K zm ell t s 3 el ad s
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC). Közműellátás 3. előadás. Vízellátás II. Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039. dittrich@witch.pmmf.hu. Szivattyúk kiválasztásának szempontjai.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - martin-perez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K zm ell t s 3 el ad s

PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC)

Közműellátás3. előadás

Vízellátás II.

Dittrich Ernő

egyetemi adjunktus

PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039.

dittrich@witch.pmmf.hu


Szivatty k kiv laszt s nak szempontjai
Szivattyúk kiválasztásának szempontjai

 • Felhasználási terület (pl. öntözés, szennyvíz átemelés, vízellátás, ipari nyomásfokozás, stb..)

 • Szállítandó anyag jellemzői (fajta, pH, szennyezettség, sűrűség, viszkozitás, stb..)

 • Teljesítmény adatok (szállító képesség, nyomás, emelőmagasság, teljesítmény, jelleggörbe alak, hatásfok, szívóképesség, fordulatszám, energia hatékonyság, stb..)

 • Működési elv és szerkezeti felépítés (dugattyús-, csiga-, örvény-, aprító, stb..)

 • Járókerék anyaga és szerkezeti anyagok (műanyag, öv, acél, KO-acél, bronz, stb..)

 • Forgalmazó

 • Garanciák


Szivatty k p rhuzamos zeme i
Szivattyúk párhuzamos üzeme I.

 • Ha egy szivattyú maximális vízhozama nem éri el a csúcs vízigényt, vagy jelentősen ingadozik a vízigény, vagy növelni akarjuk az üzembiztonságot.

 • Párhuzamos üzemre közel azonos vízhozamú szivattyúkat célszerű kapcsolni!

 • Szívóvezeték lehet közös vagy önálló. A nyomóvezeték közösített.

 • Együttdolgozó szivattyúk eredő Q-H görbéje az összetartozó abcissza (vízhozam) értékek összegzésével nyerhető.

 • A vezetéki jelleggörbe metszéspontjaiból meghatározható az együttdolgozó szivattyúk és az önállóan működő szivattyú munkapontja is.

 • A vízhozam növekedésével a csővezetéki ellenállás négyzetesen nő. Így a Q1<Q és H1>H.


Szivatty v laszt s s cs h l zat hidraulika kapcsolata i
Szivattyú választás és csőhálózat hidraulika kapcsolata I.

Csőhálózati jelleggörbe

Vezetéki jelleggörbe


V zt rol k csoportos t sa s feladatai
Víztárolók csoportosítása és feladatai kapcsolata I.

 • Víztárolók funkciói lehetnek:

  • Vízfogyasztás ingadozásból eredő többlet vízigény tárolása

  • Vízfogyasztás ingadozásából eredő vízhiány pótlása

  • Tűzi-víz biztosítása

  • Üzemzavarok idején történő vízellátás biztosítása (csőtörés, géphiba, stb..)

  • Energiaköltség - takarékosság (éjszakai áram)

  • Stb..

 • Mély tárolók:

  • Általában a tisztavíz medence és a tűzi-víz tározók többsége mélytározó

  • Csak mennyiségi kiegyenlítésre (és) vagy egyéb speciális célra szolgál

 • Magas tárolók:

  • Mennyiségi és nyomás kiegyenlítésre is szolgálnak


Magas t rol k elhelyez se i
Magas-tárolók elhelyezése I. kapcsolata I.

 • Súlyponti tároló

  • A legkedvezőbb nyomásviszonyok

 • Ellennyomó tároló

  • Kétfelől táplált fogyasztási terület – legnagyobb üzembiztonság

  • Nagyobb medence magasság

 • Átfolyó tároló

  • A fogyasztók csak a medencéből kapnak vizet

  • Egyszerűbb üzemmenet

 • Oldal tároló

  • Általában domborzati igény miatt az ellátandó körzet oldalsó felén kerül elhelyezésre a tároló

V zell t h l zat vezet k t pusai
Vízellátó hálózat vezeték típusai kapcsolata I.

 • Fővezeték, távvezeték

  • Ellátási biztonság

   • Vízhiány nagy károkat okoz (tüzi víz, kórházak, erőművek, stb..)

   • Vízhiány nem okoz jelentős károkat

  • Gazdaságossági szempontok

  • 147/2010 Korm.r. szerint a fővezetékek létesítésének tervezésekor vizsgálni kell a kettős betáplálás lehetőségét

 • Gerinc vezetékek: elosztó hálózat fővezetékei

 • Elosztó vezetékek:

  • Feladatuk a fogyasztók részére történő szétosztás

  • Megkülönböztetünk elsőrendű, másodrendű, stb.. elosztó vezetékeket


V zell t h l zat t pusai i
Vízellátó hálózat típusai I. kapcsolata I.

