slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
19.3.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
19.3.2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

19.3.2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

NOVI PROGRAMI IPO 2012. SEMINAR ZA KINOLOŠKI STROKOVNI KADER. 19.3.2012. Miran Marš. NOVOSTI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

19.3.2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

NOVI PROGRAMI

IPO 2012

SEMINAR ZA KINOLOŠKI STROKOVNI KADER

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

novosti
NOVOSTI
 • SKLEP 4.1. Potrdi se FCI Navodilo. Takoj stopijo v veljavo izpiti po programih IPO1, IPO2, IPO3 ter sledarski programi FH1, FH2, IPO FH. Ostali programi iz FCI Navodila se uvedejo po prehodnem obdobju, ki traja do 01.01.2013. Obstoječi pravilnik za izpite A, B-BH in C ostane v veljavi do sprejetja novega. Sklep je bil sprejet soglasno.
 • SKLEP1. Pri izpitih nižjih stopenj se že takoj letos dovoli uporaba ostalih ovratnic, ki niso kovinske kot je zapisano v FCI Navodilu, kot dodatek k našim programom, ki so v veljavi. Sklep je bil sprejet z večino, 1 glas proti, o vzdržanih.

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

novosti3
NOVOSTI

SKLEP2. Sprejel se je interni dogovor, da se v izjemnih okoliščinah psom, ki živijo v stanovanjih dovoli opravljati vajo odlaganja na tleh na pregrinjalu. Sklep je bil sprejet z 12 glasovi za, 2 proti in 2 vzdržana.

SKLEP3. Soglasno se je sprejel sklep, da samo preizkus obrambe na izpitu v Sloveniji ni možen.

SKLEP4. Soglasno se je sprejel predlog , da se živali (psu), ki na prireditvi napade in ugrizne sodelujoče prepove nastopati na prireditvah KZS. Predlog za izpeljavo in izvedbo tega sklepa bo pripravil g.Marš.

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

3

slide4
IPO

disciplina A 100 točk

disciplina B 100 točk

disciplina C 100 točk

skupno: 300 točk

STAROST PSA: 18(1), 19(2), 20(3) mesecev

Pogoj za opravljanje tega preizkusa je uspešno opravljen izpit BH/VT

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

4

preizkus zna aja
Preizkus značaja
 • Pred začetkom vsakega izpita mora sodnik preizkusiti značaj psa (preizkus značaja)
 • Sestavni del tega preverjanja je tudi kontrola identitete psa (npr. preverjanje tetovirne številke, številke mikročipa itn.)
 • Psi, ki tega preizkusa značaja ne opravijo, ne morejo sodelovati na izpitu oz. jih je treba diskvalificirati
 • Lastniki mikročipiranih psov morajo poskrbeti za to, da se lahko preveri identifikacija psov
 • Pse, ki jih ni mogoče identificirati, izpita ne morejo opravljati
 • Sodnik opazuje sproščenost psa (njegov značaj) med celotnim trajanjem izpita

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

izvedba preizkusa zna aja velja za vse preizkuse
Izvedba preizkusa značaja(velja za vse preizkuse )
 • Preizkus značaja je treba izvajati pred

začetkom vsakega izpita oz. preizkušnje

b) Preizkus značaja se opravlja na nevtralnem

mestu tako, da ni preblizu vadišča ali terena za

sledenje

c) Vsakega psa je treba obravnavati posamezno

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

izvedba preizkusa zna aja velja za vse preizkuse7
Izvedba preizkusa značaja(velja za vse preizkuse )

d) Čas preizkusa značaja je treba izbrati tako, da

psom ni treba neposredno za tem na izhodišče

sledi ali začeti s katero drugo disciplino

e) Psi morajo biti na povodcu (kratek povodec, ne

smejo biti na oprsnici za sledenje). Povodec

pri tem ne sme biti napet. Vodnik pri preizkusu

psu ne sme dajati slušnih povelj

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

izpiti
IZPITI
 • Izpit se začne s preizkusom značaja in traja vse do razglasitve rezultatov oz. zmagovalcev
 • Na izpitu morajo biti udeleženi najmanj štirje vodniki
 • Posamično opravljanje izpitov ni dovoljeno

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

diskvalifikacija
Diskvalifikacija

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

vaje na poligonu
VAJE NA POLIGONU

VODLJIVOST

 • Celi obrat (180 stopinj)
 • Dve možnosti:
 • 1. Pes gre z obratom v desno zadaj okrog vodnika
 • 2. Pes prikaže cel obrat v levo za 180 stopinj, tako da se obrne na mestu

