investice a regulatorn prost ed pro oblast s t v elektroenergetice n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice. Jiří Chvojka Ředitel sekce vnějších vztahů Energetický regulační úřad Praha, 30. září 2014. Úvod. Energetická bezpečnost je klíčový problém dneška Týká se ČR i celé Evropské unie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice' - martha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
investice a regulatorn prost ed pro oblast s t v elektroenergetice

Investice a regulatorní prostředí pro oblast sítí v elektroenergetice

Jiří Chvojka

Ředitel sekce vnějších vztahů

Energetický regulační úřad

Praha, 30. září 2014

slide2
Úvod

Energetická bezpečnost je klíčový problém dneška

 • Týká se ČR i celé Evropské unie

V elektroenergetice i plynárenství došlo v posledních letech k revoluci

 • Obnovitelné zdroje, samozásobování, diskuse o břidličném plynu…

Postup regulátora vzhledem k těmto změnám

 • Příprava regulačních období, nový tarifní model, zjednodušení připojení malých samozásobitelů
 • Důraz na ochranu spotřebitelů a zákazníků
kl ov m faktorem je stabilita
Klíčovým faktorem je stabilita
 • Legislativní stabilita
 • Stabilita pro účastníky trhu
 • Stabilita regulátora
legislativn stabilita
Legislativní stabilita

Stabilní zákonné prostředí je podmínkou pro zajištění energetické bezpečnosti

Byla by na místě veřejná diskuse o materiálech typu energetický balíček, Státní energetická koncepce a další

ERÚ přestal být spolugestorem, v případě ASEK ani přes veřejné sliby není připomínkovým místem

legislativn stabilita1
Legislativní stabilita

Novela nebyla projednávána standardně, v MPŘ mělo 42 organizací přes 1000 připomínek

Na druhý pokus byl ERÚ přizván na poslední chvíli k diskusi, stále trvá problém okolo klíčového paragrafu 19a – úprava regulace

Dostatečná diskuse se však stále nevede, o postupu prací nejsou informováni všichni stakeholdeři

Už nyní jsou signály o desítkách pozměňovacích návrhů ve Sněmovně

stabilita pro astn ky trhu
Stabilita pro účastníky trhu

Prvním předpokladem regulace je ochrana rovného postavení účastníků trhu

Dosavadní návrhy nové legislativy spíše zvýhodňovaly monopoly

Je velmi obtížné připravit transparentní a předvídatelná regulační období a cenová rozhodnutí

Vázne kontrola a uplatňování sankcí

stabilita regul tora
Stabilita regulátora

První verze energetického zákona v MPŘ byla útokem na nezávislost regulátora a byla v rozporu s evropskými pravidly

Snaha omezit nezávislost rozhodování ERÚ:

 • Regulační období
 • Cenová rozhodnutí
 • Kontrolní činnost – REMIT
 • Nejasné kompetence a odpovědnost dozorčí rady
 • Předseda bude velmi drahá „mašina“ na podpisy
stabilita regul tora1
Stabilita regulátora

Tlak na ERÚ kvůli plynovodům ze strany českých i mezinárodních vládních kruhů = silný lobbing a diplomatické útoky

Tlak na ERÚ ze strany státních zástupců, protože se jim nelíbí postup ERÚ jako nezávislého správního úřadu = kriminalizace výkonu státní správy

Tlak na ERÚ z energetického trhu = legislativní útoky

Zahlcování a šikana úřadu pomocí stížností a žádostí

dopady do regulace
Dopady do regulace

Nejistota regulovaných subjektů i celého trhu = neustálé změny v legislativě, ASEK i prioritách státu

Nemožnost dodržení zákonných lhůt = nutnost měnit trvání regulačních období, tlak na změny v cenových vyhláškách

Nejednoznačnost legislativy = problém s dohledem i kontrolami

Omezování práv plátců – zákazníků a spotřebitelů

p edb n regulovan ceny v elektroenergetice 2015
Předběžné regulované ceny v elektroenergetice 2015

Ekonomické faktory

 • Meziroční nárůst průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC) a shodná výše povolených nákladů na základě fixace dané vyhláškou č. 436/2013 Sb.

Cena silové elektřiny

 • Předběžně uvažovaný pokles cen silové elektřiny na krytí ztrát o 8,7 %.

Spotřeba elektřiny

 • Změny v predikci spotřeby mezi roky 2015 a 2014
  • VVN 95,79 %
  • VN 100,16 %
  • NN 99,46 %
cena na hradu n klad spojen ch s podporou elekt iny
Cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny
 • Maximální možná výše ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny určena zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie na 495 Kč/MWh.
cena na hradu n klad spojen ch s podporou elekt iny1
Cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny
 • Maximální možná výše ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny určena zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie na 495 Kč/MWh.
pod l jednotliv ch slo ek ceny za dod vku elekt iny pro z kazn ky na rovni vvn
Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro zákazníky na úrovni VVN
 • Bez daňových položek
nov tarifn struktura v elektroenergetice
Nová tarifní struktura v elektroenergetice

Zajištění základních požadavků pro IV. regulační období podmíněno přehodnocením tarifní struktury v elektroenergetice:

 • Vyhodnocení stávající tarifní struktury včetně mezinárodního srovnání
 • Příprava nové tarifní struktury pro všechny napěťové hladiny
 • V rozsahu všech regulovaných cen elektřiny
 • Ekonomické nastavení pro cílovou skupinu účastníků trhu
 • Eliminace vlivu snižování distribuovaného množství elektřiny na regulované ceny (vodárenský efekt)
 • Vyvážený rozvoj energetické soustavy (související rozvoj výroby, akumulace apod.)
 • Spravedlivé rozdělení nákladů/výnosů a plateb mezi účastníky trhu s elektřinou
 • Nová koncepce tarifů na hladině NN (může se promítnout až v průběhu IV. RO)
 • Projekt vytvoření Nového tarifního modelu
 • Pod záštitou ERÚ za účasti relevantních účastníků trhu
astn ci projektu
Účastníci Projektu
 • Zadavatel - Česká republika – Energetický regulační úřad
 • Projektoví partneři
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky,
  • Provozovatelé přenosové a regionálních distribučních soustav (ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s.),
  • OTE, a.s.,
  • Dodavatelé elektřiny (ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a.s., Pražská energetika, a.s.),
  • Sdružení velkých spotřebitelů energie.
 • Ke spolupráci mohou být vyzváni i další partneři. Účast těchto partnerů musí být vždy předem odsouhlasena Řídicím výborem Projektu.
shrnut
Shrnutí

Pokud bude jasná legislativa a stabilní názor státu na další vývoj, bude možné zajistit stabilitu pro všechny účastníky trhu

ERÚ koncepčně a s dlouhodobým výhledem řeší „energetickou revoluci“

ERÚ je připraven diskutovat s každým relevantním partnerem

ERÚ připravuje transparentní pravidla, ale pouze v mezích zákonných limitů

ad