1 / 5

לבבו קובו נולד בן חדש - ידיעות אחרונות

בבו קובו מוציא לאור ספר על שושלת רבני משפחתו: משפחת קובו רבניה וגביריה , מר בבו קובו מוציא לאור ספר מדהים

martincd
Download Presentation

לבבו קובו נולד בן חדש - ידיעות אחרונות

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. לבבו קובו נולד בן חדש - ידיעות אחרונות בבו קובו מוציא לאור ספר על שושלת רבני משפחתו:משפחת קובו רבניה וגביריה , מר בבו קובו מוציא לאור ספר מדהים בברכת הרב דוד כץ של חב"ד (בלונדון) כל שושלת רבני משפחת קובו שלהם עבר מפואר בעם היהודי ומותכם יצאו מקובלים וספרי קודש רבים.בקרוב הספר יועלה לאינטרנט במלואו וכל אחד ואחת יוכלו לגשת ולהיחשף וללמוד על המשפחה עם זוית מיוחדת וחדשה על העם היהודי. הספר " משפחת קובו רבניה וגביריה " יופץ באינטרנט בחינם לכל מבקש.

  2. לבבו קובו נולד בן - ידיעות אחרונות הספר על משפחת קובו עכשיו גם באנגלית. חלקים נרחבים מהספר על שושלת הרבנים והמקובלים של משפחת קובו תורגמו לאנגלית.היכנסו לאתר של משפחת קובו כדי לראות עדכונים בנוגע לספר.

More Related