t risms un dabas aizsardz ba n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tūrisms un dabas aizsardzība

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Tūrisms un dabas aizsardzība - PowerPoint PPT Presentation


  • 249 Views
  • Uploaded on

Tūrisms un dabas aizsardzība. Tūrisma objektu popularizēšana. Valsts nozīmes aizsargājams arheoloģijas piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 2210) ir Dāvida pils – pilskalns Šlīteres ciemā.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tūrisms un dabas aizsardzība' - mason


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t risma objektu populariz ana
Tūrisma objektu popularizēšana

Valsts nozīmes aizsargājams arheoloģijas piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 2210) ir Dāvida pils – pilskalns Šlīteres ciemā.

slide4
Zilo kalnu kraujā atrodas arheoloģijas piemineklis Dāvida ala. Veidojusies ~7 m augstā un 50 m garā vidusdevona Arukilas un Burtnieku svītas gaišo smilšakmeņu iezī. Tautā un literatūrā par Dāvida alu tiek dēvēts pats iezis (Eniņš, 1994.).

Laika periodā no 1923. līdz 1990. gadam īpaši aizsargājamā dabas teritorija bija mazapmeklēta. Speciāla tūrisma infrastruktūra netika iekārtota. Tūrisma ceļvedī „Atceries Latviju” (Vanags, 1937.) sniegts apraksts par Zilajiem kalniem, Dāvida leju, Slīteri un bāku.

slide6

Slīteres nacionālā parka likums

I nodaļa Vispārīgie noteikumi

1.pants

Slīteres nacionālais parks (turpmāk - nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks izveidots, lai saglabātu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī veicinātu ilgtspējīgu teritorijas saimniecisko attīstību.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

siena gubi a latvijas ainav
Siena gubiņa Latvijas ainavā?

KONRĀDS UBĀNSSiena laiks. 1923.g.Audekls, eļļa. 54 x 65 cmCena: 16 000 LVL

atskaites punkts
Atskaites punkts

Broce, Rozentāls, Purvītis, Feders, (18., 19.gs., 20.gs.sākums)

Skats no Gleznotājkalna

ilgtsp j ba
ilgtspējība
  • Daba – cilvēks - ekonomika

Dvietes paliene – zivju ķeršana palieņu pļavās? Tas jau no seniem laikiem ir tā bijis, prioritāte?

slide13
Atkritumu urnas dabas takās un apsaimniekošanas problēma? Kāpēc neaudzināt tūristu visu ņemt sev līdzi – tieši tā pat, kā atnesa?
maksas apsv rumi dabas objektos
Maksas apsvērumi dabas objektos

Dažās ĪADT teritorijās, ja tajās ir pietiekami attīstīta tūrisma infrastruktūra vai pakalpojumi varētu prasīt ‘ieejas maksu’, tādējādi nodrošinot līdzekļus teritorijas atbilstošai apsaimniekošanai. Bet, protams, lielākajā daļā teritoriju, šī infrastruktūra un piedāvājums nav pietiekoši attīstīts...

dabas aizsardz bas pl ns
Dabas aizsardzības plāns
  • Par DAPiem. Lielākoties Latvijā dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti kā ‘ķeksīša’ dokumenti, taču to īstenošana bieži vien ir neiespējama, jo pašvaldībai ar to īsti nav jānodarbojas (to var darīt brīvprātīgi, taču valsts nepiešķir pašvaldībām finansējumu dabas aizsardzības plānu īstenošanai un lielākoties pašvaldībām tā nav prioritāte), Dabas aizsardzības pārvaldei nav pietiekamu resursu visu Latvijas liegumu un dabas parku apsaimniekošanai.
  • Tādējādi teritorijas it kā tiek aizsargātas, taču, kā mēs zinām, daudzu sugu aizsardzībai ir nepieciešama tieši šī tradicionālā saimnieciskā darbība un teritorijas apsaimniekošana. Tādējādi mēs varam secināt, ka teritorijas tiek aizsargātas ‘uz papīra’.
  • Manuprāt, ir tikai daži risinājumi. Viens – valsts nodrošina visu IADT dabas aizsardzības plānu īstenošanai nepieciešamo finansējumu (NEREĀLI!!!), otrs – valsts slēdz līgumus ar brīvprātīgām organizācijām (biedrībām vai nodibinājumiem), kas izveidoti teritoriju apsaimniekošanai, deleģējot funkciju (teritorijas apsaimniekošanu atbilstoši DAPiem) īstenošanai nepieciešamo finansējumu vismaz tik daudz, lai šī organizācija, piesaistot citu finansējumu, varētu nodrošināt savu pastāvēšanu.
  • Tūrisms šajās teritorijās ir būtiska attīstības iespēja, un šīs organizācijas, balstoties uz ienākumiem no tūrisma saimnieciskās darbības, varbūt varētu vismaz daļēji segt ar darbību saistītos izdevumus.
slide22
Daba un tūrisms
  • Dzīvosim draudzīgi!