Na določenem izpitu je mogoče prikazati le eno od obeh omenjenih možnosti

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

osnovni polo aj op velja za vse programe
Osnovni položaj (OP)velja za vse programe
 • Vsaka vaja se začne in konča v osnovnem položaju (OP). V osnovnem položaju se od vodnika pričakuje športna drža.
 • Razkoračena stoja ni dovoljena.
 • Pes mora v OP sedeti tesno, poravnano, mirno in pozorno na vodnikovi levi, tako da je njegova desna Plečka poravnana z vodnikovim kolenom.
 • Pred začetkom vsake vaje je dovoljeno le enkrat zavzeti OP
 • Spreminjanje ali popravljanje OP po sodnikovem znaku za začetek vaje ni več dovoljeno.
 • Iz OP sledi razvoj vsake vaje discipline B.
 • OP na koncu vaje lahko velja tudi kot začetni OP naslednje vaje, vendar se mora vodnik držati pravila 3 sekund razmika med koncem ene in začetkom druge vaje.
 • Dovoljeno je, da vodnik pred začetkom nove vaje ponovno zavzame OP

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

opozorila
OPOZORILA
 • Po 3. neuspešnem poskusu izdelave začetka sledi, ki se nahaja neposredno na območju izhodišča, je treba delo na sledi prekiniti
 • Vodnik psa svojega psa spremlja na koncu slednega povodca v 10-metrski razdalji. Tudi pri prostem iskanju je treba držati razdaljo 10-ih metrov.
 • Slednega povodec lahko prosto visi, vendar pa pri tem ne sme priti do večjega zmanjšanja zahtevane razdalje do psa
 • Če se povodec dotika tal, se to ne šteje za napako

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

ipo 2 disciplina a sledenje
IPO 2 disciplina »A« sledenje
 • Natančnost sledenja: 79 točk
 • predmeta (11 + 10) 21 točk
 • skupno 100 točk
 • Polaganje predmetov
 • Polagalec sledi ( tuja sled) odloži prvi predmet po najmanj 100 korakih, vendar ne v predelu sledi 20 korakov pred kotom ali 20 korakov po kotu, na 1. ali 2. stranici, drugi predmet pa na koncu sledi. Predmet mora na sled položiti v gibanju
 • Začetek/nastavek sledi
 • Na znak sodnika vodnik psa počasi in mirno privede na izhodiščno mesto sledi ter ga nastavi na sled. Dopustno je, da se pes pred območjem nastavka sledi (ca. 2 metra pred njim) za kratek čas usede

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

ipo 1in 2
IPO 1in 2

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

ipo 3 disciplina a sledenje
IPO 3 disciplina »A« sledenje
 • Natančnost sledenja: 79 točk
 • predmeta (7+7+7) 21 točk
 • skupno 100 točk
 • Polaganje predmetov
 • Začetek/nastavek sledi
 • Če pes med delom na sledi podleže lovskemu nagonu ter gre za divjadjo, lahko vodnik s slušnim poveljem »prostor« poizkuša psa zadržati
 • Če mu to uspe, lahko na sodnikov znak s sledenjem nadaljuje. Če pa pri tem ni uspešen, je treba delo na sledi prekiniti (ocena: diskvalifikacija zaradi neposlušnosti)
 • Velja za vse IPO programe - disciplina „A“

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

ipo 3
IPO 3

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

sledarski izpit 1 stopnje fh 1
Sledarskiizpit – 1 stopnje FH 1
 • Razdelitev točk:
 • Natančnost sledenja: 79 točk
 • predmeta (3X5+1X 6) 21 točk
 • skupno 100 točk
 • 1.200 korakov, tri ure stara tuja sled, ki ima šest pravih kotov (ca. 90 stopinj),zapeljevalna sled,
 • Čas izdelave: 30 minut
 • STAROST PSA: 18 mesecev
 • Pogoj za opravljanje tega preizkusa je uspešno opravljen izpit BH/VT

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

prvi predmet ne sme biti odlo en manj kot dvesto petdeset korakov od izhodi nega mesta
Prvi predmet ne sme biti odložen manj kot dvesto petdeset korakov od izhodiščnega mesta
 • Predmetov ni dovoljeno polagati na kotih ali v njihovi neposredni bližini
 • Sled mora biti položena na spremenljivem terenu ( njiva , trava..)
 • Trideset minut za tem, ko je sled položena, dobi drug polagalec nalogo, da na mestu, ki ga določi sodnik (dogovor s polagalcem), s položitvijo zapeljevalne sledi, dvakrat križa že obstoječo sled (vendar ne na prvi in zadnji stranici in ne v predelu sledi 40 korakov pred kotom ali 40 korakov po kotu)

