slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inform ációs Társadalom- és Trendkutató Központ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inform ációs Társadalom- és Trendkutató Központ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Inform ációs Társadalom- és Trendkutató Központ - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Pintér Róbert. E-learning eszközök felhasználásának tanulságai az Információs Társadalom tárgy oktatásában Szociális Informatika Segítő Foglalkozásúaknak- Képzési Központ, projektzáró konferencia Budapest, 2008. március 20. Inform ációs Társadalom- és Trendkutató Központ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Inform ációs Társadalom- és Trendkutató Központ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Pintér Róbert

E-learning eszközök felhasználásának tanulságai az Információs Társadalom tárgy oktatásábanSzociális Informatika Segítő Foglalkozásúaknak- Képzési Központ, projektzáró konferencia Budapest, 2008. március 20.

Információs Társadalom- és Trendkutató Központ

1111 Budapest, Műegyetem Stoczek u. 2-4. St ép 108. • Telefon: 06-1 463-2526 • Telefax: 06-1 463-2547 • Web: www.ittk.hu

inform ci s t rsadalom a k pz si programban
Információs társadalom a képzési programban
 • Szakosító képzésben: Információs társadalmi ismeretek.
 • Két csoportban (2007. április – május, szeptember – november).
 • Első csoportban „hagyományos” frontális oktatás, egyetemi képzésben kipróbált témákkal és anyagokkal: http://www.artefaktum.hu/Szocinfo_inftars2007_I.htm
 • Második csoportban újonnan írt egyetemi tankönyv és e-learning keretrendszer segítségével, e-learning-gel kevert oktatás, hallgatók által a tankönyvből kiválasztott témákkal, a NETIS projekt kísérleti képzéseként.
az els tanfolyam 1
Az első tanfolyam (1.)
 • Kb. 20-25 fős csoport
 • Aktívan bejárt 4-8 fő
 • A kurzus célja az volt, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalomba és néhány azzal kapcsolatos szociális informatikai tárgyú diskurzusba.
 • Az órák látogatása beleszámított a tanfolyam végi értékelésbe. A tanfolyam végét előre megadott és egyeztetett irodalom alapján írt házidolgozat zárta.
 • Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:órai jelenlét és aktív munka, tanfolyam végi vizsga.
az els tanfolyam 2
Az első tanfolyam (2.)
 • Kötött tematika:
  • Információ, társadalom, információs társadalom és bevezető diskurzusok
  • Az információs társadalom fogalma
  • Politika és állam: kihívások előtt
  • Család, patriarchalizmus és szexualitás az információs korszakban
  • Új társadalmi mozgalmak egy „jobb” világért
  • Globális és új lokális társadalmi egyenlőtlenségek, a jóléti rendszerek válsága
 • Számítógépteremben tartott óra, a diákok hozzáférhettek a tananyaghoz az interneten keresztül (az órán is), de külön tankönyv nem állt rendelkezésre.
 • Frontális órák, kis óra végi beszélgetéssel.
az els tanfolyam 3
Az első tanfolyam (3.)
 • Konfliktusforrások az órán:
  • Tanfolyam kötelező jellege, oklevél „üressége”
  • Életkori konfliktus
  • Számonkérés módja, jellege, és munkamennyisége
  • „Lázadás” a vizsga ellen
 • A diákok visszajelzése „ambivalens”: az átadott tudást értékelték, a formai kereteket viszont elutasították, ezért végül szóbeli vizsgára nem is került sor:
  • „Megszületett a dolgozat, de megvédeni nem fogom, mert dolgozok mind a két alkalommal.És ha nem dolgoznék akkor sem mennék el, mert nem tartom reálisnak! Ha nem is felelek meg,azért köszönök mindent, mert sokat tanultam tőled és nagyon élvezetesek voltak az óráid.”
a m sodik tanfolyam 1
A második tanfolyam (1.)
 • Kb. 20-25 fős csoport
 • Aktívan bejárt 10-15 fő
 • A kurzus célja az volt, hogy bevezesse a hallgatókat az információs társadalomba és néhány szociális szempontból meghatározó részterületbe.
 • Az órák látogatása beleszámított a tanfolyam végi értékelésbe. A tanfolyam végén nem került sor külön vizsgára.
 • Az érdemjegy kialakításakor figyelembe vett szempontok:órai jelenlét és aktív munka, e-learning rendszerben kitöltött tesztek.
a m sodik tanfolyam 2
A második tanfolyam (2.)
 • Részben szabad tematika, az első óra bevezetés az információs társadalomba, ezt követően választás 12 téma közül, kiválasztott témák (tankönyvfejezetek):
