slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Perusterveydenhuollon tutkijakoulutusohjelma PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Perusterveydenhuollon tutkijakoulutusohjelma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 1

1. Perusterveydenhuollon tutkijakoulutusohjelma - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Elonheimo Outi, dosentti, LKT, Huvinen Santeri, KM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

1. Perusterveydenhuollon tutkijakoulutusohjelma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Elonheimo Outi, dosentti, LKT, Huvinen Santeri, KM

Akateeminen terveyskeskus on ensimmäinen suomalainen perusterveydenhuollon tutkijakoulutusohjelma. Sen toiminta käynnistyi syksyllä 2002. Tutkijakoulutus on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja viiden sopimuksen tehneet terveyskeskuksen (Espoo, Jyväskylä, Kotka, Nurmijärvi ja Vantaa) yhteistyöhanke.

Akateemisen terveyskeskuksen tavoitteena on edistää tieteellisen tutkimustyön tekemistä ja tutkimukseen perustuvien toimintakäytäntöjen kehittämistä osana terveyskeskustyötä. Tutkimusideat lähtevät päivittäisestä terveyskeskustyöstä.

Akateemisen terveyskeskuksen osat:

 • 1. Perusterveydenhuollon tutkijakoulutusohjelma
  • Terveyskeskustyöntekijöille mahdollisuus väitöstutkimuksen tekoon työn ohella
  • Apuraharahoitus, työnantajaterveyskeskuksen sitoumus, yliopiston koulutus ja ohjaus
  • Tutkijaryhmä vertaistukena
 • 2. Terveyskeskusten kehittämishankkeet
  • ”Kehittävien terveyskeskusten verkosto”
  • 11 väitöskirjahankkeesta 3 merkittävää terveyskeskuksen toiminnan kehittämishanketta
  • Tavoitteena tk-työn ja toimintatapojen kehittäminen ja tutkimuksellisen otteen oppiminen

Koulutusohjelman filosofia

 • Tutkimusaiheet nousevat terveyskeskustyön ja -työntekijöiden käytännön ongelmista ja työn kehittämistarpeista.
  • Tutkimustyö tehdään osana tutkijan normaalia terveyskeskustyötä.
  • Tulosten on edistettävä terveyskeskusten toimintakäytäntöjä tai potilastyötä.
  • Sekä työnantajaterveyskeskus että työntekijä sitoutuvat tutkimushankkeeseen ja koulutukseen.
  • Terveyskeskuksissa tehdään kehittämistyötä tutkittuun tietoon perustuen.

Tutkimus Akateemisessa terveyskeskuksessa

Akateemisen terveyskeskuksen poikkitieteelliset väitöskirjahankkeet luovat uusia uria yleislääketieteelliseen tutkimukseen. Useimmat tutkimukset tulevat onnistuessaan antamaan malleja suomalaisen terveyskeskusjärjestelmän kehittämiselle ja terveyskeskustyön muutoksille.

Akateemisissa terveyskeskuksissa tutkitaan merkittäviä potilasryhmiä (diabeetikot, depressiopotilaat, kielihäiriöiset lapset, verenpainetautia sairastavat, koululaiset sekä päihteitä käyttävät vanhukset) merkittävissä kohdissa terveyskeskusten toimintaa (vastaanoton toiminta, kouluterveydenhuolto, muuta ehkäisevä terveydenhuolto ja terapiapalvelut). Tutkimuksissa selvitetään Käypä hoito-suositusten käyttöä, johtamisjärjestelmien ja terveyspolitiikan toimintaa sekä hoitokäytäntöjen vaikuttavuutta. Tutkimusten tulosten avulla kehitetään potilastyötä, sairauksien diagnostiikkaa sekä toiminta- ja hoitokäytäntöjä ja niiden vaikuttavuutta.

Tämän hetken toiminta

 • Tutkijaryhmä
 • 13 väitöskirjantekijää:
  • 6 lääkäriä (2 johtavaa lääkäriä, 4 kliinikkoa)
  • 3 terveydenhuollon maisteria
  • 2 hammaslääkäriä
  • 2 puheterapeuttia
 • Tutkijatapaamiset kerran kuussa:
  • Vertaisryhmä tutkimuksen suunnitteluun ja seurantaan
  • Tieteen metodiikka ja menetelmät
  • Käytännön neuvot, ohjaus ja työkalut
  • Ohjelma muokataan tutkijoiden kulloistenkin tarpeiden mukaan.
  • Metodi- ja substanssikursseja tarvittaessa
  • Tutkijaviikko syksyin keväin
  • Useita terveyskeskusseminaareja vuodessa
 • Kehittävien terveyskeskusten verkosto
 • STM:n rahoittama hankekokonaisuus, jonka kolme käytännön terveyskeskustyön kehittämishanketta nousevat väitöstutkimusten tuloksista ja pohdinnoista:
  • Vältä koukkua - Nuorten päihteiden käyttöön puuttuminen
  • KIELo: Lasten puhe- ja kielihäiriöiden toimintakäytäntöjen kartoitus ja hoitokäytäntöjen kirjaaminen
  • NUOTTA - Vaikeasti hoitoon kiinnittyvien potilaiden tavoittaminen ja motivointi
 • Tukea muille Suomen terveyskeskuksille:
  • Testattuja uusia toiminta- ja hoitokäytäntöjä apumateriaaleineen
  • Terveyskeskusten kehittämistyön suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin malli käsikirjoineen
  • Kansallinen terveyskeskusten kehittämishankerekisteri Terveysporttiin
  • Terveyskeskusten kehittämistyön katselmus 26.9.2008

Koordinaattori Outi Elonheimo, AkaTK, Kliininen laitos, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, Helsingin yliopisto, outi.elonheimo@helsinki.fi, p. 09 191 27546 www.helsinki.fi/akateeminenterveyskeskus