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

slide19

Če pes po nekaj korakih ni pravilno povzel sledi , ima vodnik možnost, da psa še enkrat nastavi na sled, vendar pa samo v primeru, če ta ni bil že več kot 15 korakov oddaljen od izhodiščnega mesta sledi. Temu sledi obvezni odbitek 4 točk

19.3.2012

Miran Marš

skice fh 1
SKICE FH 1

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

sledarski izpit 2 stopnje fh 2
Sledarskiizpit – 2 stopnje FH 2
 • Tuja sled, dolga ca. 1800 korakov, 8 stranic, 7 kotov, 7 predmetov,180 minut stara sled, zapeljevalna sled, čas izdelave 45 minut
 • Razdelitev točk:
 • Natančnost sledenja: 79 točk
 • predmeta (7 x 3) 21 točk
 • skupno 100 točk
 • STAROST PSA: 18 mesecev
 • Pogoj za opravljanje tega preizkusa je uspešno opravljen izpit BH/VT

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

splo ne dolo be
Splošne določbe
 • Ena stranica mora biti oblikovana kot polkrog, s premerom, ki meri najmanj tri dolžine slednega povodca (ca. 30 m)
 • Polkrog se začne in konča s pravim kotom
 • Najmanj dva kota pa morata biti ostra. Ostra kota morata biti oblikovana tako, da merita od 30 do 60 stopinj
 • Različni predmeti (material npr. usnje, tekstil, les) so lahko na vseh stranicah položeni neenakomerno, vendar ne v predelu sledi 20 korakov pred kotom ali 20 korakov po kotu

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

slide23

Pol ure pred začetkom izdelave sledi, mora drug polagalec položiti zapeljevalno sled, ki prečka dve stranici sledi pod kotom, ki znaša najmanj 60 stopinj

 • Ta zapeljevalna sled ne sme križati prvotne sledi v predelu 40 korakov pred kotom ali 40 korakov po kotu, poleg tega ne sme križati prve ali zadnje stranice sledi ali iste stranice sledi dvakrat

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

ipo fh starost 20 mesecev razdelitev to k
IPO FHstarost 20 mesecevrazdelitev točk

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

slide25

Sledi je treba v dveh tekmovalnih dneh položiti različno

 • Ne sme se zgoditi, da bi bili npr. pri vseh sledeh posamezni koti v enakih razdaljah in predmeti položeni v enakih razmikih
 • Izhodiščno mesto sledi mora biti dobro označeno s tablico, ki je levo polega izhodiščnega mesta zataknjena v tla
 • Obe tuji sledi, ki jih mora izdelati vsak udeleženec, morata biti v dveh tekmovalnih dneh v okviru iste prireditve položeni na različnih krajih
 • Položiti pa jih morajo različni polagalci

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

skice sledi ipo fh
Skice sledi IPO FH

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

kot je treba izdelati zaprto oz sklenjeno sled pri tem ne sme biti prekinjena
Kot je treba izdelati zaprto oz. sklenjeno. Sled pri tem ne sme biti prekinjena

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

diskvalifikacia prekinitev
DISKVALIFIKACIA/PREKINITEV

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

disciplina b vrednosti posameznih vaj
DISCIPLINA "B„Vrednosti posameznih vaj

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

splo ne dolo be ipo
Splošne določbeIPO
 • Na izpitni stopnji IPO 1 se vodnik z navezanim psom napoti do sodnika ter se v osnovnem položaju prijavi
 • Nato psu sname povodec
 • Prav pri poslušnosti je treba še posebej paziti na to, da na izpit niso pripeljani psi, brez samozavesti ( plašljivi, nesigurni..)in pri katerih že iz njihovega obnašanja mogoče prepoznati, da služijo svojemu vodniku le kot »športno orodje«
 • Za enako izvedbo vaje je treba vselej uporabiti isto besedo ( velja za vse programe)
 • Ko je pes, ki ga vodnik vodi do odlaganja, dosegel mesto odlaganja ter se je z vodnikom postavil v osnovni položaj, morata biti sočasno v osnovnem položaju tudi vodnik in pes, ki bosta začela z izvajanjem vaje proste vodljivosti

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

sedi v gibanju ipo 1 2 3
Sedi v gibanjuIPO-1,2,3
 • OP
 • Po 10-15 korakih se mora pes na vodnikovo povelje »sedi« takoj usesti v smeri gibanja, ne da bi vodnik za to svoje gibanje prekinjal, ga spreminjal ali se oziral nazaj
 • Po nadaljnjih 15 korakih se vodnik ustavi ter se takoj obrne k psu in obstane
 • Na sodnikov znak se vodnik vrne do psa

