Innherred samkommune
Download
1 / 9

INNHERRED SAMKOMMUNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

INNHERRED SAMKOMMUNE. Forsøket går mot slutten, hva nå ? Seminar 23.04.07. ISK – Hvorfor ?. Innbyggernes krav om flere tjenester og bedre tjenester Økonomisk krise – stadige nedskjæringer Pålegg fra overordna myndighet om ”å gjøre noe” som monnet Et trykk om effektivisering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INNHERRED SAMKOMMUNE' - masato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Innherred samkommune

INNHERRED SAMKOMMUNE

Forsøket går mot slutten, hva nå ?

Seminar 23.04.07.


Isk hvorfor
ISK – Hvorfor ?

 • Innbyggernes krav om flere tjenester og bedre tjenester

 • Økonomisk krise – stadige nedskjæringer

 • Pålegg fra overordna myndighet om ”å gjøre noe” som monnet

 • Et trykk om effektivisering

 • Et samarbeid som ga sterke fagmiljø og overordna helhetlig politisk styring


Isk vedtatte hovedm l
ISK – Vedtatte Hovedmål

 • Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer

 • Opparbeide / øke beredskap til å møte nye utfordringer

 • Være drivkraften i utviklingen av samarbeidet i Innherredsregionen

 • Være tyngdepunktet for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling)


Isk vedtatte hovedm l1
ISK – Vedtatte Hovedmål

 • Det skal skapes et positivt bilde / image av regionen

 • Reduserte driftsutgifter på sikt


Isk viktige moment n r veien videre skal vurderes
ISK – Viktige moment når veien videre skal vurderes

 • Politisk helhetstenking og styring (demokratiaspektet)

 • Utvikle kompetanse hos ansatte – styrke fagmiljøene

 • Innbyggernes økte forventninger om flere og bedre tjenester

 • Økonomi


Isk vurderinger
ISK - Vurderinger

 • Er målene oppnådd, helt eller delvis ?

 • Dersom en skal gå videre med samkommunen, bør målene justeres ? (evt. nye mål ?)

 • Bør nye områder legges inn / områder tas ut ?


Isk samarbeidsalternativer
ISK - Samarbeidsalternativer

 • Søke om nytt forsøk for 4 år.

 • Forlenge forsøket i 2 år

 • Etablere Vertskommune med og uten nemnd

 • Andre interkommunale løsninger (IKS)

 • Tilbake til ”start” – før etableringen av samkommunen


Isk hva skjer videre
ISK – Hva skjer videre ?

 • 03.05. : Vedta mandat for forprosjekt ”ISK 2” i samkommunestyret

 • 09.05. : Behandling i kommunestyret

 • Mai / juni arbeid med forprosjektet

 • 13.06. : Orientering / diskusjon i kst.

 • August / september : fortsatt arbeid

 • September : Behandling / vedtak i kst.

 • November : Sende ny søknad


Gruppearbeid sp rsm l
Gruppearbeid - Spørsmål

 • Drøft fordeler og ulemper ved et nytt 4-årig forsøk med ISK

 • Fordeler / ulemper med samkommune i forhold til vertskommunemodell

 • Dersom videre forsøk med samkommune, skal målene justeres / endres ? I tilfelle ja, hvilke nye mål bør vedtas ?

 • Kan nye oppgaver legges inn i en framtidig samkommune ? Evt. hvilke ?