 firmi metalske industrije
EUMETAL – Rezultati projekta 10
eumetal rezultati projekta 11

Izrada web stranice o metalskoj industriji na prostoru Sarajevske makroregije

 • Na web stranicama www.serda.ba i www.ceppei.bapromovisane sve aktivnosti projekta, trendovi metalske industrije u BiH i EU, baza podataka firmi metalske industrije na području Sarajevske regije
EUMETAL – Rezultati projekta 11
eumetal rezultati projekta 12

Izradastudije “PretpostavkezauspostavuNaučno-istraživačkogcentrapriUniverzitetu u Sarajevu” safokusomnametalskuindustriju

 • Studija identificirala ko uspostavlja centar, kako, gdje, koje djelatnosti obavlja te nudi model finansiranja i upravljanja
EUMETAL – Rezultati projekta 12
eumetal rezultati projekta 13

Završna konferencija projekta

 • Dvodnevna radionica i konferencija projekta
  • Obilazak Centra za nove tehnologije pri Srednjoj mašinskoj tehničkoj školi u Sarajevu
  • Obilazak proizvodnog pogona firme “RFK Valjčići”
  • Radionica i konferencija – razmjena i analiza iskustava u oblasti metalske industrije u BiH i zemalja u okruženju
  • 20 učesnika
EUMETAL – Rezultati projekta 13
uspje ni primjeri eumetal i uniklima
Uspješni primjeri EUMETAL i Uniklima
 • Uveden ISO 14001
 • Učešće na 2 međunarodna sajma metalske industrije (Hanover i Pariz)
 • Učešće na mini sajmu zapošljavanja u metalskoj industriji u Sarajevu
 • 6 radnika pohađalo specijalističke obuke i dobilo zvanična Uvjerenja o stručnom usavršavanja
 • 3 novouposlena radnika podržana kroz program sufinansiranjastažiranja
 • 2 radnika pohađalo trening “CE znak”
 • 2 radnika pohađalo trening “Marketing alati i predstavljanje na međunarodnom tržištu”
uspje ni primjeri eumetal i volkswagen sarajevo
Uspješni primjeri EUMETAL i Volkswagen Sarajevo
 • Uveden ISO 14001 i uspješno okončana certifikacija
 • Učešće na mini sajmu zapošljavanja u metalskoj industriji u Sarajevu
 • 6 radnika pohađalo specijalističke obuke i dobilo zvanična Uvjerenja o stručnom usavršavanja
 • 3 radnika pohađalo trening “CE znak”
 • 3 radnika pohađalo trening “Marketing alati i predstavljanje na međunarodnom tržištu”
uspje ni primjeri eumetal i eding telecom
Uspješni primjeri EUMETAL i EdingTelecom
 • Uveden ISO 9001 i uspješno okončana certifikacija
 • Učešće na međunarodnom sajmu metalske industrije (Hanover)
 • Učešće na mini sajmu zapošljavanja u metalskoj industriji u Sarajevu
 • 2 radnika pohađalo trening “CE znak”
 • 2 radnika pohađalo trening “Marketing alati i predstavljanje na međunarodnom tržištu”
uspje ni primjeri eumetal i unis fagas
Uspješni primjeri EUMETAL i Unis Fagas
 • Uveden ISO 14001 i uspješno okončana certifikacija
 • 4 radnika pohađalo specijalističke obuke i dobilo zvanična Uvjerenja o stručnom usavršavanja
 • 2 novouposlena radnika podržana kroz program sufinansiranjastažiranja
 • 1 radnik pohađao trening “CE znak”
slide29

Kontakt informacije:

Regionalna razvojna agencija Zlatibor

Petra Ćelovićabb

31 000 Užice

Tel: 00381 31 523-065

Fax: 00381 31 523-065

Web: www.rrazlatibor.co.rs

Kontakt informacije:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

Hamdije Čemerlića 2/XI

71 000 Sarajevo

Tel: 00387 33 652-935

Fax: 00387 33 663-923

Web: www.serda.ba

slide31

“Ova prezentacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj prezentacije je isključiva odgovornost Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA i Regionalne razvojne agencije Zlatibor i ni u kojem slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.”