slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
… szkolnictwomuzyczne w Raciborzu ... PowerPoint Presentation
Download Presentation
… szkolnictwomuzyczne w Raciborzu ...

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

… szkolnictwomuzyczne w Raciborzu ... - PowerPoint PPT Presentation

masao
103 Views
Download Presentation

… szkolnictwomuzyczne w Raciborzu ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. … szkolnictwomuzyczne w Raciborzu ... Początek działalności szkoły muzycznej w Raciborzu sięga lat 50-tych XX w., kiedy to podjęto pierwsze próby założenia w naszym mieście prywatnej szkoły muzycznej. Niestety ówczesna władza nie sprzyjała tworzeniu jakichkolwiek placówek o tym charakterze, stąd też działalność powoływanych szkół ograniczała się do krótkich okresów czasu.

  2. pierwsze kroki – SOM – W styczniu 1955 roku Emil Pogoda – wielki propagator utworzenia w Raciborzu szkoły muzycznej – uzyskał zgodę władz miasta na założenie SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Nauka rozpoczęła się w dniu 7 lutego 1955 roku w pomieszczeniach ówczesnego Technikum Finansowego. pierwszy dyrektor: Emil Pogoda pierwsi pedagodzy: Helena Jakobi – fortepian Izabela Malcher – fortepian Eryk Pytlik – skrzypce, klarnet, obój, trąbka Walter Rudek – akordeon

  3. … podstawowe potrzeby ? pomieszczenia i instrumenty ... W sierpniu 1955 roku Ognisko otrzymało kilka pomieszczeń przy ulicy Drzymały. W następnych latach (do 1978) cały budynek przy ulicy Drzymały stał się własnością SOM (i powstałej tam później Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia). Na rok szkolny 1955/56 przyjęto 60 osób na fortepian i 20 osób na skrzypce. Największy problem stanowił brak instrumentów, które pochodziły bądź z darowizn, bądź zostały wypożyczone. Niektóre przynosili sami nauczyciele. Zainteresowanie nauką w SOM okazało się bardzo duże, co wyrażało się wzrostem liczby uczniów. W roku szkolnym 1957/58 było ich już 340.

  4. PSM I stopnia w Raciborzu W związku z rosnącym zainteresowaniem nauką muzyki podjęto decyzję o utworzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, co stało się 1 września 1961 roku. Państwowa Szkoła Muzyczna liczyła wówczas 106 uczniów. Pozostałych 176 uczniów uczęszczało do SOM. Szczególny rozwój przeżywała szkoła muzyczna w latach 60-tych. Stało się jasne, że warunki lokalowe, w jakich funkcjonowała zaczynały być niewystarczające. Dlatego też pełniący od roku 1965 funkcję dyrektora Henryk Klaja – wybitny wykonawca muzyki organowej – rozpoczął starania o wybudowanie nowego gmachu dla szkoły.

  5. Dnia 13 lipca 1973 roku dokonano wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty szkoły położonej przy ulicy Ogrodowej. Wcześniej na miejscu szkoły stał rozebrany w latach 60. XX wieku kościół ewangelicki (zniszczony w działaniach wojennych). Uroczyste otwarcie nowego gmachu odbyło się w lipcu 1978 roku, a 1 września 1978 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym gmachu szkoły. W roku 1980 staraniem dyrektora Henryka Klaji szkoła otrzymała organy koncertowe, które umieszczono w sali koncertowej liczącej 341 miejsc siedziących.

  6. 23 listopada 2001 roku szkoła otrzymała imię Stanisława Moniuszki

  7. Poczet dyrektorów PSM I stopnia w Raciborzu Wrzesień 1961 – sierpień 1962 – Franciszek Chanik Wrzesień 1962 – marzec 1965 – Albert Nawrot Marzec 1965 – sierpień 1965 – Jerzy Marchwica Wrzesień 1965 – grudzień 1980 – Henryk Klaja Styczeń 1981 – sierpień 1987 – Zdzisław Szarata Wrzesień 1987 – luty 2006 – Jadwiga Baron Od Marca 2006 – Katarzyna Nawrat

  8. PSM I st. im. S. Moniuszki … dzisiaj ... W 2011 r. szkoła obchodzi Jubileusze 50-lecia powstania PSM I st. oraz 10-lecie nadania imienia Stanisława Moniuszki. … kształci uczniów w dwóch cyklach: sześcioletnim – dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku od 6 do 9 lat, na instrumentach: - Fortepian - Akordeon - Skrzypce - Wiolonczela - Gitara - Flet - Klarnet - Saksofon - Trąbka PSM w Raciborzu prowadzi działalność koncertową, organizując szereg koncertów szkolnych i pozaszkolnych, współpracuje ze środowiskiem lokalnym, wpisując się tym samym w życie muzyczne miasta: oraz czteroletnim – dla młodzieży rozpoczynającej naukę w wieku od 10 do 16 lat na instrumentach: - Organy - Akordeon - Wiolonczela - Gitara - Flet - Klarnet - Saksofon - Trąbka

  9. PSM I st. im. S. Moniuszki … dzisiaj ... Szkoła jest organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Akordeonowego Uczniów Szkół Muzycznych I i II st., który odbywa się nieprzerwanie od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku. W roku szkolnym 2008/2009, z inicjatywy sekcji teorii, powstał Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Kompozytorów. Tegoroczna, 4. już edycja, dotyczyć będzie patrona szkoły, Stanisława Moniuszki. Cennym doświadczeniem zarówno dla uczniów, jak i pedagogów są wspólne koncerty uczniów szkoły z uczniami z zaprzyjaźnionych szkół muzycznych Czech i Słowacji. Współpracę ze szkołami w Opavie i Ostravie podjęła pani Dyrektor Jadwiga Baron. W roku szkolnym 2009/2010 odbył się pierwszy wspólny koncert uczniów naszej szkoły i uczniów ZUS w Krawarzu, a w roku szkolnym 2010/2011 do grona zaprzyjaźnionych szkół dołączyła ZUS w Rajcu na Słowacji.

  10. Życzymy PSM I st. im. S. Moniuszki w Raciborzu nieustannego rozwoju !!!