termoregulacija prilikom zarona obi nog delfina tursiops truncatus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Termoregulacija prilikom zarona običnog delfina ( Tursiops truncatus ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Termoregulacija prilikom zarona običnog delfina ( Tursiops truncatus )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Termoregulacija prilikom zarona običnog delfina ( Tursiops truncatus ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Termoregulacija prilikom zarona običnog delfina ( Tursiops truncatus ). Dejan Stojanović. Uvod. Delfini i kitovi su visoko specijalizovani morski sisari koji provode čitav život u vodi. Jedan od najvećih fizioloških izazova za ove morske endotermne organiizme predstavlja termoregulacija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Termoregulacija prilikom zarona običnog delfina ( Tursiops truncatus )' - mateja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Uvod
 • Delfini i kitovi su visoko specijalizovani morski sisari koji provode čitav život u vodi.
 • Jedan od najvećih fizioloških izazova za ove morske endotermne organiizme predstavlja termoregulacija.
 • Kao odgovor na visoku termalnu kondukciji vode, sisari reda Cetacea su razvile debele slojeve masnog tkiva koji obavijaju njihovo telo.
slide3
Uvod
 • Kod Cetacea, takođe postoje i „termalni prozori“, dobro vaskularizovani rep i peraja, preko kojih ove životinje odaju suvišnu toplotu i sprečavaju pregrevanje kada se nalaze u toplim vodama ili prilikom intezivne aktivnosti.
 • Kao i kod drugih homeotermnih sisara i kod reda Cetacea se javlja vazokostrikacija i vazodiletacija perifernih tkiva, a kada govorimo o perifernim organima i izmena toplote sistemom krvnih sudova suprotnog smera.
termoregulacija prilikom zarona
Termoregulacija prilikom zarona
 • Williams i saradnici (1999) su istraživali odgovor kardio-vaskularnog sistema i odavanje toplote perifernih organa (repa i peraja) kod kljunastog (običnog) delfina (Tursiops truncatus) tokom zarona od 50m.
 • Tokom zarona srednja frekvenca srčanog rada, koja na površini u mirovanju iznosi 102.0±2.6 otkucaja po minutu, se smanjila za 63%, a po povrtku na površinu gotovo trenutno vratila na početnu vrednost.
 • Takođe, tokom zarona prenos toplote (Wm-2) u dorzalnom peraju je opao za 35%, a u repu za 24%.
termoregulacija prilikom zarona1
Termoregulacija prilikom zarona
 • Načini termoregulacije kod delfina može se povezati sa mehenizmom koji se javlja kod kamila i može predstavljati jedan od primera opšte prisutnog odgovora sisara na nedostatak jednog od resurasa (Williams i sar., 1999). Iako se vremenske skale razlikuju, zajedničko je odlaganje u procesu prenošenja toplote.
 • Kod delfina koji zaranjaju, kardio-vaskularne promene nastale radi očuvanja kiseonika posledično smanjuju odavanje toplote kroz „termalne prozore“ tokom zarona.
 • Slično tome, dehidrirane kamile će smanjiti razmenu toplote tokom dana da bi očuvali vodu, koja bi, u suprotnom, u procesu evaporacije bila izgubljena. Tako kamile zadržavaju toplotu do večeri, kada se proces može odigrati putem „neevaporativnog puta“.
literatura
Literatura
 • Williams TM, Noren D, Berry P, Estes JA, Allison C, Kirtland J. The diving physiology of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus). III. Thermoregulation at depth.J Exp Biol. 1999;202(20):2763-9.