Ocukluk a akut lenfoblastik l semide mirna ekspresyonlar n n tan ve tedavideki nemi
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

[S25]. Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemide miRNA Ekspresyonlarının Tanı ve Tedavideki Önemi. Muhterem Duyu , Burak Durmaz , Cumhur Gündüz , Canan Vergin , Deniz Yılmaz Karapınar , Kaan Kavaklı , Nazan Çetingül , Gülersu İrken , Yöntem Yaman , Ferda Özkınay , Özgür Çoğulu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - masao


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ocukluk a akut lenfoblastik l semide mirna ekspresyonlar n n tan ve tedavideki nemi

[S25]

Çocukluk Çağı Akut LenfoblastikLösemide miRNA Ekspresyonlarının Tanı ve Tedavideki Önemi

MuhteremDuyu, BurakDurmaz, CumhurGündüz, CananVergin, DenizYılmazKarapınar,

KaanKavaklı, NazanÇetingül, Gülersuİrken, YöntemYaman, FerdaÖzkınay, ÖzgürÇoğulu

Dr. Özgür ÇOĞULU

EÜTF Pediatrik Genetik BD

Tıbbi Genetik AD

Ege Üniversitesi Pediatrik Genetik

Ege Üniversitesi Pediatrik Hematoloji

Ege Üniversitesi Pediatrik Onkoloji

Tıbbi Genetik

Dokuz Eylül Üniversitesi Pediatrik Hematoloji

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji

109S076 numaralı TÜBİTAK projesidir


Kanser geli imi
Kanser Gelişimi

Epigenetik

Genetik

 • Onkogenler

 • Tümör supresör gen

 • DNA tamir mekanizması

 • DNA metilasyonu

 • Histon modifikasyonu

 • Mikro RNA

Çevresel

Etki


Mirna hastal k li kisi
miRNA Hastalık İlişkisi

 • DNA dizisinde değişiklik olmaksızın gen ekspresyonlarının değişimi

 • Gen regülasyonunda görevli

 • Tek bir miRNA 200 kadar mRNA fonksiyonunu düzenleyebilir

 • Hedef mRNA’ları parçalayarak ya da translasyonunu baskılayarak etkin

 • Sayıları insanda 1500 üzerinde

 • Normal gelişim ve patolojik birçok hücresel işlevde etkili

 • Normal hücrevedokulardaprotoonkogenlerintranslasyonunuinhibeeden miRNA’lar

  TÜMÖR SUPRESÖR miRNA

 • Çeşitlerikanserhücrelerindeupregülasyon gösteren ve onkogenik aktivasyon sağlayan miRNA’lar

  ONKOJENİK miRNA


Ocukluk a akut lenfoblastik l semide mirna ekspresyonlar n n tan ve tedavideki nemi
Amaç

 • Çocukluk çağı ALL’de

  • miRNAekspresyon profillerinin eş zamanlı alınan periferik tam kan ve kemik iliği örneklerinde çalışılması

  • Ekspresyon düzeyleri anlamlı farklılık gösteren miRNA’larıntespiti

  • ALL tanısı ve subtipi, risk grubu ve sağkalım ile ekspresyon profili arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

  • Tedavinin 6. ayında tekrar değerlendirilerek tedavi ile görülen değişimin ortaya konması


Gere y ntem
Gereç-Yöntem

 • 0-18 yaş arasında

 • Yeni tanı

 • 45 ALL hastası

 • Yaşça uyumlu kemik iliği değerlendirmesi normal 15 kontrol

  • Ağustos 2009-Mayıs 2010

  • Prospektif

  • Etik kurul onayı

  • Bilgilendirilmiş gönüllü onam formu


Gere y ntem al ma protokol
Gereç-YöntemÇalışma Protokolü

Tanı anında kan ve kemik iliği örneklerinin stabilizatör içinde alımı

miRNA izolasyonu

Mikroarray yöntemi (SangermiRBase V16) ile 1136 miRNA’nın ekspresyon analizi

Biyoinformatik analiz (Background düzeltmesi ve normalizasyon çalışması)

İstatistik analiz

(foldchange değeri ± 2 kat olan değerler

ile student’s t test, FDR correction)

Real time RT-PCR ile konfirmasyon

Altı aylık izlem sonrası real time RT-PCR ile kontrol


Sonu lar

Çalışmaya

dahiledilmeyen

(n: 2)

Sonuçlar

B-ALL

(n: 34)

T-ALL

(n: 9)

L1: 29

L2: 2

L3: 3

L1: 6

L2: 3

L3: 0

Ex

(n: 4)

ALL

(n: 45)


Ocukluk a akut lenfoblastik l semide mirna ekspresyonlar n n tan ve tedavideki nemi

Hasta Grubunun Genel Özellikleri


Ocukluk a akut lenfoblastik l semide mirna ekspresyonlar n n tan ve tedavideki nemi

ALL-Kontrol

Upregüle: 16

Downregüle: 2

T all ve b all kar la t rmas
T-ALL ve B-ALL Karşılaştırması

miR-708

miR-369-3p

miR-145

miR-143

Life-16-3p


Hr all kontrol kar la t rmas
HR-ALL–Kontrol Karşılaştırması

23 miRNA

6 miRNA


Ocukluk a akut lenfoblastik l semide mirna ekspresyonlar n n tan ve tedavideki nemi

İzlemde Eksitus Olan

ALL Hastaları-Kontrol Karşılaştırması

‘Ham p değerine göre’Farklılık Gösteren miRNA’lar:

FDR p<0.05 miRNA yok


All mirna sa kal m li kisi
ALL-miRNASağkalım İlişkisi

 • ALL grubu ve izlemde eksitus olan ALL grubunda anlamlı bulunan miRNA’lar

 • miR-145 ile toplam sağkalım arasında anlamlı ilişki (p<0.05)

  Tahmini ortalama toplam sağkalım süresi:

 • miR-145 downregülasyonu görülenler: 511±8.3

 • miR-145 downregülasyonu görülmeyenler: 400±8.3

 • miR-145 downregülasyonu görülenlerde toplam sağkalım süresi daha uzun

 • Hastalıksız sağkalım ile anlamlı ilişkili miRNA bulunmadı


All mirna sa kal m li kisi1
ALL-miRNASağkalım İlişkisi


Tart ma ve sonu
Tartışma ve Sonuç

 • Tüm yaşlarda lösemili olgularda çalışılan

  • En geniş miRNA profili

  • Tedavi ile ilişkisini ortaya koyan ve prospektif yapılan ilk çalışma

 • Çocukluk çağı ALL’de

  • miRNA ile yapılan çok az sayıda çalışmadan biri

  • Alt tipleri içine alan tek çalışma

  • Yeni miRNA’ların ortaya konduğu bir çalışma

 • Tespit edilen miRNA’larınbundan sonraki çalışmalarla ALL’de farklı alanlarda ve hastalığın patogenezindeki etkisi araştırılabilir...