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

prina anje prinosila ez oviro ipo 1 2 3 100 cm prinosilo 650g
Prinašanje prinosila čez oviroIPO-1,2,3 (100 cm, prinosilo 650g)
 • Delna ocena vaje je mogoča le, kadar sta od treh delov vaje (preskok - prinašanje – skok nazaj) izvedena vsaj dva dela, in sicer en skok ter del vaje »prinašanje«
 • Oba skoka in prinašanje so brez napake : 15 točk
 • Skok čez oviro ali skok nazaj ni izveden, samo prinašanje je brez napak : 10 točk
 • Skok čez skakalnico in skok nazaj sta brez napake,

vendar pes ne prinese prinosila: 0 točk

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

slide33

Če pes pri preskoku prevrne oviro, je treba vajo ponoviti, pri čemer pa je treba prvi skok oceniti na spodnji meji ocene »pomanjkljivo«

 • Če pes na 3. slušno povelje ne odda prinosila vodniku, ga je treba diskvalificirati, ker discipline B ni mogoče več nadaljevati

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

slide34

Kadar leži prinosilo izrazito stransko ali je za psa slabo vidno, lahko vodnik s prošnjo ali po opozorilu sodnika prinosilo ponovno vrže, ne da bi se mu za to odbile točke. Pes mora pri tem sedeti

 • Če pes pri tem sledi svojemu vodniku okrog ovire, je treba vajo oceniti z 0 točkami
 • Če pes zapusti osnovni položaj, vendar ostane pred oviro, se vrednost vaje zniža za eno oceno
 • Privsehvajahprinašanjavelja, da psu

predhodnonesmemodatiprinosilav gobec

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

prina anje prinosila ez plezalno steno ipo 1 2 3 180 cm prinosilo 650g
Prinašanje prinosila čez plezalno steno IPO -1,2,3(180 cm,prinosilo 650g)
 • Delna ocena vaje je mogoča le, kadar sta od treh delov vaje (preskok - prinašanje – skok nazaj) izvedena vsaj dva dela, in sicer en skok ter del vaje »prinašanje«
 • Oba prehoda čez plezalno steno in prinašanje brez napak:
 • 15 točk
 • Prehod tja ali prehod nazaj ni izveden, prinašanje je brez napak: 10 točk
 • Prehod čez skakalnico in nazaj sta brez napake,

vendar pes ne prinese prinosila: 0 točk

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

ipo 2 stoj v normalnem koraku
IPO 2Stoj v normalnem koraku
 • Izvedba: iz poravnanega osnovnega položaja gre vodnik s psom v prosti vodljivosti v smeri naprej
 • Po 10-15 korakih mora pes na vodnikovo slušno povelje »stoj« takoj obstati v smeri gibanja, ne da bi vodnik pri tem prekinjal svoje gibanje, ga spreminjal ali se oziral nazaj
 • Po nadaljnjih 15 korakih se vodnik zaustavi ter se takoj obrne k psu..

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

pohvale
Pohvale
 • Kratka pohvala po koncu vsake vaje je dovoljena,vendar SAMO v OP
 • Po pohvali sme vodnik ponovno zavzeti OP
 • Med pohvalo in začetkom naslednje vaje mora preteči očiten časovni razmik (ca. 3 sekunde)

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

slide38

Obrat okrog

Vodljivost

Tek

Obrat okrog

Skupina

Počasna hoja

Ustavljanje

Ustavljanje

D zavoj

D zavoj

OP

L zavoj

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

ovira skakalnica je stati na ravna in trda na vrhu visoka 100 ali 80 cm in iroka 150 cm
OVIRASkakalnica je statična, ravna in trda na vrhuvisoka 100 ali 80 cm in široka 150 cm

150 cm

100/80 cm

Ravni del

Miran Marš

HR09/02

plezalna stena

Plezalna stena

širina = 150 cm

dolžina = 191 cm

180 cm

Plezalnastena

3 letve 24x48 mm na zgornji polovici

Stene so prekrite z nedrsečim materijalom

65 cm

65 cm

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš

pomembno je da je te a prinosilo pravilna da je pre ni del iz lesa in da je vsaj 4 cm od tal
Pomembnoje, da je težaprinosilopravilna, da je prečni del izlesa in da je vsaj 4 cm od tal.

Miran Marš

hvala za pozornost
HVALA ZA POZORNOST

www.komisijazasolanje.si

E-pošta :

Solanje-komisija@kinoloska-zveza.si

19.3.2012

Miran Marš

Miran Marš