pregled najzna ajnih promjena u financijskom izvje tavanju i reviziji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREGLED NAJZNAČAJNIH PROMJENA U FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I REVIZIJI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREGLED NAJZNAČAJNIH PROMJENA U FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I REVIZIJI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

PREGLED NAJZNAČAJNIH PROMJENA U FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I REVIZIJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

PREGLED NAJZNAČAJNIH PROMJENA U FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I REVIZIJI. Prof. dr. sc. Lajoš Žager Mr. sc. Sanja Sever Ekonomski fakultet - Zagreb. Sadržaj. Temeljne odrednice Osme Direktiva Europske unije Javni nadzor nad revizijskom strukom sukladno “Osmoj direktivi”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PREGLED NAJZNAČAJNIH PROMJENA U FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I REVIZIJI' - marvel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pregled najzna ajnih promjena u financijskom izvje tavanju i reviziji

PREGLED NAJZNAČAJNIH PROMJENA U FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I REVIZIJI

Prof. dr. sc. Lajoš Žager

Mr. sc. Sanja Sever

Ekonomski fakultet - Zagreb

slide2

Sadržaj

 • Temeljne odrednice Osme Direktiva Europske unije
 • Javni nadzor nad revizijskom strukom sukladno “Osmoj direktivi”
 • Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH
 • Kontrola kvalitete revizorova rada
   • Međunarodni standardi za kontrolu kvalitete
   • Zakonska regulativa kontrole kvalitete rada u RH
temeljne odrednice direktive europske unije 1 2

Provođenje revizije financijskih izvještaja u Europskoj uniji do 2006. godine uređivala se je 8. Direktiva koja je donesena 10. travnja 1984. godine.

 • 8. Direktiva Europske unije zakonski propisuje jednake kriterije obavljanja revizije financijskih izvještaja za sve članice Europske unije.
 • nova direktiva - svibanj 2006. - uređuje modernu revizorsku infrastrukturu u pojedinoj državi – članici EU.
 • UREĐUJE PITANJE
  • provođenje javnog nadzora nad revizijskom strukom,
  • provjeru kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora u zemljama članicama Europske unije, ali i njihovom odnosu prema zemljama koje nisu članice.
TEMELJNE ODREDNICE DIREKTIVE EUROPSKE UNIJE (1/2)
temeljne odrednice direktive europske unije 2 2

Poglavlje 1 - Objekt ispitivanja i definicije

Poglavlje 2 – Ovlaštenja, kontinuirana edukacija i uzajamno priznavanje

Poglavlje 3 – Registracija

Poglavlje 4 – Profesionalna etika, neovisnost, objektivnost, povjerljivost i

profesionalna tajna

Poglavlje 5 – Revizijski standardi i revizorovo izvješćivanje

Poglavlje 6 – Osiguranje kvalitete

Poglavlje 7 – Istraga i kaznene odredbe

Poglavlje 8 – Javni nadzor i regulatorne odredbe između članica unije

Poglavlje 9 – Imenovanje i razrješenje

Poglavlje 10 – Specijalni pristup za obavljanje revizije subjekata od

posebnog javnog interesa

Poglavlje 11 – Međunarodni aspekti

Poglavlje 12 – Prijelazne i završne odredbe

TEMELJNE ODREDNICE DIREKTIVE EUROPSKE UNIJE (2/2)
kriteriji za obavljanje revizije

Međunarodnim revizijskim standardima koje je prevela i objavila Komora,

 • pravila revizijske struke,
 • te drugim pravilima i propisima
 • Kodeks profesionalne etike revizora
KRITERIJI ZA OBAVLJANJE REVIZIJE
uskla ivanje postoje e zakonske regulative s pravnom ste evinom eu 1 3

certifikat – “ovlašteni revizor” – izdaje Hrvatska revizorska komora

UVJETI

  • mora imati visoko stručno obrazovanje,
  • mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obavljanja revizije, od kojih najmanje dvije godine uz mentorstvo ovlaštenog revizora ili revizora ovlaštenog u drugoj državi članici Europske unije,
  • mora imati položen ispit za ovlaštenog revizora,
  • mora imati dokaz da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa.
 • reviziju financijskih izvještaja na području Republike Hrvatske mogu obavljati i strani državljani
USKLAĐIVANJE POSTOJEĆE ZAKONSKE REGULATIVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (1/3)
uskla ivanje postoje e zakonske regulative s pravnom ste evinom eu 2 3

javni nadzor nad radom revizorskih društava i samostalnih revizora

 • Odbor za javni nadzor - neovisno je i samostalno tijelo javnog nadzora nad Komorom, revizorskim društvima, samostalnim revizorima i ovlaštenim revizorima
 • suradnja sa nadzornim tijelima drugih država članica EU i trećih zemalja.
 • Transparentnost poslovanja
USKLAĐIVANJE POSTOJEĆE ZAKONSKE REGULATIVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (2/3)
slide8

Provjera kvalitete radaprovede najmanje jednom u 6 godina kod revizorskog društva ili samostalnog revizora koji obavljaju revizije subjekta od javnog interesa.

