kov cs istv n vilmos fejleszt spolitik rt felel s eln khelyettes n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felel?s elnökhelyettes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felel?s elnökhelyettes - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) és a Társadalmi Megújulás Operatív Program Európa közepén 2015-ben Budapest, 2006. november 29. Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes. Miről lesz szó?. Az operatív programokra jutó források aránya

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kovács István Vilmos Fejlesztéspolitikáért felel?s elnökhelyettes' - masako


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kov cs istv n vilmos fejleszt spolitik rt felel s eln khelyettes

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013)és a Társadalmi MegújulásOperatív ProgramEurópa közepén 2015-benBudapest, 2006. november 29.

Kovács István Vilmos

Fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettes

mir l lesz sz
Miről lesz szó?
 • Az operatív programokra jutó források aránya
 • Társadalmi Megújulás Operatív Program (specifikus célok, prioritások)
 • Egyéb operatív programok, melyek a társadalmi megújulást szolgálják
f c lok
Fő célok
 • Foglalkoztatás bővítése – a foglalkoztatási közelítse az EU átlagát
  • foglalkoztathatóság és aktivitás (kínálat)
  • munkaerő-kereslet bővítése – munkahely teremtés
  • munkaerő-piaci környezet fejlesztése - mobilitás, közvetítő mechanizmusok
 • Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön
  • magas hozzáadott érték
  • gazdaság bázisának szélesítése – az egész ország járuljon hozzá / részesedjen belőle
  • üzleti környezet fejlesztése – ösztönözzük a fejlődést
horizont lis c lok
Horizontális célok
 • Fenntarthatóság

- környezeti

- makrogazdasági egyensúly

- társadalmi megújulás

 • Kohézió

- területi különbségek csökkentése

- társadalmi igazságosság

slide5

A gazdaság teljesítményének növeléseés a tudás

M

A

? ? ? MUNKAHELYTEREMTÉS ? ? ?

Termelékenység

Foglalkoztatottak

száma

GDP

=

X

Több, jobb tudás:

nagyobb

hozzáadott érték

Több tudás-

birtokos

hol van az ut np tl s
Hol van az utánpótlás

A foglalkoztatottak aránya

Piacképes szakképzés,

Felnőttképzés

Alapkészségek,

szakmai célprogramok,

egészség,

szociális segítség,

szabályozás.

Minőség,

migráció

Kulcskompetenciák

magas Iskolai végzettség alacsony

a munkaer piac bels tartal kai
A munkaerőpiac „belső tartalékai”

A legális munkavállalás ösztönzése

 • A feketemunka kiszűrése - ellenőrzés
 • A munkavállaló ösztönzése - ösztöndíj
 • A munkaadó ösztönzése - bértámogatás
slide9

A társadalmi megújulást szolgáló operatív programok

 • Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP)

Az Európai Szociális Alapból (ESZA) finanszírozandó tartalmi („soft”), szervezeti fejlesztések.

 • Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozandó – a TAMOP-hoz kapcsolódó – infrastrukturális fejlesztések.

 • Regionális operatív programok

ERFA forrás, 7 ROP

t rsadalmi meg jul s operat v program
Társadalmi MegújulásOperatív Program
 • Európai Szociális Alap forrásaiból: ~933 Mrd Ft
 • Mind a 7 régióra
a tamop strukt r ja

