slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
kindsoldaten PowerPoint Presentation
Download Presentation
kindsoldaten

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

kindsoldaten - PowerPoint PPT Presentation

marty
177 Views
Download Presentation

kindsoldaten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. kindsoldaten

  2. Inhoud 1 wat is een kindsoldaat? 2 de rechten van een kind. 3 Het leven van een kindsoldaat 4 hulporganisaties

  3. Wat is een kindsoldaat?

  4. 1 poppetje=10.000

  5. De rechten van een kind

  6. Het leven van een kindsoldaat

  7. hulporganisaties

  8. Quiz 1. Hoeveel kinderen in hoeveel landen zijn een kindsoldaat? 2. In welke landen zijn de meeste kindsoldaten? 3. Noem 5 rechten van een kind. 4. Noem 3 hulporganisaties die de kindsoldaten helpen. 5. Noem 4 taken die een kindsoldaat kan hebben. 6. Wat is geen officieel kinderrecht volgens de verenigde naties? A. Recht op een naam. B. Recht op een privé leven C. Recht om te doen wat hij wil.

  9. ZIJN ER NOG VRAGEN?