slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
תפיסת מהות ההדרכה ותכליותיה

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

תפיסת מהות ההדרכה ותכליותיה - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

תפיסת מהות ההדרכה ותכליותיה. ד"ר דליה עמנואל וכרמלה גינת המרכז לת"ל, הוראה והערכה מכללת בית ברל. תפיסת תפקיד ותפיסת תפקוד. תפיסת תפקיד כוללת את מכלול האמונות והתפיסות של פרט כלפי תפקידו, וכלפי האופן שבו משפיע הוא על הפרט עצמו ועל זולתו (ביטמן, מרום, עטר ולהב, 1993).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'תפיסת מהות ההדרכה ותכליותיה' - masao


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

תפיסת מהות ההדרכה ותכליותיה

ד"ר דליה עמנואל וכרמלה גינת

המרכז לת"ל, הוראה והערכה

מכללת בית ברל

slide2
תפיסת תפקיד ותפיסת תפקוד
 • תפיסת תפקיד כוללת את מכלול האמונותוהתפיסות של פרט כלפי תפקידו, וכלפי האופן שבו משפיע הוא על הפרט עצמו ועל זולתו (ביטמן, מרום, עטר ולהב, 1993).
 • תפיסת תפקוד כוללת את מכלול הביצועים, המשימות וההתנהגויות הנלוות למילוי תפקיד כלשהו (ביטמן, מרום, עטר ולהב, 1993 .(
slide3
מה בין תפיסת תפקיד לתפיסת תפקוד?
 • תפיסת תפקיד
 • תפיסת תפקוד

תפיסת "העצמי" (self)

תכליות התפקיד

ומהותו (being)

אופן ביצוע תכליות

התפקיד ((doing

slide4
ממדי מפתח בתפיסות תפקיד המדריך

א. היבט סוציו-פסיכולוגי (הגברת את המודעות ליצירת סביבה אכפתית ותומכת המושתתת על ,Caringתמיכה רגשית בעת הצורך, בחינת רגשות המורה כלפי הכרעות תפקודיות ומוסריות, המתקבלות על-ידו או על-ידי אחרים, תוך כדי ההתנסויות בביה"ס)

ב. היבט תפקודי מקצועי היבט זה מתייחס למכלול הידע, המיומנויות, הכשרים והמשימות שעל המדריך לטפח בקרב המורים על-מנת שימלאו את מלאכת ההוראה, על מורכבות ביצועיה, באופן מקצועי וראוי (זילברשטיין, 2003).

ג.היבט הערכה, רפלקציה ומשוב. פיתוח ידע, מיומנויות וכישורי הערכה של המורה לצורך הערכת תלמידי, הערכת המורה והתקדמותו בתהליך ההדרכה, טיפוח כישורים ויכולות להערכה עצמית אצל המורה/גננת או אנשי הצוות.

slide5
הדרכה משמעותית על פי זילברשטיין (2006)
 • זילברשטיין סבור כי הדרכה משמעותית נשענת על שני היבטים מרכזיים:
 • היבט דנוטטיבי הקובע את גבולות ההדרכה בטווח הקצר ובטווח הארוך.
 • היבט קונטטיבי הקובע את תכליותיה השפעותיה והשלכותיה.
slide6
המשמעות הדנוטטיבית – בטווח הקצר
 • הטווח הקצר מתייחס למימד של "כאן ועכשיו" בעבודת המורה או הגננת. מימד זה מתייחס למכלול ההתנסויות, הבעיות והמצבים המטרידים את המודרך בעבודתו. המדריכה, אמורה להוות אוזן קשבת לקשיים ולבעיות, לייעץ בנושאים וברעיונות, לתת משוב ולעורר למחשבה המסייעים להפיק משמעות מן ההתנסויות הספציפיות, בהן מתנסים אנשי החינוך בעבודתם.
slide7
המשמעות הדנוטטיבית בטווח הארוך
 • הדרכה זו צריכה לעודד את המורים לצאת מן המקרה הספציפי אל ההקשר הכללי הרחב, בו נבחנות משמעויות לגבי דימוי ההוראה הראויה. רובד זה לעתים מכוון את הדיונים אל מישורים ערכיים, אל תובנות פרופסיונאליות המצריכות התייחסות למהות ההוראה, לתפקידיה ולשליחותה במישורים האידיאולוגי-ערכי, אינטלקטואלי, חברתי, התנהגותי ואישי.
slide8
המשמעות הקונוטטיבית
 • תכלית ההדרכה היא שינוי וצמיחה של המודרך ושל המדריך גם יחד.
 • האתגר המרכזי הניצב בפני המדריך הוא להיכנס אל נעלי המודרך, ולהוביל אותו, בתהליך השפעה עקיף, להפיק משמעות שתסייע לו לבצע שינוי מושכל, שיוביל ללמידה, שיפור והתפתחות.
slide9
תהליך ההשתנות של המדריך והמודרך
 • השינוי מתרחש, לדעת זילברשטיין, בשלושה שלבים:
 • הראשון - מודעות לשינוי הרצוי.
 • השני - רצון של המודרכים/מדריכים לממש את השינוי מבחינת כוונותיהם.
 • השלישי - הטמעת השינוי והפיכתו לחלק מהרפרטואר ההתנהגותי-אישי של המודרכים/מדריכים.
slide10
מרכיבי ההדרכה המשמעותית (על-פי זילברשטיין, 2006 בדפוס)

מימד מימד מקצועי

סוציו-

פסיכולוגי

רובד הערכה

התייחסות לתפקוד המורה

"כאן ועכשיו" - מסרים הקשריים

תכליות השגת שיפור בהוראה

לקידום הלמידה

מודעות לצורך, כוונה להחלת שינוי,

השגת התנהגות בפועל

רפלקטיביות

ולימוד

של העצמי

מצד המדריך

תהליך

ההדרכה

השגת שינוי

מתוך בחירה

ורצון פנימי

מימד

קונוטטיבי

תכליות

ההגדרה

מימד

דינוטאטיבי

קביעת גבולות

הגדרה

התייחסות לתפקוד מורה

עם המכוונות לעתיד

"דימוי ההוראה הטובה"-

מסרים כלליים של ההוראה

מימד הערכה