 • Elágazó rendszer:

  • Előnyei:

   • Legrövidebb csőhossz

  • Hátrányai:

   • Alacsony üzembiztonság

   • Csővégek környezetében

    • jelentős nyomásingadozás

    • pangó vizek alakulhatnak ki

 • Összekapcsolt rendszer:

  • Előnyei:

   • Nagyobb üzembiztonság az elosztó hálózatban

   • Nincs pangó víz probléma

  • Hátrányai:

   • A fővezeték törése komoly ellátási gondokat okozhat


V zell t h l zat t pusai ii
Vízellátó hálózat típusai II. kapcsolata I.

 • Körvezetékes rendszer:

  • Előnyei:

   • Legkisebbek a vízellátási zavarok

   • Nincs pangó víz probléma

   • Nyomásingadozás a legkisebb mértékű

  • Hátrányai:

   • Legmagasabb kivitelezési költség

   • Alacsony vízfogyasztásnál kis vízsebességek


Magass gi vonalvezet s i
Magassági vonalvezetés I. kapcsolata I.

 • A vízvezetéket min. 1 m csőtakarással a domborzatot közelítőleg követve fektetik (fagyveszély)

 • Meglévő terep – Tervezett terep ?!

 • Magas pontokra légtelenítők telepítése szükséges

 • A magas pontok sosem emelkedhetnek a nyomásvonal fölé! (beszivárgás, gázkiválás)

 • Mélypontokba leürítő akna telepítendő.

 • Minimális hossz-esés 0,1-0,3% (üríthetőség)

 • Magas és mélypontok számát lehetőleg minimalizálni kell!

 • Keresztező közművek magassági védőtávolságai

 • Vízfolyás, árok, út és vasútkeresztezések magassági kötöttségei


Magass gi vonalvezet s ii
Magassági vonalvezetés II. kapcsolata I.

 • Útburkolat alatt minimális csőtakarás 1,2 m. Csőstatikai számítással kell igazolni a cső állékonyságát!

 • Nagyátmérőjű tolózárak, illetve légtelenítők magassága indokolttá tehet mélyebb vezetési igényt

 • Domborzati viszonyok – nyomásviszonyok

 • Talajmechanikai viszonyok


V zell t h l zat kialak t s n h ny szempontja
Vízellátó hálózat kialakítás néhány szempontja kapcsolata I.

 • 30/2008 (XII.31) KvVM r. figyelembe vétele:

  • Körvezetékes rendszert kell kialakítani, kivéve ha műszakilag nem lehetséges, illetve gazdaságilag nem indokolt.

  • Koncentrált ivóvízhasználat esetén (pl. városszéli lakótelep, kórház) kétoldali vízellátást kell biztosítani.

 • Fővezeték mindig összeköti a tározó(ka)t és a szivattyús betáplálás(oka)t.

 • Fővezetékre általában közvetlenül csak a nagyfogyasztók köthetőek.

 • Fő elosztó vezetékek a nagy vízigényű területeken haladjanak keresztül.

 • Elosztó vezetékeket minden vízellátásba bevont közterületi sávban vezetni kell.

 • Az optimális hálózatkialakításhoz szükséges a vízigények területi eloszlását szemléltető helyszínrajz előállítása


V d ter letek v d t vols gok a 123 1997 korm r szerint
Védőterületek, védőtávolságok a 123/1997 Korm. r. szerint

 • Védőterületek:

  • Zárt víztároló: 10 m

  • Nyílt felszínű víztároló: 50 m

  • Víztechnológiai célú légbeszívás: 20 m

  • Víztorony: csak a vezetékek védősávjának kijelölése szükséges

  • Vízvezeték: 2-2 m

 • Vízvezeték és szennyvízvezeték közötti védőtávolság:

  • Ha a vízvezeték talajvízben van: 1 m

  • Ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik mint a vízvezeték: 1 m

  • Ha a vízvezeték magasabban fekszik mint a szennyvízcsatorna: 0,5 m

  • Nyomás alatti szennyvízvezeték esetén: 2 m


K zm vek elhelyez se msz 7487 2 szerint i hat lyos jogszab lyokkal m dos tva
Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint I. –hatályos jogszabályokkal módosítva

 • Nincs érvényben, mégis mindenki ezt használja, azokban az esetekben ahol a 123/1997 Korm. r. nem szabályoz.

Üreges közmű és gáz között 2 m!

123/1997 Korm. r. szerint
K zm vek elhelyez se msz 7487 2 szerint iv
Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint IV. jogszabályokkal módosítva

 • Szennyvízcsatorna és vízvezeték közötti függőleges védőtávolság 50 cm a 123/1997 Korm. r. szerint

 • Vízvezeték függőleges védőtávolsága egyéb közművektől 20 cm

 • Egyéb esetekben a vízvezetéket védelembe kell helyezni

  • Védőcső

  • Beton védelem


K zm vek elhelyez se msz 7487 2 szerint v
Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint V. jogszabályokkal módosítva

Cs anyagokkal szemben t masztott ltal nos k vetelm nyek
Csőanyagokkal szemben támasztott általános követelmények

 • Csak közegészségügyi alkalmassági engedéllyel rendelkező csőanyag építhető be, illetve csőbevonat alkalmazható.

