C h a kh a th nh v ng
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

C hìa Khóa THỊNH VƯỢNG. Prayer – Power - Prosperity. 3 Chìa Khóa. 1) CẦU NGUYỆN (PRAYER) 2) CHỨNG TỎ QUYỀN NĂNG (POWER) 3) CUNG ỨNG DƯ DẬT (PROSPERITY).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - marshall-knapp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
C h a kh a th nh v ng

ChìaKhóaTHỊNH VƯỢNG

Prayer – Power - Prosperity


3 ch a kh a
3 ChìaKhóa

1) CẦU NGUYỆN (PRAYER)

2) CHỨNG TỎ QUYỀN NĂNG (POWER)

3) CUNG ỨNG DƯ DẬT (PROSPERITY)


C h a kh a th nh v ng

1 Hãy cầu mưa nơi Đức Giê-hô-va trong kỳ mưa cuối mùa, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chớp và ban mưa xuống dồi dào, cho ai nấy được rau cỏ ngoài đồng. (Xa-cha-ri 10:1)


C h a kh a th nh v ng

3 Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất. (Ô-sê 6:3)


C u nguy n
CẦU NGUYỆN

23 Trong khoảng thời gian khá dài đó, vua Ai-cập qua đời. Dân Y-sơ-ra-ên ta thán dưới ách nô lệ và tiếng khóc than của họ lên đến Đức Chúa Trời. 24 Đức Chúa Trời nghe tiếng ta thán đó và nhớ lại giao ước Ngài đã lập với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. 25 Đức Chúa Trời đoái xem dân Y-sơ-ra-ên và lưu tâm đến họ. (Xuất 2:23-25)


Ch ng t quy n n ng
CHỨNG TỎ QUYỀN NĂNG

20 Như vậy Ta sẽ đưa tay Ta đánh dân Ai-cập với các phép lạ Ta sẽ làm giữa vòng họ, rồi đến cuối cùng họ sẽ để các con ra đi. (Xuất 3:20)


Cung ng d d t
CUNG ỨNG DƯ DẬT

21 Ta cũng sẽ khiến dân Ai-cập có thiện cảm với các con, khi rời xứ đó các con sẽ không ra đi tay không.22 Phụ nữ Y-sơ-ra-ên sẽ hỏi xin hàng xóm láng giềng và phụ nữ sống trong nhà họ những món nữ trang bằng bạc bằng vàng và áo xống để mặc cho con trai con gái mình. Như vậy các con sẽ lột trần dân Ai-cập.” (Xuất 3:21-22)


C u nguy n1
CẦU NGUYỆN

4 Người Giu-đa tập họp lại tìm kiếm CHÚA; thật vậy, người Giu-đa từ khắp các thành đến tìm kiếm CHÚA.5 Vua Giê-hô-sa-phát đứng giữa cộng đồng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, phía trước sân mới của đền thờ CHÚA; 6 vua cầu nguyện. . . (2 Sửký 20:4-6)


Ch ng t quy n n ng1
CHỨNG TỎ QUYỀN NĂNG

22 Khi họ bắt đầu hát và ca ngợi, CHÚA đặt phục binh đánh quân Am-môn, Mô-áp và người miền núi Sê-i-rơ đang tiến đánh Giu-đa; như vậy, chúng bị đánh bại. (2 Sửký 20:22)


Cung ng d d t1
CUNG ỨNG DƯ DẬT

25 Vua Giê-hô-sa-phát và đoàn quân tiến đến lấy chiến lợi phẩm. Người ta thấy rất nhiều khí cụ, xác chết và đồ vật quí giá; nhiều đến nỗi lấy không hết; người ta thu nhặt chiến lợi phẩm trong ba ngày vì rất nhiều.(2 Sửký 20:25)


C u nguy n2
CẦU NGUYỆN

42 Họ chuyên cần giữ lời giáo huấn của các sứ đồ, sự thông công với anh em, lễ bẻ bánh và các buổi (loại) cầu nguyện. (Côngvụ 2:42)


Ch ng t quy n n ng2
CHỨNG TỎ QUYỀN NĂNG

43 Mọi người đều kinh sợ vì nhiều phép mầu và dấu lạ được các sứ đồ thực hiện. (2:43)


Cung ng d d t2
CUNG ỨNG DƯ DẬT

44 Tất cả các tín hữu đều hợp nhất với nhau, lấy mọi vật sở hữu làm của chung, 45 Bán tài sản của cải mà phân phát cho mọi tín hữu tùy theo nhu cầu của mỗi người.(2:44-45)


C u nguy n3
CẦU NGUYỆN

24 Nghe xong, họ đồng lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng . . . (Côngvụ 4:24)


Ch ng t quy n n ng3
CHỨNG TỎ QUYỀN NĂNG

30 Xin Chúa ra tay chữa bệnh và làm các dấu lạ, phép mầu nhân danh Đầy Tớ Thánh Ngài là Đức Giê-su”.31 Họ đang cầu nguyện thì phòng họp rúng động. Tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh, rao giảng lời Đức Chúa Trời cách dũng cảm.


Cung ng d d t3
CUNG ỨNG DƯ DẬT

34 Trong các tín hữu, không còn ai nghèo thiếu, vì những người có ruộng, có nhà đều bán đi, đem tiền bán tài sản 35 đặt nơi chân các sứ đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu cá nhân.


Ba ch a kh a
BA CHÌA KHÓA

17 Ê-li cũng là con người cùng bản chất như chúng ta. Ông khẩn thiết cầu nguyện xin cho đừng mưa thì không có mưa rơi xuống đất suốt ba năm rưỡi. 18 Ông cầu nguyện lại thì trời mưa xuống và đất sinh hoa màu.


Ch a kh a th nh v ng
CHÌA KHÓA THỊNH VƯỢNG

1 À, các ngươi là kẻ giàu có kia, hãy khóc lóc, kêu la vì cớ khổ nạn sẽ đổ trên các ngươi. 2 Của cải các ngươi bị mục nát, áo xống các ngươi bị sâu mọt ăn đi. 3 Vàng bạc các ngươi bị ten rét; ten rét đó sẽ làm chứng nghịch các ngươi, ăn thịt các ngươi như lửa vậy. Các ngươi đã dồn chứa tiền của trong những ngày sau rốt.


C h a kh a th nh v ng

4 Kìa, tiền công con gặt đã gặt ruộng các ngươi, mà các ngươi đã gian lận không chịu trả, thì kêu rêu, và tiếng kêu oan của con gặt đã thấu đến tai Chúa Vạn quân. (Gia-cơ 5:1-4)


ad