socialpsykologi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Socialpsykologi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Socialpsykologi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Socialpsykologi - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

Socialpsykologi. Stereotyper, fördomar & diskriminering. Definitioner. Normer – ett samhälles system av regler. Finns både formella och informella normer Sanktioner – åtgärder för att se till att normerna följs Socialisation – att lära sig att efterleva omgivningens normer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Socialpsykologi' - mary-arnold


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
socialpsykologi
Socialpsykologi

Stereotyper, fördomar & diskriminering

definitioner
Definitioner
 • Normer – ett samhälles system av regler. Finns både formella och informella normer
 • Sanktioner – åtgärder för att se till att normerna följs
 • Socialisation – att lära sig att efterleva omgivningens normer
 • Stigma – ”social stämpling”. Ovanliga karaktärsdrag/egenskaper som ses som negativa
stigma och sj lvk nsla
Stigma och självkänsla
 • Icke – kontrollerbara: Kön, etnicitet
 • Anses ofta som kontrollerbara: fetma, missbruk
 • Vid negativ feedback:

- okontrollerbara: attribuerar oftare till fördomar, påverkar självkänslan mindre

- kontrollerbara: attribuerar mer till personliga brister, påverkar självkänslan negativt

f rdomsrelaterade begrepp
Fördomsrelaterade begrepp
 • Stereotyp – förenklad bild av en samhällsgrupp, olika trosföreställningar om en grupp människors personliga egenskaper. De kan vara sanna/falska eller positiva/negativa
 • Fördom – värderande uppfattning om en samhällsgrupp baserat på uppfattning om deras egenskaper. Oftast något negativt
 • Diskriminering – negativt beteende mot en individ baserat på grupptillhörighet
hur stereotyper formas
Hur stereotyper formas
 • Vi har en begränsad kognitiv kapacitet
 • För att kunna hantera alla dagliga intryck och underlätta beslut samt sociala möten använder vi oss av generalisering/kategorisering
 • Primitiva kategorier – det första vi ser och det enklaste att kategorisera är: kön, ålder & etnicitet
kognitiv belastning stereotypisering macrae milne bodenhausen
Kognitiv belastning & stereotypisering(Macrae, Milne & Bodenhausen)
 • Två uppgifter parallellt:

* Dator – komma ihåg adjektiv om personer

* Högtalare – komma ihåg geografisk beskrivning

 • Vissa fick ”etiketten” andra fick inte den

* John: skinhead, aggressiv, farlig, optimistisk, observant

* John: aggressiv, farlig, optimistisk, observant

kognitiv belastning stereotypisering macrae milne bodenhausen1
Kognitiv belastning & stereotypisering(Macrae, Milne & Bodenhausen)
 • Resultat: De som fick ”etiketten” kom ihåg dubbelt så många adjektiv (egenskaper) och kom även ihåg mer av den geografiska informationen
 • Förklaring: Att använda stereotypetiketten gör att personen kan använda mindre uppmärksamhet för att forma ett intryck och fokusera mer på uppgiften och kommer därför ihåg det bättre
konsekvenser av att f rlita sig p stereotyper
Konsekvenser av att förlita sig på stereotyper
 • Fördelar:

- kräver lite kognitiv kapacitet vilket gör att man kan lägga mer energi/fokus på annat

- snabb utvärdering av individer

- världen känns mer förutsägbar

 • Nackdelar:

- resulterar ofta i felaktiga/bristfälliga bedömningar

- leder ofta till fördomar och diskriminering

stereotyphot
Stereotyphot
 • Definition: Situation där negativa förväntningar om ens ingrupps förmåga skapar ängslan vid tanke på risken att bete sig i enlighet med stereotypen

- Detta kan leda till att man presterar sämre och därmed bekräftar stereotypen

- T.ex. har tidigare fått höra att kvinnor generellt sätt är sämre på matte än män. Får skriva ett prov med information om att tidigare provresultat visat könsskillnader → kvinnorna presterade då sämre

kognitiv dissonansteori
Kognitiv dissonansteori
 • Vi vill ha balans mellan vårt beteende och våra attityder. Är detta inkonsekvent uppstår dissonans och då kan man ändra sin attityd för att återställa balansen
 • T.ex. rökare. Vet att det är farligt att röka, fortsätter ändå vilket skapar dissonans. Försöker då tona ner de negativa konsekvenserna med rökning för att återställa balansen