Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
לבבו קובו נולד בן חדש - ידיעות אחרונות PowerPoint Presentation
Download Presentation
לבבו קובו נולד בן חדש - ידיעות אחרונות

לבבו קובו נולד בן חדש - ידיעות אחרונות

139 Views Download Presentation
Download Presentation

לבבו קובו נולד בן חדש - ידיעות אחרונות

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. לבבו קובו נולד בן חדש - ידיעות אחרונות בבו קובו מוציא לאור ספר על שושלת רבני משפחתו:משפחת קובו רבניה וגביריה , מר בבו קובו מוציא לאור ספר מדהים בברכת הרב דוד כץ של חב"ד (בלונדון) כל שושלת רבני משפחת קובו שלהם עבר מפואר בעם היהודי ומותכם יצאו מקובלים וספרי קודש רבים.בקרוב הספר יועלה לאינטרנט במלואו וכל אחד ואחת יוכלו לגשת ולהיחשף וללמוד על המשפחה עם זוית מיוחדת וחדשה על העם היהודי. הספר " משפחת קובו רבניה וגביריה " יופץ באינטרנט בחינם לכל מבקש.

  2. לבבו קובו נולד בן - ידיעות אחרונות הספר על משפחת קובו עכשיו גם באנגלית. חלקים נרחבים מהספר על שושלת הרבנים והמקובלים של משפחת קובו תורגמו לאנגלית.היכנסו לאתר של משפחת קובו כדי לראות עדכונים בנוגע לספר.