lidershipi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lidershipi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lidershipi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Lidershipi - PowerPoint PPT Presentation


 • 379 Views
 • Uploaded on

Lidershipi. Personat të cilët manifestojnë me shumë ndikim te të tjeret njihen si liderë Liderët janë ata që nxisin të tjerët tu shkojnë pas për të arritur qëllimet e caktuara

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lidershipi' - mary-mullins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lidershipi
Lidershipi
 • Personat të cilët manifestojnë me shumë ndikim te të tjeret njihen si liderë
 • Liderët janë ata që nxisin të tjerët tu shkojnë pas për të arritur qëllimet e caktuara
 • Lidershipi është ajo marrëdhënie, nëpërmjet së cilës një individ ndikon mbisjelljen e njerëzve të tjerë
 • Lideriinfluecon në formëjodetyruesepasuesin që ta realizojëqëllimin e shtruar
 • Gjëja më vitale që bënlideri është krijimi i frymës së punës ekipore.
slide2

Gjatë realizimit të detyrave të tij, lideri duhet të ballafaqohet me një sërësfidash:

 • Së pari, duhet të njohë mirë njerëzit dhe motivet e tyre
 • Së dyti, të ndikojë në rritjen e motivimit
 • Së treti, duhet të ndjekë me kujdeszhvillimin e situatës me qëllim që ti marrë vendimet
 • Së katërti, me punën e tij lideri duhet të jetë shembull për të tjerët
slide3

Lidershipi dhe menaxherët

Menaxherët i drejtojnë njerëzit duke u mbështetur tek pushteti që u jep pozita.

Karakteristikat e menaxherëve

Administrator

Kopjues

Mban

Përqendrohet në sis. dhe struk

Mbështetet tek kontrolli

Vizitonafatshkurtër

Pyet si dhe kur

I mban sytë në fund të vijës

Imiton

Pranon status-quon

I bëngjërat si duhet

Karakteristikat e liderëve

Novator

Origjinal

Zhvillon

Përqendrohet tek njerëzit

Inspironbesim

Perspektivëafatgjatë

Pyetcfarë dhe pse

I mban sytë në horizont

Shpik

Sfidon status-quon

Bëngjërat që duhen

stilet e lidershipit
Stilet e lidershipit
 • Mënyrat e sjelljes së lidereve ndaj vartësve për arritjen e qëllimeve mund të jenë:
 • Stiliautokratik i lidershipit- mbikëqyrja e rreptë e vartësve, motivimi i të cilëve bëhetnëpërmjetfrikës
 • Stilidemokratik i lidershipit- lideridemokratik e ndanautoritetin e tij me vartësit, merr në konsideratëmendimet dhe opinionet e tyre
 • Stili liberal - duke u lënëvartësve një shkallë të madhe lirie, të përcaktojnë vet objektivat si dhe mënyrën e realizimit të tyre
slide5

Likert, stilet e lidershipit i ka klasifikuar në katërsisteme:

 • Sistemi: shfrytëzues-autokratik
 • Menaxherët që adaptojnë një stil të tillëlidershipi janë mjaft autoritar dhe i marrin vet të gjitha vendimet
 • Niveli i besimitreciprokepror-vartës është shumë i ulët
 • Motivimi i punonjësvebazohetkryesisht në frikë dhe dënime
 • Përdorimi i shpërblimeve është i kufizuar e për ndonjë rast
 • Sistemi: dashamirës - autokratik
 • Ky stilpresupozon që shumica e vendimevemerret nga eprori, i cili përpiqet ti bind vartësit se ai vepron duke pasur në konsideratinteresat e tyra.
slide6

Menaxherëtlejojnë një delegim mjaft të kontrolluar të marrjesvendimesh, si dhe tërheqin disa prej ideve të vartësve

 • Shkalla e besimit të vartësve është e ulët, por ata nuk ushqejnëarmiqësi ndaj eproreve
 • Sistemi: konsultativ
 • Menaxherët që përdorin këtë stil kanë besim tek vartësit, por ky besim nuk është i plotë
 • Praktikojnë një mbikëqyrjerelativisht të gjerë, pra jo të fortë
 • Sistemi: pjesëmarrës
 • Menaxherët kanë besim të plotë tek vartësit e tyre, mbështeten tek idetë e vartësve
 • Komunikimi ekziston dhe funksionon lart-poshtë dhe anasjelltas