Átfogó cél

Az aktivitás növelése a humánerőforrás minőségének javításával

Specifikus célok

A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása

Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése

A változásokhoz való alkalmazkodás segítése

Az egész életen át tartó tanulás támogatása

Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása

A társadalmi összetartozás erősítése, esélyegyenlőség

Stratégiai prioritások

A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése

Az alkalmazkodó-

képesség javítása

Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

Az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén

Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás, részvétel erősítése

Közép-Magyarországi Régió

A TAMOP struktúrája
1 priorit s foglalkoztathat s g
1. prioritás: Foglalkoztathatóság
 • Képzése, munkaerő-piaci szolgáltatások
 • Foglalkoztatási csomagok
 • Ösztönző támogatások (START)
 • Integrált szolgáltató-rendszer
 • Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása
 • Helyi foglalkoztatás, szociális gazdaság
2 priorit s alkalmazkod k pess g
2. prioritás: Alkalmazkodóképesség
 • Munkahelyi képzések és kompetenciafejlesztés
 • A gazdaság igényeihez illeszkedő képzések
 • A tanulási rendszerek összekapcsolása
 • Pálya-tanácsadási, pályaorientációs rendszer
 • Új tanulási formák
 • A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése
 • A nem hagyományos foglalkoztatási formák
 • A partnerség erősítése, civil szervezetek felkészítése
3 priorit s oktat s
3. prioritás: Oktatás
 • A kompetencia alapú oktatás
 • Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszer
 • A pedagógusképzés megújítása
 • A közoktatás hatékonyabbá tétele
 • A hátrányos helyzetű és roma tanulók
 • A közoktatási intézmények művelődési, szabadidős és szolgáltató szerepe
4 priorit s fels oktat s k f
4. prioritás: Felsőoktatás, K+F
 • A felsőoktatási reform és a bolognai foly.
 • A felsőoktatás minőségének fejlesztése
 • Műszaki és természettudományos végzettséggel rendelkezők számának növelése
 • A gyakorlati oktatás fejlesztése
 • Vállalkozások és a felsőoktatási kutatóhelyek együttműködése
5 priorit s t rsadalmi befogad s kult ra s eg szs g gy
5. prioritás: Társadalmi befogadás, kultúra és egészségügy
 • Az egészségi állapot javításának támogatása
 • Egészségre nevelés, szemléletformálás
 • A leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztése
 • Hátrányos helyzetű emberek társadalmi beilleszkedése
 • Helyi közösségek, civil szervezetek fejlesztése
 • A diszkrimináció elleni küzdelem
 • A kulturális tőke fejlesztése
t rsadalmi infrastrukt ra operat v program
Társadalmi InfrastruktúraOperatív Program
 • Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból: ~538 Mrd Ft
 • 6 konvergencia régióra
 • Átfogó cél:

Az aktivitás növelése a humánerőforrások minőségének javításával

 • Specifikus célok:
  • Területi egyenlőtlenségek mérséklése, a hozzáférés javítása
  • A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése
  • A társadalmi megújulást szolgáló fejlesztések hatékonyságának növelése
a tiop strukt r ja
A TIOP struktúrája

Átfogó cél

Az aktivitás növelésea humánerőforrások minőségének javításával

Specifikus célok

Területi

egyenlőtlenségek mérséklése, hozzáférés

A humán közszolgáltatások

hatékonyságának növelése,

átfogó reformjuk elősegítése

A társadalmi megújulást

szolgáló fejlesztések

hatékonyságának növelése

Prioritási tengelyek

Az egészségügyiinfrastruktúra

fejlesztése

A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadásttámogató infrastruktúra

Az oktatásiinfrastruktúrafejlesztése

A kulturális

infrastruktúra

fejlesztése

hum n fejleszt sek m s operat v programokban
Humán fejlesztésekmás operatív programokban
 • Regionális operatív programok és KMR (ERFA)
  • Átfogó közoktatási infrastruktúra fejlesztési program
  • Egészségügyi alapszolgáltatások, prevenció, rehabilitáció, kistérségi járóbeteg-ellátás
  • Szociális alapszolg., bölcsőde, kistérségi központok

Továbbá:

 • Környezet és energetika OP(pl. erdei iskola)
 • Gazdaságfejlesztés OP(felsőoktatás és vállalkozások közötti kapcsolatok erősítése, K+F infrastruktúra)
 • Elektronikus közigazgatás OP (e-szolgáltatások a humán közszolgáltatások területén,oktatási, foglalkoztatási kártya)