 • Csőanyagnak és csőkötéseinek vízállónak és nyomásbírónak kell lenniük.

 • Csőanyagnak külső sérülésekkel szemben ellenállónak kell lenniük.

 • Igénybevételeket bíró szilárdságú kell hogy legyen.

 • Csővezetékeket érő főbb igénybevételek, hatások:

  • Önsúly

  • Szállított vízsúly

  • Külső és belső víznyomás

  • Talajnyomás

  • Forgalmi terhelés

  • Biológiai hatások (talaj)

  • Vegyi hatások (talajvíz)

  • Korrózió


V zell t sban haszn lt cs anyagok
Vízellátásban használt csőanyagok követelmények

Régen:

AC (egészségre veszélyes csőanyag, alkalmazása ma már tilos!)

Hga (földbe helyezve könnyen korrodál)

Lemezgrafitos ÖV (rideg, nagy anyagigény)

Réz (könnyen korrodál)

Ólom (egészségre veszélyes csőanyag, alkalmazása ma már tilos!)

 • Gyakran:

  • GÖV

  • KPEKM-PVC

 • Ritkán:

  • Acél

  • PP

  • Üvegszál erősítésű epoxi csövek

  • Feszített Vb (kifejezetten nagy átmérőknél (NA 800 felett) lehet alternatíva)


Ac l cs vek
Acél csövek követelmények

 • Kötési mód lehet:

  • Karimás

  • Menetes

  • Hegesztett (varratminőség ellenőrzése MSZ 6442 szerint!)

 • Előnyök:

  • Nagy szilárdság

  • Nagy rugalmasság

  • Könnyű szerelhetőség

 • Hátrányok:

  • Fokozott korrózió védelmi igény → rövid élettartam

 • Korrózió védelem

  • Aktív (katódos) vagy passzív (bevonatokkal)

  • Külső vagy belső

  • MI 18100 és MSZ 1891/1 szerint


Pe cs vek
PE csövek követelmények

 • Kötési mód lehet:

  • Fittinges

  • Elektrofittinges

  • Karimás

  • Tompán hegesztett

  • Polifúziós

 • Előnyök:

  • Kis súly

  • Rugalmas

  • Könnyen szerelhető

  • Hajlékony (Rmin=20Dk) (ez hátrány is lehet)

  • Olcsó

 • Hátrányok:

  • Átszúródási ellenállás gyenge

  • Magas hőtágulási együttható (kb. az acél 10-szerese)


Km pvc cs vek
KM-PVC csövek követelmények

 • Kötési mód lehet:

  • Karimás

  • Ragasztott

  • Tokos

 • Előnyök:

  • Nagy szilárdság

  • Könnyű szerelhetőség

 • Hátrányok:

  • Kis rugalmasság

  • Nagy merevség (előny is lehet)

  • Dinamikus terhelést rosszul viseli


G v cs vek
GÖV csövek követelmények

Belső bevonatok:

Cementezés

Műanyag alapú bevonatok

Külső bevonatok:

Műanyag alapú bevonatok

Bitumen alapú bevonatok

 • Kötési mód lehet:

  • Karimás

  • Menetes (ritkán)

  • Tokos

 • Előnyök:

  • Nagy szilárdság

  • Kimagasló élettartam

 • Hátrányok:

  • Külső belső bevonatok növelik az élettartamot

  • Nagy súly

  • Drága


Felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom követelmények

 • MSZ-10-158/1-1990. A vízellátás fajlagos vízigényei: kommunális vízellátás

 • Buzás Kálmán: Települések vízellátása II. Typotex, Budapest, 1991.

 • György István (szerk): Vízügyi létesítmények kézikönyve. Műszaki könyvkiadó 1974.

 • Öllős Géza: Vízellátás K+F eredmények. Vízdok, Budapest, 1987.

 • Vízépítési segédletek: Vízi-közművek. Vízdok, Budapest 1986.

 • MSZ-10-310-86 Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli vízszállító csővezetékek.

 • Öllős Géza – Borsos József: Vízellátás – Csatornázás I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

 • Markó Iván (szerk): Vízépítő művezetők zsebkönyve. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1990.

 • Flowtite csőkatalógus. Vízért Kft.

 • PVC-U nyomó és csatornacsövek a közműépítésben. Alkalmazástechnikai kézikönyv. Pannonpipe Kft.

 • Gömbgrafitos öntvénycsövek, -idomok ivóvízhálózatok építésében, hibajavításában. Vonroll Hydrotech. Alkalmazástechnikai kézikönyv.

 • Polietilén KPE nyomócsövek és nyomócső rendszerek építése. Alkalmazástechnikai kézikönyv. Pannonpipe Kft.


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet! követelmények


ad