m ty legendy a poh dky lakot n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mýty, legendy a pohádky Lakotů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mýty, legendy a pohádky Lakotů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Mýty, legendy a pohádky Lakotů - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Mýty, legendy a pohádky Lakotů. Co to je mýtus, legenda, pohádka Jaký má mýtus význam Jak byly zaznamenány Jaké jsou druhy vyprávění u Lakotů Jak se příběhy vyprávěly a jakou měli podobu Šibalské mýty význam šibala v mýtu Ostatní mýty postavy charakteristika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mýty, legendy a pohádky Lakotů


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m ty legendy a poh dky lakot
Mýty, legendy a pohádky Lakotů
 • Co to je mýtus, legenda, pohádka
 • Jaký má mýtus význam
 • Jak byly zaznamenány
 • Jaké jsou druhy vyprávění u Lakotů
 • Jak se příběhy vyprávěly a jakou měli podobu
 • Šibalské mýty
  • význam šibala v mýtu
 • Ostatní mýty
  • postavy
  • charakteristika

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

pojmy z euroamerick kultury
Pojmy „z euroamerické kultury“
 • Tyto pojmy se vysvětlují různě a mohou nabývat různě odlišné diference dle různých proudů (humanitní věda není exaktní)
 • o zařazení toho, co je konkrétní příběh, lze vést „nekonečné“ spory
 • Legenda
  • veršovaná nebo prozaická středověká skladba vyprávějící o životě a skutcích světců(1)
  • přeneseno  legenda vychází z reálného základu, jen „trochu přibarvuje“
  • např.: Legenda o koni Sedícího býka, O sv. Václavovi …
 • Pohádka
  • je žánrem lidové slovesnosti, který v určitých symbolech podává nadpřirozené skutečnosti. Zpravidla v ní vystupují nadpřirozené bytosti, i když ne vždy.(2)
  • mívá dobrý konec
  • např.: Jeníček a Mařenka, O Červené Karkulce

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

pojmy z euroamerick kultury1
Pojmy „z euroamerické kultury“
 • Bajka
  • Bajka je krátká veršovaná nebo prozaická literární forma, v níž zvířataa věci vystupují jako lidé a zastupují určité lidské charaktery. (3)
  • Na jinotajném příkladu znázorňuje všeobecně závazné zkušenosti nebo pravdy a morálku, míří tedy k mravnímu nebo praktickému poučení, které z příběhu může buď vyplývat, nebo může být vysloveno na jeho začátku či v závěru. Známé jsou bajky Ezopovy a La Fontainovy. (4)

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

pojmy z euroamerick kultury2
Pojmy „z euroamerické kultury“
 • Mýtus
  • Jde o tradiční náboženské vyprávění, které poskytuje celkový obraz a orientaci ve světě. Případně poskytuje i vzor pro lidské jednání. V tradičních společnostech mýtus doprovází a vykládá rituály (bohoslužbu), zdůvodňuje instituce, předpisy a zákazy. (5)
  • Mýtem je tak možné rozumět posvátný nebo částečně posvátný příběh z imaginární vzdálené minulosti, který může být předáván ústně nebo písemně. (6)

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

pojmy z euroamerick kultury3
Pojmy „z euroamerické kultury“
 • Mýtus
  • Mýty různí badatelé chápali různě (např.:)
   • Funkcionalisticky
    • Má funkci kodifikace víry, tabu atp.
    • Malinowski
   • Strukturalisticky
    • důležitá je struktura mýtu (např. pro schopnost opakovat se, protiklady)
    • Lévi-Strauss
   • Psychologicky
    • mýtus napomáhá jedinci vystoupit z psychologie davu
    • psychologie tabu (jakožto strachu z incestu, neomezené vlády)
    • Sigmund Freud

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

jak m tus funguje
Jak mýtus funguje
 • O čem je svátek Díkuvzdání?
 • V 17., 18. a 19. století: Indiáni pomohli poutníkům přežít - tečka… Co nám to říká?

Jsme vítáni, žijeme v simbióze, patříme sem…

 • Realita: Poutníci přijeli v r.1620. V r.1625 začali zatlačovat pův. obyvatele a v r. 1675 začíná boj o přežití kmeny téměř vyhubeny

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

jak m tus funguje1
Jak mýtus funguje
 • Za komunismu jsme se měli všichni dobře…

Nemuseli jsme se o sebe starat… atp.

 • Realita: cenzura, dražší výrobky v přepočtu na kupní sílu, nedostatek…
 • Pepek námořník měl po špenátu svaly

Být „snadno“ silný znamená i zdravější…

 • Realita: obsah železa byl špatně vytištěn; ve skutečnosti je ho mnohem méně a výhodnější je jíst jiné potraviny (časopis Vesmír 81, 597, 2002/10)

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

jak byly m ty u lakot zaznamen v ny
Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány
 • Lakotové byli aliterární  první pokusy u misionářů
 • Problém s transkripcí jazyka
 • Studovaní Lakotové „neuměli psát“
  • psali lakotštinu špatnou transkripcí
  • překladatelské oříšky
  • špatná čitelnost textu
  • autoři zjednodušovali gramatiku
  • „mysleli rychleji než psali“
  • atp.

