balso ana sav v l anu apgabal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Balsošana savā vēlēšanu apgabalā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Balsošana savā vēlēšanu apgabalā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Balsošana savā vēlēšanu apgabalā - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Balsošana savā vēlēšanu apgabalā. Andris Rimša , Vēlēšanu reformas biedrības valdes loceklis. Rīga, 2009. A. B. Balsošana savā vēlēšanu apgabalā. Balsošana savā vēlēšanu apgabalā nodrošina vēlētāju vienlīdzības principa ievērošanu mandātu aprēķināšanā. vienas balss svars = 100/8 = 12,5 %.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Balsošana savā vēlēšanu apgabalā' - martin-foreman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
balso ana sav v l anu apgabal

Balsošana savā vēlēšanu apgabalā

Andris Rimša,

Vēlēšanu reformas biedrības valdes loceklis

Rīga, 2009

balso ana sav v l anu apgabal1

A

B

Balsošana savāvēlēšanu apgabalā

Balsošana savā vēlēšanu apgabalā nodrošina vēlētāju vienlīdzības principa ievērošanu mandātu aprēķināšanā

vienas balss svars = 100/8 = 12,5 %

vienas balss svars = 100/6 = 16,7 %

vienas balss svars = 100/8 = 12,5 %

vienas balss svars = 100/10 = 10 %

balso ana sav v l anu apgabal2
Balsošana savāvēlēšanu apgabalā

Atbilst mērķim, kādēļ Latvija Saeimas vēlēšanās tiek iedalīta vēlēšanu apgabalos

apgabala mērķis = ciešāka sasaiste starp deputātu un vēlētāju = apgabalam piesaistīts deputāta kandidāts/deputāts +apgabalam piesaistīts vēlētājs + mazāks vēlēšanu apgabals

Vēlētāja un deputāta sasaiste ir nevis vienpusēja, bet abpusēja – no vienas puses ir piesaistīts deputāts, no otras puses – vēlētājs. Vienam no šiem elementiem iztrūkstot, iztrūkst arī sasaiste starp deputātu un vēlētāju.

tiesiskais regul jums
Tiesiskais regulējums
 • Saeimas vēlēšanu likums, 3. pants: “Personai ir tiesības vēlēt jebkurā vēlēšanu apgabalā”
 • Vēlētāju reģistra likums, 2. pants: “Reģistrs nodrošina to personu uzskaiti, kurām saskaņā ar

Saeimas vēlēšanu likumu,

Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu vai Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumu ir tiesības vēlēt Latvijas Republikā.”

migr cijas netveram ba
Migrācijas netveramība

Nevienas valsts institūcijas, tajā skaitā CVK, rīcībā nav datu par to, cik daudz vēlētāju balso sev nepiederīgajā vēlēšanu apgabalā!!!

v l t ju migr cijas paz mes
Vēlētāju migrācijas pazīmes
 • “Zelta rudens” Siguldā
 • Suns zina, ko ēdis
 • Partijas – pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējas
 • Satversmes tēvu liecības
 • Mikslis pāri robežām
v l t ju migr cijas negat v s sekas
Vēlētāju migrācijas negatīvās sekas
 • Vēlētājs joprojām nezina, kas viņu pārstāv – padara vājāku saiti ar deputātu
  • vēlēšanu apgabali kļūst bezjēdzīgi
  • vēlētāju pārvadājumu organizēšana kā politiskās cīņas līdzeklis (vēl jo negatīvāka ietekme pēc iedalījuma mazākos vēlēšanu apgabalos)
 • Proporcionalitātes neievērošana mandātu sadalē – vienlīdzības principa pārkāpums
 • Vēlētāju reģistra neesamība
  • lielāks vairākkārtējas nobalsošanas risks
  • zīmogs pasē nenodrošina aizklātas vēlēšanas
v l t ju migr cijas pozit v s iez mes
Vēlētāju migrācijas pozitīvās iezīmes
 • praktiski ērtāka vēlētājam

nav samērojama ar negatīvajām sekām

 • vēlētājam sniegta iespēja izvēlēties, par kuru kandidātu balsot

viltus iezīme – nav nozīmes balsošanai balsošanas dēļ

v l ieteikums
VĒL ieteikums

Atjaunot vēlētāju reģistru arī uz Saeimas vēlēšanām, nosakot, ka vēlētājs var balsot tikai savai dzīvesvietai piederīgajā vēlēšanu iecirknī

21. gadsimta iespējas un demokrātija:

Atjaunot vēlētāju reģistru arī uz Saeimas vēlēšanām, vienlaikus nodrošinot tehnoloģisku iespēju nodot balsi par sava vēlēšanu apgabala kandidātu sarakstiem jebkurā vēlēšanu iecirknī savā apgabalā vai pat visā Latvijā un pasaulē

ieg tais rezult ts
Iegūtais rezultāts

Novērstas negatīvās sekas

 • Vēlētājs ir tuvāks savam apgabalam un attiecīgi tuvāks ar savu deputātu
  • vēlēšanu apgabali sasniedz savu mērķi
  • novērsta vēlētāju pārvadāšana kā politiskās cīņas sastāvdaļa
 • Nodrošināta vienlīdzība starp vēlētājiem un Satversmē nostiprinātā proporcionalitātes principa ievērošana
 • Vēlētāju reģistrs
  • novērš risku negodīgai iespējai balsot vairākkārt
  • zīmoga neesamība pasē nodrošina patiesi aizklātas vēlēšanas

Iespēja ar tehnoloģiju palīdzību nodrošināt ērtību vēlētājam balsot par sava apgabala kandidātu sarakstiem jebkurā sava apgabala vēlēšanu iecirknī, vai pat jebkur Latvijā un pasaulē

kas ir savs apgabals
Kas ir “savs” apgabals?
 • kur deklarēts
 • kur dzīvo
 • kur strādā
 • kur atrodas īpašums
v l ieteikums1
VĒL ieteikums

Deklarētā dzīvesvieta – vienīgā (ekskluzīvā) piesaiste vēlētājam piederīgā apgabala noteikšanā

Vēlētājs ir tiesīgs balsot vēlēšanu apgabalā, kurā atrodas vēlētāja deklarētā dzīvesvieta.

tr s groz jumu mijiedarb ba
Trīs grozījumu mijiedarbība

VĒL trīs priekšlikumi grozījumiem:

 • kandidēšana tikai vienā vēlēšanu apgabalā
 • balsošana sev piederīgajā vēlēšanu apgabalā
 • mazāki vēlēšanu apgabali

viens mērķis – ciešāka sasaiste starp deputātu un vēlētāju

sasniegts mērķis = visi 3 grozījumi