pen ze a cena
Download
Skip this Video
Download Presentation
Peníze a cena

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Peníze a cena - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Peníze a cena. Milena Tichá. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Peníze. Mají významnou úlohu v tržním hospodářství: Zprostředkují směnu zboží Usnadňují fungování trhu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Peníze a cena' - masao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pen ze a cena
Peníze a cena

Milena Tichá

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

pen ze
Peníze
 • Mají významnou úlohu v tržním hospodářství:
  • Zprostředkují směnu zboží
  • Usnadňují fungování trhu
  • Doplň …
vznik pen z
Vznik peněz
 • Vznikají s rozvojem směny zboží
  • Naturální směna Z – Z
  • Vznik peněz Z – P – Z
   • Z = zboží
   • P = peníze – prostředník směny zboží
v voj pen z
Vývoj peněz
 • Zbožové peníze
 • Zlaté (stříbrné) mince
 • Papírové peníze (bankovky) za Au směnitelné
 • Peníze nesměnitelné za Au
 • Bezhotovostní peníze (jejich forma –elektronické peníze)
  • Uveď jejich konkrétní podoby
  • Kde se s nimi setkáváš?
definice pen z
Definice peněz
 • Jakýkoliv prostředek směny, který je všeobecně přijímán při placení za zboží a služby, nebo při úhradě dluhů
vlastnosti pen z
Vlastnosti peněz
 • Všeobecnost
 • Důvěryhodnost
  • Vysvětli výše uvedené vlastnosti peněz.
  • Vysvětli význam uvedených vlastností peněz.
funkce pen z
Funkce peněz
 • Prostředek směny (Z – P – Z)
 • Uchovatel hodnoty
 • Zúčtovací jednotka
  • Vysvětli tyto funkce peněz.
  • Uveď, jak je prakticky využíváš.
slide8
Cena
 • Peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží
pen n trh
Peněžní trh
 • Na peněžním trhu se setkáváme s:
  • nabídkou peněz
  • poptávkou po penězích
  • cenou peněz - úrokem
pen n trh1
Peněžní trh
 • Nabídku peněz tvoří věřitelé
 • Poptávku po penězích tvoří dlužníci
 • Cena peněz – úrok – se tvoří pod vlivem nabídky a poptávky po penězích
pen n trh vysv tlivky ke grafu
Peněžní trh – vysvětlivky ke grafu
 • i - úrok (cena peněz) – svislá osa
 • M - množství peněz (nabízených, požadovaných) – vodorovná osa
 • MS - nabídka peněz (věřitelé)

křivka nabídky peněz

 • MD - poptávka po penězích (dlužníci)

křivka poptávky po penězích

kol odvo z grafu
Úkol – odvoď z grafu
 • Jaký je vztah mezi úrokem a množstvím nabízených peněz?
  • Přímo úměrný
  • Nepřímo úměrný

(Vysvětli proč.)

kol odvo z grafu1
Úkol – odvoď z grafu
 • Jaký je vztah mezi úrokem a množstvím požadovaných peněz?
  • Přímo úměrný
  • Nepřímo úměrný

(Vysvětli proč.)

kol odvo z grafu2
Úkol – odvoď z grafu
 • Jaký je úrok, když:
  • množství nabízených peněz > množství požadovaných peněz?
   • Vysoký
   • Nízký
kol odvo z grafu3
Úkol – odvoď z grafu
 • Jaký je úrok, když:
  • množství nabízených peněz < množství požadovaných peněz?
   • Vysoký
   • Nízký
slide17
Úkol
 • Vyhledej definici úrokové míry.
 • Uveď pramen (slovník, učebnice, web).
slide18
Úkol
 • Vyhledej příklady aktuální úrokové míry

(uveď pramen, banku a produkt).

 • Posuď, je-li výhodnější být:
  • dlužníkem
  • věřitelem
 • Svoje stanovisko zdůvodni.
literatura
LITERATURA
 • KONEČNÝ, Bronislav - SOJKA, Milan: Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, 1996. ISBN 80-85983-05-2.
 • VLČEK, Josef a kol.: Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-46-4.
 • VLČEK, Josef a kol.: Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-66-3.
ad