czy polska kolej mo e by konkurencyjna
Download
Skip this Video
Download Presentation
CZY POLSKA KOLEJ MOŻE BYĆ KONKURENCYJNA ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

CZY POLSKA KOLEJ MOŻE BYĆ KONKURENCYJNA ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

CZY POLSKA KOLEJ MOŻE BYĆ KONKURENCYJNA ?. Warszawa 30.05.2012. Wprowadzenie. STATYSTYKI GUS W PRZEWOZACH ŁADUNKÓW 1. PRZEWOZY KOLEJOWE 2005 rok - 269,5 mln ton, 2011 rok - 279,0 mln . (+ 9,5)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CZY POLSKA KOLEJ MOŻE BYĆ KONKURENCYJNA ?' - marva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wprowadzenie
Wprowadzenie
 • STATYSTYKI GUS W PRZEWOZACH ŁADUNKÓW
 • 1.PRZEWOZY KOLEJOWE
 • 2005 rok - 269,5 mln ton, 2011 rok - 279,0 mln . (+ 9,5)
 • 2005 rok - 50,0 mld tkm, 2011 rok – 53,0 mld tkm (+ 3,0)
 • 2. PRZEWOZY SAMOCHODOWE (tr. zarobkowy)
 • Wzrost z 570,0 mln ton w 2005 r. do 840,0 mln ton w 2011 r. (+ 270,0)
 • Wzrost z 92,9 mld tkm w 2005 r. do 192,0 mld tkm w 2011 r. (+ 99,1)
wprowadzenie1
Wprowadzenie
 • GŁÓWNE PRZYCZYNY SYSTEMOWE NIŻSZEJ OD TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO KONKURENCYJNOŚCI KOLEI TO:
 • Inny niż w drogownictwie status własnościowy i ekonomiczny infrastruktury kolejowej
 • tak w wymiarze eksploatacyjnym jak i rozwojowym
wprowadzenie2
Wprowadzenie
 • PORÓWNANIE SYSTEMÓW WŁASNOŚCI

INFRASTRUKTURA DROGOWA

 • Drogi krajowe
 • Drogi wojewódzkie
 • Drogi powiatowe
 • Drogi gminne

Prawie 100% infrastruktury drogowej jest własnością publiczną.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

 • Linie spółek (państwowych i samorządowych) prawa handlowego
 • Linie spółek (prywatnych) prawa handlowego
 • Linie (niektóre odcinki linii) własności samorządów

Prawie 100% infrastruktury kolejowej jest własnością spółek prawa handlowego.

wprowadzenie3
Wprowadzenie
 • PORÓWNANIE SYSTEMÓW FINANSOWANIA

INFRASTRUKTURA DROGOWA

 • Drogi krajowe – środki z budżetu państwa
 • Drogi samorządowe – środki z budżetów samorządów

W całości ze środków publicznych

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

 • Zasadniczo - środki własne zarządców infrastruktury pozyskane od przewoźników
 • Uzupełniająco - środki otrzymane przez zarządców infrastruktury od państwa i samorządów

Udział środków publicznych na poziomie około 20% - 30%

w asno infrastruktury kolejowej
Własność infrastruktury kolejowej
 • Dla wyrównania konkurencyjności kolei w stosunku do transportu drogowego koniecznym jest finansowanie ze środków publicznychwydatków na utrzymanie i rozwój infrastruktury kolejowej – tak jak ma to miejsce w zakresie infrastruktury drogowej.
 • Dlatego rekomendujemy realokację infrastruktury kolejowej, w możliwie szerokim zakresie, na rzecz Skarbu Państwa i JST.
 • Rekomendowana zmiana systemu własności infrastruktury kolejowej wymaga uchwalenia nowej ustawy o infrastrukturze kolejowej, na wzór ustawy o drogach publicznych.
w asno infrastruktury kolejowej1
Własność infrastruktury kolejowej
 • REKOMENDUJEMY UTWORZENIE:
 • PUBLICZNEGO ZASOBU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ w drodze jej realokacji ze spółek Grupy PKP na rzecz Skarbu Państwa i JST. Operacja ta powinna być ekwiwalentna ekonomicznie. Przekazanie infrastruktury powinno być połączone z przekazaniem długów PKP S.A i PKP PLK S.A
 • POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA STANOWIŁABY JEJ ZASÓB KOMERCYJNY, gromadzący infrastrukturę będącą własnością innych niż Skarb Państwa i JST podmiotów.
finansowanie infrastruktury kolejowej
Finansowanie infrastruktury kolejowej
 • REALOKACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POWINNA BYĆ POWIĄZANA Z WDROŻENIEM NOWEGO SYSTEMU JEJ FINANSOWANIA, KTÓRY OZNACZAŁBY:
 • W WYMIARZE EKSPLOATACYJNYM – takie ekonomiczne warunki dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników kolejowych, które byłyby porównywalne z tymi jakie mają ich główni konkurenci, tj. przewoźnicy drogowi w zakresie dostępu do infrastruktury drogowej.
 • W WYMIARZE ROZWOJOWYM - taki poziom nakładów na modernizację infrastruktury kolejowej, który zapewniałby praktyczną realizację idei zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego i drogowego.
finansowanie infrastruktury kolejowej1
Finansowanie infrastruktury kolejowej
 • WDROŻENIE NOWEGO SYSTEMU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ POWINNO NASTĄPIĆ W LATACH 2012–2015, PRZY CZYM:
 • Porównywalne z drogowymi stawki opłat to takie które pokrywają wyłącznie koszty prowadzenia ruchu kolejowego, które stanowią około 30% wszystkich kosztów spółki PKP PLK S.A
 • Stawki opłat dla kolejowych przewoźników towarowych powinny być zatem obniżone o około 50% ich aktualnego poziomu.
co proponuje ue
Co proponuje UE
 • Komisja Europejska przedłożyła (17.09.2010) projekt dyrektywy w sprawie jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, który zakłada, dla wyrównania konkurencyjności kolei z drogami, konieczność obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej do poziomu 35% kosztów bezpośrednich zarządcy infrastruktury.
propozycje kig
PROPOZYCJE KIG
 • Przekazać infrastrukturę kolejową do Skarbu Państwa i JST w zamian za długi PKP i PKP PLK
 • Obniżyć stawki opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej według propozycji KE i nałożyć na Ministra Transportu ustawowy obowiązek ich ustalania na poziomie opłat dla przewoźników drogowych.
 • Nałożyć na Ministra Transportu ustawowy obowiązek podziału środków b. na transport lądowy w proporcji 60% - drogi, 40% - kolej.
propozycje kig1
PROPOZYCJE KIG

ROZPOCZĄĆ NATYCHMIAST PRACE NAD USTAWĄ O INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ, która określi docelowy model rozwiązań w zakresie:

 • Własności infrastruktury kolejowej.
 • Zasad udostępniania infrastruktury kolejowej i opłat.
 • Finansowania robót w zakresie utrzymania i inwestycji w infrastrukturze kolejowej.
 • Systemu organizacji zarządzania infrastrukturą kolejową.
slide15
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘJózef Marek Kowalczyk

Przewodniczący Komitetu Infrastruktury

ad