uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Ett samverkansuppdrag mellan utbildningspolitik/ arbetsmarknadspolitik och regional tillväxtpolitik. Behov av utvecklad nationell myndighetssamverkan framkommit bl.a. i: Varselsamordningsarbete

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet' - masato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det
Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet

Ett samverkansuppdrag mellan utbildningspolitik/ arbetsmarknadspolitik och regional tillväxtpolitik.

Behov av utvecklad nationell myndighetssamverkan framkommit bl.a. i:

 • Varselsamordningsarbete
 • Uppdraget om tvärsektoriell samverkan för regional tillväxt (N2007/5727/RT)
 • Uppföljning av nationella strategin
 • Dialoger
 • Uppföljningar, analyser och prognoser om regionalt tillväxtarbet och demografisk utveckling – framtidens behov

”För att regionerna ska kunna arbeta effektivt med kompetensförsörjning måste nationella myndigheter vara samordnade”

uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det syftet
Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Syftet
 • Stärka förutsättningarna för att privat och offentlig verksamhet får tillgång till efterfrågad kompetens och därmed stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar nationell och regional tillväxt.
 • Bidra till att skapa bättre planeringsförutsättningar och resursutnyttjande avseende kompetensförsörjningsinsatser.
 • Skapa ett tvärsektoriellt mervärde för så väl regionala aktörer, myndigheter som för den enskilde.
uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det deltagande myndigheter

Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – deltagande myndigheter

Gemensamt uppdrag till: Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar

Samråd med Högskoleverket och Vinnova i analysarbetet

Myndigheten för yrkeshögskolan samordningsansvarig myndighet.

uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det uppdraget
Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet - Uppdraget

Tre delar: Analys, dialog/information, hinder och utmaningar

 • samordna analyser av kompetensförsörjningsbehovet, ta fram nationella analyser av hur framtida kompetensförsörjningsbehov kan komma att se ut
 • främja nationell samordning, dialog samt informations- och kunskapsförmedling mellan myndigheter med ansvar inom kompetensförsörjningsområdet.
 • identifiera eventuella hinder och utmaningar för samverkan kring kompetensförsörjning utifrån befintliga regelverk, mål och syften.
uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensf rs rjningsomr det samverkan i vrigt
Uppdrag om myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet – samverkan i övrigt
 • Andra relevanta aktörer bör involveras: ex. universitet och högskolor, arbetsmarknadens parter, företagarorganisationer, branschorganisationer och ideella föreningar m.fl.
 • Samverkan med den regionala nivån kan ske via de regionala kompetensplattformar för kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
 • Fokus på de nationella myndigheternas samverkan.
 • Kontinuerlig dialog med och avrapporteringar till Regeringskansliet (A/U/N). Slutrapportering 2:a maj 2012.
ad