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

jak byly m ty u lakot zaznamen v ny1
Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány
 • Stephen Return Riggs
  • jako první vytvořil psanou podobu Dakotštiny (a zanesl chyby do transkripce)
 • Eugen Beuchel
  • žil v rezervaci v letech 1910-1954
  • sbíral příběhy (některé dosud nepřeloženy)
  • chybná transkripce (navazuje na Riggse)
 • George Bushotter (nar. 1874)
  • Lakota, kterého Dorsey pověřil sepsáním vzpomínek na tradiční život Lakotů  velké množství materiálu
  • on i Dorsey nestlihli toto dílo dokončit (a zpracovat)  skončilo na téměř sto let v archívu bez povšimnutí

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

jak byly m ty u lakot zaznamen v ny2
Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány
 • James R. Walker
  • shromáždil nejspíše největší kolekci příběhů (1896-1914)
  • významní informátoři (např. Rudý oblak)
  • na základě dlouholetých zkušeností napsal vlastní pojetí lakotské mytologie (tzv. Walkerovi cykly: kosmologie; počátky lidstva; stvoření 4 světových stran)
   • nelze najít srovnávací materiál avšak jeho dílo je výborné pro srovnání děl „před a po“
   • není jasné, zda dané pojetí bylo zapomenuto či nikoli
   • epizody z cyklů (motivy, postavy) jsou známy, ale tak jak je W. ucelil, nebyly vyprávěny
    • Dal mýtům řád a časovou posloupnost
   • systematizace typická pro euroamerickou společnost
   • silně biblický liturgický jazyk (na místo posvátná bytost bůh atp)
   • mnohdy až nekriticky přijímán (např. Powers – Oglala Religion)

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

jak byly m ty u lakot zaznamen v ny3
Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány

James R. Walker

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

jak byly m ty u lakot zaznamen v ny4
Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány
 • Franc Boas
  • byl si vědom problematičnosti Walkerova díla  chtěl srovnávací materiál
  • pověřil Ellu C. Delorii získáním materiálu (v r. 1927)
  • nepotvrdila Walkerovo pojetí
 • Ella C. Deloria
  • studentka Boase; Sú
  • nashromáždila velké množství příběhů (ale i písní)
   • Některé dosud nepublikovány
  • kvalitní transkripce; záznam v původním jazyce

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

jak byly m ty u lakot zaznamen v ny5
Jak byly mýty u Lakotů zaznamenávány
 • Richard Erdoes
  • nashromáždil spíše modernější příběhy (2.½. 20. st.)
  • příběhy zaznamenány v angličtině

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

druhy vypr v n dle lakotsk kultury
Druhy vyprávění dle lakotské kultury
 • Ohų´kaką
  • o událostech z pradávné minulosti
  • nadpřirozené schopnosti i postavy
  • nejde o pohádky, ale o mýty (Ullrych, Mýty Lakotů, s. 31)
  • lakotové ví, že příběhy „nejsou pravdivé“, ale věří jim
  • vyprávěny v zimě po západu slunce
  • nejrožšířenější:
   • šibalské mýty (paralelu lze nalézt i v Evropě)
   • hrdinské mýty
 • Wičhóoyake
  • lze přeložit jako legenda, pověst (doslova příběhy lidí)
  • vyskytují se v ní mluvící zvířata
  • zpravidla neobsahuje mytické postavy, kulturní hrdiny
  • vyprávěny kdykoliv

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

jak se vypr v lo
Jak se vyprávělo

Howard Terpning – dědeček vypráví

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

jak se vypr v lo1
Jak se vyprávělo
 • vyprávění je hodně založeno na tónu a barvě hlasu
 • velké využití přímé řeči
 • příběhy jsou poměrně stručné, bez hlubokých popisů
 • příběhy neobsahují v závěru poučení
 • příběhy často obsahují rozpory (v čase, popisu atp.)
 • v příbězích je patrná kvaternita (v evropě převažuje vědomě triternita; archetypálně též kvaternita)
 • posvátnost často vyjádřena červenou barvou (rudá stezka)
 • vyprávění začínalo často přemlouváním :-)

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

ibalsk m tus
Šibalský mýtus
 • nejrozšířenější typ; nejspíš nejstarší
 • charakter
  • vychytralý trouba, co se snaží každého napálit
  • hrdina vykonávající dobré skutky (učí vyrábět luk)
  • „mimochodem“ stvořitel (a od té doby mají zajíci dlouhé uši)
 • Iktó (pavouk), někdy Kojot
 • Iktom
  • nevystupuje jako „kulturní hrdina“
  • porušuje různá tabu (úloha vychovatelská, normotvorná)
  • příběhy vyprávěny pro pobavení
  • libost v amorálnostech, posedlost sexem
  • začátek často „Iktómi se zase jednou potuloval“ (bylo nebylo)
  • archetyp stínu?
 • reflexe na iracionální stránky podvědomí
 • na šibalské mýty „navazují“ šibalské bajky – zvířata mají vlastnosti šibala

