tud smenedzsment s a web 2 0 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tudásmenedzsment és a Web 2.0 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tudásmenedzsment és a Web 2.0

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

Tudásmenedzsment és a Web 2.0 - PowerPoint PPT Presentation

marva
75 Views
Download Presentation

Tudásmenedzsment és a Web 2.0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tudásmenedzsment és a Web 2.0

 2. Mi is a web 2.0?

 3. A Web 2.0 jelenség kialakulása • Az internet fejlődésének magasabb foka • A felhasználók számának drámai növekedése, mobil eszközök nagy száma • A szoftver szektor új próbálkozásai a „dotcom” lufi kipukkadása után

 4. Mi is a web 2.0 ? • „Web 1.0 wascommerce. Web 2.0 is people.” (Singel, 2005.) • „… openarchitecture, itslowering of itsbarrierstopublishing, theeasewithpeoplecanconnectideas, theincreaseinavailablebandwith and compuringpower.” (Weinberg, 2007.) • „Notrevolutionbutevolution.”

 5. Web 2.0 alapelvei • A web, mint platform/felület/tér • Szolgáltatásfejlesztés nem alkalmazásfejlesztés • A használók aktív részvétele • Egy szolgáltatás javul, ha sokan használják • Kollektív intelligencia • A tartalom a lényeg/alap • Állandó „béta” állapot • Gazdag használói élmény kis modulokon keresztül

 6. Web 2.0 alkalmazások szintjei • 3. szint – legtöbb web 2.0 alkalmazások nagy része – csak interneten létezik • 2. szint – tud offline is működni, csak az emberi hálózatokban van ereje • 1. szint offline is működik, de lényege az online alkalmazás • 0. szint – offline is működik • Nem web alapú alkalmazás

 7. Wiki • 1994-ben első wiki • Sablonok alapján mindenkin szerkesztheti • Hypertextes kapcsolódások • Tudásmegosztás új dimenziói

 8. Blog • Már web 1.0 környezetben is • Új tényezők a web 2.0-ban • Írás folytonossága • Blogok óriási száma • Blogoszféra – információs potenciál, megbízhatóság, gyakoriság – más mint egyéb webes alkalmazások • Új alkalmazások: RSS, címkézés, közösségépítő szolgáltatások

 9. Mi az oka az óriási fejlődésnek? • 1 milliárd ember fér hozzá az internethez • Kétszer annyi mobil eszköz van, mint asztali gép • Szélessávú internet nagy aránya

 10. Vállalat 2.0 • „Implementation of the web 2.0 infrastructure and/ortoolsbytheorganization. „ • Két oldalról vizsgáljuk: • Alkalmazott technológia • Felhasználói oldal • Kicsi a bizonyíték a tényleges hasznára (?!) • Biztonsági kérdések

 11. Tudásmenedzsment 2.0Kérdések, gondolatok • Emberek passzivitása • Munka után építem a hálózatot… • Csak a tartalom miatt? • Optimisták - pesszimisták

 12. Eszközök - elmélet „Assimilation of toolswill be muchfaster and easierthanassimilation of concepts.” (Levy, 2009.) • Használat kérdése – eszköz szintű használat az elméleti elfogadást is magával hozhatja • Internet trendek – web 2.0 sikere • TM trendek, amelyek a megosztást hangsúlyozzák

 13. Tudásmenedzsment és a web 2.0 alapelvei Összehasonlítás az • Elméletek • Alapelvek • Eszközök • Szervezeti kultúra szerint

 14. Elméletek (kritikusok, lelkesek, kivárók/hezitálók) • Web 2.0 csak technológiai változás nem elméleti • Új erőt adhat a megkopott TM-nek • Mi is ez tulajdonképpen?

 15. Alapelvek • Táblázatban hasonlítható össze • Különbségek • centralizáció-decentralizáció • Kontrolált – nem kontrolált

 16. Eszközök, alkalmazások • Olcsó • Könnyen adaptálható • Biztonsági funkciók is • Összekapcsolhatóság

 17. Szervezeti kultúra • Jobban összpontosít az egyes felhasználói csoportokra • A fiatalok a zászlóvivők, katalizátorok

 18. Miért érdemes használni a web 2.0 eszközöket a TM-ben? • Új hangsúlyokat visznek bele • Az emberek – főként a fiatalok – elvárják megjelenésüket és használatukat vállalati környezetben is • Az újdonság és sikeresség légköre veszik őket körül

 19. Ellentmondások 1. • „We want organic growth of information, but we also want an "official version." • We want to promote innovation and open usage, but we cannot risk exposing proprietary intellectual property. • We want fast, intranet-based tools, but we don't want to spend money. • We want everything in beta, but the tools still need to be stable. „

 20. Ellentmondások 2. • „We want free-flowing information, but without negatively impacting legal, e-discovery, or litigation. • We want integration with large legacy systems, but we also want low implementation costs. • We want grassroots adoption, but with executive sponsorship. • We want to increase KM effectiveness, but with little or no additional funding.”

 21. Forrás • Németh Márton: A web 2.0 hatása a tudásmenedzsmentre. In: TMT. 2010. 2. sz., p.73-77. • Levy, Moria:WEB 2.0 implicationsonknowledge management. In:Journal of Knowledge Management. 2009. 1.sz., p.120-134.