  • Bessenyei István: Tanulás és tanítás az információs társadalomban
  • Kollányi Bence - Molnár Szilárd - Székely Levente: Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom
  • Juhász Lilla: Az Európai Unió információs stratégiája
  • Molnár Szilárd: E-közigazgatás az Európai Unióban
  • Elisa Mancinelli: e-Befogadás az információs társadalomban
 • Számítógépteremben tartott óra, a diákok hozzáférhettek a tananyaghoz az interneten keresztül (az órán is), és külön tankönyv állt rendelkezésre, e-learning rendszerrel (Moodle)
 • Frontális órák, folyamatos óra közbeni vitalehetőséggel.
a m sodik tanfolyam 3
A második tanfolyam (3.)
 • Konfliktusforrások az órán:
  • A képzés első órája, folyamatos késések (vidékről bejárók)
  • Technikai problémák (regisztráció, belépés, elektronikus kurzusfelvétel, tesztek kitöltése stb.)
  • Egyenetlen csoport, eltérő háttértudások és tanulási stílusok.
  • Tanfolyam végi „eszmélések”: hiányzások és tesztek kitöltésének komolyan vétele
 • A diákok visszajelzése egyértelműen pozitív az átadott tudást értékelték, de a formai keretek nem mindig arattak sikert:
  • „Érdekes ismeretterjesztő előadássorozat volt. Azt a részét szerettem jobban amikor a tanár adott elő. A géppel való tanulás annyira nem volt érdekes nekem.”
  • „Nekem az is jó volt, hogy Pintér Róbert világosan elmagyarázta minden alkalommal, hogy mi a teljesítendő „házi feladat”, mert még én ilyen típusú képzésen nem vettem részt, ami részben óra munkát, részben otthoni, interneten keresztül teljesítendő feladatot vár el, szükségem volt az eligazításra.”
amiben m s a kevert tanul s
Amiben más a kevert tanulás
 • Tanulási célok, tanulási stílusok előre feltérképezhetők és rögzíthetők
 • Kompetencia portfólió alapján még inkább a csoport érdeklődése mentén dolgozható fel az órai anyag.
 • Automatikusan javított tesztek, és rögzített teszteredmények (nem lehet elveszíteni a teszteket).
 • Elektronikus környezet a visszajelzésre (kérdőívek, levelezőlista – korlátozott siker).
 • Órai lemaradás, alkalmankénti hiányzás kevésbé meghatározó.
sszegz s
Összegzés
 • Nem szabad egyetemi módon, stílusban tanítani egy ilyen tanfolyamon.
 • Az óra nem vonatkoztatható el a tanfolyami keretektől, problémáktól.
 • Minden technikai támogatást meg kell adni, és ennek folyamatosnak kell lennie.
 • Az óra elején kell világosan tisztázni, hogy mik a számonkérés keretei, és ezt folyamatosan fókuszban kell tartani.
 • Gépterem nélkül nem lehet blended learning kurzust tartani, de a gépterem önmagában nem garantálja a sikert.
 • Össze kell kapcsolni a hallgatókat, hogy ne a tanár legyen a tudás/segítség egyedüli forrása.
a netis projektr l r viden
A NETIS projektről röviden
 • Hálózat az Információs Társadalom Tanításáért
 • A LEONARDO DA VINCI program támogatja
 • Partnerek: Magyarország (BME-ITTK koordinátor, Selye partner), Észtország, Nagy Britannia, Görögország, Olaszország, Szlovákia
 • 24 hónapos, 2006 november – 2008 október
 • kb. 385 ezer € (ca. 70%-osközösségi támogatással)
 • 1 tankönyv, 1 szöveggyűjtemény, e-learning környezet, teszttanítás (5 országban) az információs társadalom témájában
a netis term kei
A NETIS termékei
 • A projekt fő termékei
  • kurzustematika,
  • tankönyv (nyomtatott, Moodle e-learning, PDF),
  • szöveggyűjtemény (PDF, e-learning),
  • kevert (ún. blended learning)kurzusok,
  • módszertani jelentés, és a tanítás értékelése
  • projektzáró CD (minden termék megtalálható lesz rajta)
 • A projekt anyagai a 2008-as zárás után további öt évig elérhetőek lesznek az interneten:

http://www.netisproject.eu

http://netis.nyme.hu

http://netis.edublogs.org

slide13

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez az előadás a szerzők nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért:

http://www.netisproject.eu

k sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet

Pintér Róbert, BME-ITTK tudományos és stratégiai igazgató

pinter.robert@ittk.hu

http://www.ittk.hu

Skype: probesz

Mobil: 30-9996595

BME – Információs Társadalom- és Trendkutató Központ

1111, Budapest, Sztoczek u. 2-4

St. épület 108.

Telefon: 4632526

Fax: 4632547