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

hrdinsk m ty
Hrdinské mýty
 • typy
  • zázračné zrození (Kamenný hoch, Chlapec z Kapky krve)
   • symbolem často „nejlepší šaty“
  • z chudého prostředí (obvykle sirotek žijící s babičkou na kraji vesnice)
   • hrdina je často bezejmenný
   • z chudáka se stane uznávaný (díky činům) a dost často krásný
   • obvykle je v zápletce dcera náčelníka (dost často pyšná)
   • lze nalézt paralelu v evropských pohádkách
   • výchovné pro dívky (aby např. nepřebraly atp.)
  • nejmladší bratr Hakéla
   • bratři hrdiny (3 až 4) neuspějí, teprve Hakéla ano

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

typi t hrdinov
Typičtí „hrdinové“
 • hrdinů je celá řada
  • Kamenný hoch (přinesl lidem potní lázeň)
  • Chlapec z kapky krve (bojoval s Iktómem)
  • Spadlá hvězda (někdy Hvězdný manžel)
   • např. zabil vodní příšeru i Wazíyu
  • Bílé chmýří; Samorozený; Orlí hoch; … atd.
 • „příšery“
  • Íya – obr lidožrout
  • Amúg Ité - Dvojí tvář (překrásná žena, která byla potrestána)
   • jak mužská, tak ženská podoba
   • způsobuje bolet při porodu i menstruaci
   • unáší děti (nikdo nevěděl, jak vypadá, ale báli jsme se jí)
  • Ųktéhˇi – vodní příšery (Unčegila – „nejstrašnějí“)
   • nepřítelem Wakíya (Hromový pták)
  • Wazíya – kouzelník severu, mráz
  • Mato – medvěd „obr“

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

zvl tnosti
Zvláštnosti
 • lakotský posluchač ihned pozná, zda je žena hodná nebo zlá – ta hodná dodržuje morálku
 • Iktóm se také vždy pozná
  • mluví jako dítě
  • je hrubý a neurvalý
  • vše, co se dá porušit, poruší
 • pro evropského posluchače je mnohdy problém poznat konec

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

p b h
Příběh

jeden z typických příběhů…

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

pou it literatura
Použitá literatura
 • BAUER, Alois. Čeština na dlani : přehled světové a české literatury / český jazyk. 2. vyd. Olomouc : Rubico, 2005. 416 s. ISBN 80–7346-042–4
 • BROWN, Dee. Mé srdce pohřběte u Wounded Knee. Překl. D. Zbavitel.vyd. Praha : Hynek, 1998. 505 s. ISBN 80-859006-62-7
 • BROWN, J. E. Posvátná dýmka. Přek. Petr Majer. vyd. samizdatem
 • FREUD, Sigmung. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924. Překl. M. Kopal, J.Pechar. vyd. Praha : Psychologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-86123-09-X
 • FREUD, Sigmung. Totem a tabu, Vtip. Překl. L. Hošek. vyd. Praha : PRÁH, 1991. ISBN 80-900835-1-X
 • JUNG, C. G. Výbor z díla IV. Obraz člověka a obraz Boha. Překl. J. Kuře; K. Plocekvyd. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001. 506 s. ISBN 80-85880-23-7
 • MURPHY, Robert. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Překl. H. Červinková. 2. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství (Slon), 2006. ISBN 80–86429-25–3
 • PANUŠKOVÁ, Jana. Mýtus u severoamerického kmene Lakota. Praha : UK Husitská teologická fakulta, 2006. 98 s. Diplomová práce.
 • SOKOL, Jan. Slovník filosofických pojmů. Dostupný z http://literatura.kvalitne.cz/slovnik.htm
 • ULLRYCH, Jan F. MÝTY LAKOTŮ aneb Když ještě po zemi chodil Iktómi. vyd. Praha : Argo, 2002. 383 s. ISBN 80-7203-378-6
 • ERDOES, Richard; ORTIZ, Alfonzo. American Indian myths and legends. vyd. New York (USA) : Pantheon, 1984. 527 s.

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

pou it obr zky
Použité obrázky
 • Fotografie James R. Walkera:
  • James R. Walker, Lakota Society, s. 16a.
 • Fotografie Richarda Erdoesa
  • <http://www.innertraditions.com/Contributor.jmdx?action=displayDetail&id=496>
 • Fotografie France Boase:
  • <http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Boas>
 • Fotografie Elly Cary Delorie
  • <http://www.uky.edu/~lbarr2/eng234spring06_files/Page342.htm>

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů

pou it literatura1
Použitá literatura
 • Podle A. Bauera, Čeština na dlani, s. 413
 • Podle A. Bauera, Čeština na dlani, s. 414
 • Podle A. Bauera, Čeština na dlani, s. 410
 • Podle J. Táborské, Slovník literární teorie, s. 39
 • Podle J. Sokola, Slovník filozofických pojmů, heslo Mýtus
 • Podle R. Murphyho, Úvod do kulturní a sociální antropologie, s. 178

http://wanagi.yucikala.net Mýty, legendy a pohádky Lakotů