Vlaanderen in de steigers
Download
1 / 25

VLAANDEREN IN DE STEIGERS - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

VLAANDEREN IN DE STEIGERS. VISIE OP DUURZAAM WONEN EN BOUWEN IN 2030 EN ACTIE VOOR NU ! Batibouw 29/2/2008. Transitie duwobo. Transitie = een radicale verandering naar duurzamer wonen en bouwen waarbij alle actoren betrokken zijn. Lange termijnvisie Leren door experimenteren

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VLAANDEREN IN DE STEIGERS' - masato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vlaanderen in de steigers

VLAANDEREN IN DE STEIGERS

VISIE OP DUURZAAM WONEN EN BOUWEN IN 2030 EN ACTIE VOOR NU !

Batibouw 29/2/2008


Transitie duwobo
Transitie duwobo

Transitie =

een radicaleverandering naar duurzamer wonen en bouwen waarbij alle actoren betrokken zijn.

Lange termijnvisie

Leren door experimenteren

Multiplicatoreffect


Transitie duwobo1
Transitie duwobo

 • Duurzame ontwikkeling

 • Knelpunten

 • Duurzaam wonen en bouwen

 • Werkgroepen - experimenten

 • Ambitie voor 2030


Duurzame ontwikkeling bouw
Duurzame ontwikkeling - bouw

 • Gezonde, veilige en sociale woonomgeving (sociaal-cultureel)

 • Woning met geringe impact op het milieu (ecologisch)

 • Woning op maat van de behoeften van de bewoners (economisch)


Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling

Er is een radicale verandering nodig!

 • Cultuur

 • Structuur

 • Werkwijze


Knelpunten
Knelpunten

 • Individualistische en starre wooncultuur: hoog percentage honkvaste eigenaars

 • Beperkte flexibiliteit in de bouwcultuur: economische overweging speelt in op korte termijn vraag

 • Geringe participatie is een drempel voor duurzame systeeminnovatie

 • Tekort aan betaalbare, kwaliteitsvolle, gezonde en veilige woningen

 • Verminderd sociaal buurtnetwerk


Knelpunten1
Knelpunten

 • Te weinig zorgaspecten in het wonen met als gevolg fysieke ontoegankelijkheid, onvoldoende onderhoud…

 • Geen coherent overheidsbeleid door versnipperde bevoegdheden

 • Eindige beschikbare ruimte

 • Geen afstemming van wonen en bouwen met de draagkracht van het milieu: stijgend gebruik van natuurlijke bronnen

 • Ruimte en voorzieningen zijn bepalend bij de keuze van de locatie: prijzen stijgen.


Duurzaam wonen en bouwen
Duurzaam wonen en bouwen

Visie:

“Vlaanderen in

de steigers”

 • Inhoudelijk - Wat ?

 • Procesmatig - Hoe ?


Duurzaam wonen en bouwen1
Duurzaam wonen en bouwen

Alle betrokkenen nemen hun verantwoordelijkheid en werken samen om evenwicht te bereiken tussen economische, ecologische en sociaal-culturele doelstellingen.


Duurzaam wonen en bouwen2
Duurzaam wonen en bouwen

7 ambities:

 • Geïntegreerde benadering

 • Gedeelde verantwoordelijkheid en transparante besluitvorming

 • Hoge kwaliteit van het gebouw en de leefomgeving

 • Toegankelijk en sociaal rechtvaardig

 • Balans tussen privaat en collectief gebruik

 • Gesloten kringlopen van stoffen en materialen

 • Economisch gezonde en maatschappelijk verantwoorde bouwsector.


Duurzaam wonen en bouwen3
Duurzaam wonen en bouwen

Wijkniveau

 • Leefbaarheid van grote en kleine kernen: zowel sociaal als economisch

 • Herwaardering voor open ruimte en platteland


Duurzaam wonen en bouwen4
Duurzaam wonen en bouwen

Gebouwniveau:

 • Zo weinig mogelijk milieu-impact

 • Op maat van de gebruiker

 • Toegankelijk voor iedereen: zowel fysiek als sociaal


Werkgroepen
Werkgroepen

 • Samen leren: vorming en opleidingen

 • Innovatie en bouwprocessen

 • Sluit de kring – energie

 • Sluit de kring – materialen

 • Levende kernen – wonen voor het leven


Ambitie voor 2030
Ambitie voor 2030

 • Uitgebreid netwerk van gespecialiseerde en competente ondernemingen

 • Goede informatievoorziening (overheid én onderwijs)

 • Kringlopen worden zo kort mogelijk gehouden – afval is tot een minimum beperkt


Ambitie voor 20301
Ambitie voor 2030

 • Wonen is modulair en aanpasbaar aan de veranderende eisen van de bewoners (eigenaar → huurder).

 • De woonomgeving is gebruiksvriendelijk, leefbaar en toegankelijk.

 • De woningen voldoen aan het milieupeil.

 • Het bouwproces is transparant.


Ambitie voor 20302
Ambitie voor 2030

Een snelle en efficiënte omschakeling van de huidige situatie naar deze streefbeelden kan enkel bekomen worden door een transitie !


Transitie experimenten
Transitie - experimenten

Bv. Diepenbeek – Dorpheide IV:

Steunpunt DUBO Limburg

 • Verkoopsovereenkomst met voorwaarde fase 1 – E75

 • De kopers zijn bereid om verder te gaan dan E75

 • Nieuwe verkaveling met strengere voorwaarden voor fase 2 – E60


Transitie experimenten1
Transitie - experimenten

 • Aanvrager: gemeente Diepenbeek

 • Meetlat:

  • Fase 1: 11 percelen

   • Suggesties Meetlat

   • Verkoopsovereenkomst

    • Gebruik hemelwater

    • Max. E-peil 75

  • Fase 2: 34 percelen

   • INTERREG projectvoorstel

   • Demonstratieproject duurzame energie (E60)

   • KHLim, PHL, UHasselt, Steunpunt

   • Interesse van private partners

 • Status: lopende


Transitie experimenten2
Transitie - experimenten

Bv. Advies voor stadsvernieuwingsprojecten:

 • 35 aandachtspunten voor svp

 • NGO’s met expertise in verschillende disciplines

 • Leidraad voor advies aan svp

 • Projectvoorstelling

 • 1 coördinerende NGO + 3 adviserende NGO’s


Transitie experimenten3
Transitie - experimenten

De transitie – arena: (23/4/2008)

 • Zoekt partners

 • Helpt coalities te bewerkstelligen

 • Biedt hulp bij het zoeken van financiering

 • Verspreidt de resultaten


In de toekomst zal
In de toekomst zal…

 • het renoveren/aanpassen van bestaande woningen belangrijker worden.

 • het ontwerp van een nieuwe woning, een nieuwe wijk of een stad meer doordacht gebeuren.


In de toekomst
In de toekomst …

Ruimtelijke versnippering maakt plaats voor ruimtelijke ordening.


In de toekomst1
In de toekomst …

leefbare wijken


In de toekomst2
In de toekomst …

duurzame en comfortabele woningen


Samen kunnen we verder gaan
Samen kunnen we verder gaan…

Transitie duurzaam wonen en bouwen

Annita Gijbels

a.gijbels@cedubo.be

www.cedubo.be

www.duwobo.be