 • Izvješće o transparentnosti
 • rotacija ovlaštenih revizora koji obavljaju reviziju financijskih izvještaja poduzeća od javnog interesa nakon dvije godine kako bi se osigurala neovisnost

USKLAĐIVANJE POSTOJEĆE ZAKONSKE REGULATIVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (1/3)

izvje e o transparentnosti
Izvješće o transparentnosti
 • Opis pravnog ustrojstvenog oblika i strukture vlasništva
 • Opis mreže te njezinog pravnog i strukturnog uređenja ako revizorsko društvo pripada mreži
 • Opis upravljačke strukture
 • Opis unutarnjeg sustava kontrole kvalitete
 • Naznaku kad je izvršena provjera kontrole kvalitete
 • Popis društva od javnog interesa koje j revidirao
 • Izjava koja se odnosi na neovisnost rada
 • Sveukupne financijske informacije
 • Podatke o osnovici za primanja ovlaštenih revizora koja potpisuju revizorska izvješća
slide10

Javni nadzor nad revizijskom strukom u EU

 • 8. Direktiva Europske unije zakonski propisuje jednake kriterije obavljanja revizije financijskih izvještaja za sve članice Europske unije
 • Direktiva Europske unije zahtjeva da javni nadzor bude povjeren posebnom tijelu neovisnog od struke.
 • Tijelo javnog nadzora sukladno direktivi Europske unije treba obavljati nadzor nad:
  • imenovanjem i registracijom revizorskih društava i samostalnih revizora,
  • usvajanjem standarda profesionalne etike, interne kontrole kvalitete rada revizorskih društava i revizije,
  • provođenjem kontinuirane edukacije, osiguranje kvalitete, te sustava discipline.
slide11

Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH (1/6)

 • Zakon o reviziji (2005)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji (139/08)
 • „Odbor za javni nadzor revizije“ - neovisno je i samostalno tijelo javnog nadzora nad Komorom, revizorskim društvima, samostalnim revizorima i ovlaštenim revizorima
slide12

Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH (2/6)

Odbor za javni nadzor ima ovlasti nadzora nad:

 • izdavanjem i oduzimanjem dozvola i certifikata te registracije ovlaštenih revizora i revizorskih društava i samostalnih revizora,
 • usvajanjem i primjenom Međunarodnih revizijskih standarda te standarda profesionalne etike,
 • interne kontrole kvalitete revizorskih društava i samostalnih revizora,
 • stalnog obrazovanja putem programa Komore,
 • organizacije ispita i izdavanja certifikata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora,
 • nostrifikacije stranih isprava – certifikata ovlaštenih revizora,
 • osiguranja sustava provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koje provodi Komora.
slide13

Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH (3/6)

 • Ako u provedbi javnog nadzora Odbor za javni nadzor revizije ocijeni da postoji osnovana sumnja na određene nezakonitosti i nepravilnosti koje proizlaze iz provođenja javnog nadzora (Zakon o reviziji 138/08)
  • zatražit će izvješće i druge podatke o uočenim mogućim nepravilnostima,
  • predložit će mjere radi njihovog otklanjanja,
  • pokrenut će postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika Komore,
  • sazvat će Skupštinu Komore kada je to potrebno radi zaštite zakonitosti i dobrobiti revizorske struke,
  • obavijestit će Ministarstvo financija,
  • poduzet će druge mjere iz svoje nadležnosti.
slide14

Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH (4/6)

 • Imenovanje članova Odbora za javni nadzor
 • sedam članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske
 • Uvjeti:
  • aktivno ne sudjeluju u obavljanju poslova revizije ili nisu sudjelovale u obavljanju poslova revizije tri godine prije imenovanja u Odbor za javni nadzor revizije,
  • tri godine prije imenovanja u Odbor za javni nadzor revizije nisu imale pravo glasa kao član revizorskog društva,
  • tri godine prije imenovanja nisu bile član upravnog ili poslovodnog tijela revizorskog društva,
  • tri godine prije imenovanja nisu bile zaposlene u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora, odnosno na neki drugi način povezana s njim.
slide15

Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH (5/6)

 • Imenovanje članova Odbora za javni nadzor
 • Uvjeti:
   • završen najmanje studijski program druge razine studija iz područja prava ili ekonomije,
   • osoba koja nije zaposlena u Komori i nije član niti jednog izvršnog tijela Komore,
   • osoba koja je najmanje pet godina djelovala na području računovodstva revizije, financija ili pravosuđa
   • nije pravomoćno osuđivanja za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i osiguranja
slide16

Javni nadzor nad revizijskom strukom u RH (5/6)

 • Međunarodna suradnja
 • suradnja s državama članicama
 • suradnja s trećim zemljama
 • Odbor za javni nadzor surađuje, pruža pomoć, dostavlja informacije nadležnim tijelima članicama
 • po primitku zahtjeva nadležnih tijela članica Odbor za javni nadzor revizije pruža sve informacije – pravo, u određenim okolnostima, za odbitak zahtjeva za dostavu informacija
slide17

Kontrola kvalitete za tvrtke koje obavljaju reviziju (1/5)

Kontrola kvalitete rada uređuje se:

 • Strukovnom regulativom
 • Zakonskom regulativom.
slide18

Kontrola kvalitete za tvrtke koje obavljaju reviziju (2/5)

 • Međunarodni standard za kontrolu kvalitete (ISCQ 1 – NN 71/2009)
 • Sustav kontrole kvalitete treba uključivati politike i postupke za svaki od navedenih sastavnih dijelova:
  • odgovornost uprave (poslovodstva) za kvalitetu rada revizijskog društva,
  • primjeni relevantnih etičkih zahtjeva,
  • provođenje postupaka provjere prihvaćanja novih klijenata odnosno sklapanja novih ugovora s postojećim klijentima,
  • politika upravljanja ljudskim resursima,
  • uspostavljanje kontrole kvalitete na razini pojedničanih angažmana,
  • nadzor na uspostavljenim sustavom kontrole kvalitete revizorova rada.
slide19

Kontrola kvalitete za tvrtke koje obavljaju reviziju (3/5)

 • Zakon o reviziji (NN 146/2005)
 • Pravilnik o provođenju nadzora u provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora, Hrvatska revizorska komora http://www.revizorska-komora.hr/pravilnik02.html (NN 80/2007)
slide20

Kontrola kvalitete za tvrtke koje obavljaju reviziju (4/5)

 • nadzor i kvaliteta rada revizorskih društava, samostalnih revizora u RH u nadležnosti je Hrvatske revizorske komore
 • nadzor obavljaju ovlašteni revizori s najmanje pet godina iskustva na poslovima revizije,
 • vrste nadzora:
   • izravnim nadzorom u prostorijama društva,
   • kontuiranim nadzorom odnosno analizom dokumentacije koju se subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostaviti Komori
slide21

Kontrola kvalitete za tvrtke koje obavljaju reviziju (5/5)

 • prilikom kontrole kvaliteta revizorava rada provjera se radna dokumentacije revizora
 • nakon obavljenog nadzora sastavlja se izvještaj koji sadrži značajne nalaze i zaključke i koji se uručuje subjektu provjere
 • Komora može izdati nalog za uklanjenje nepravilnosti, odrediti dodatne mjere za otklanjanje nepravilnosti te pokreće stegovni postupak
 • U tom slučaju da su otkrivene nepravilnosti revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor mora u roku određenom u nalogu otkloniti utvrđene nepravilnosti i Komori podnijeti izvješće i kojem će opisati poduzete mjere i priložiti dokaze o uklanjanju nepravilnosti
 • provjera kvalitete rada mora se provesti najmanje jednom u 6 godina, odnosno najmanje jednom u 3 godine kod samostalnog revizora ili revizorskog društva koje obavlje reviziju subjekata od javnog interesa.
slide22

Zaključak

 • promjenu u smjeru poboljšanja kvalitete obavljanja revizije u zemljama članicama Europske unije
 • zaštita ulagača i vjerovnika čiji je važan temelj za donošenje ispravnih poslovnih odluka realni i objektivni financijskih izvještaji
 • napredak novog regulatornog okvira je uvođenje kvalitetnijeg javnog nadzora nad revizijskom strukom koje će provoditi posebno tijelo neovisno od struke
 • doprinos neovisnosti revizijske struke