Magyar eg szs g gyi menedzser klub 2013 m rcius 27
Download
1 / 23

Magyar Egészségügyi Menedzser Klub 2013. m árcius 27. - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Menedzsergyakorlatok a gazdasági vezetők szemszögéből Kálmánné Juhász Ilona - gazdasági igazgató Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet. Magyar Egészségügyi Menedzser Klub 2013. m árcius 27. Kérdések. Milyen elképzelésekkel pályáztad meg az állást? Mit találtál?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Magyar Egészségügyi Menedzser Klub 2013. m árcius 27.' - marsha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Magyar eg szs g gyi menedzser klub 2013 m rcius 27

Menedzsergyakorlatok a gazdasági vezetők szemszögébőlKálmánné Juhász Ilona - gazdasági igazgatóEgyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet

Magyar Egészségügyi Menedzser Klub

2013. március 27.


K rd sek
Kérdések

 • Milyen elképzelésekkel pályáztad meg az állást?

 • Mit találtál?

 • Milyen kezdeti nehézségekkel kell megküzdened?

 • Milyen módszerekkel tervezed megvalósítani elképzeléseidet?


Szakmai let t tapasztalat
Szakmai életút, tapasztalat

 • 1980. 09.01.-1986.01.31. FESZTIK

 • 1986.02.01.-1990.03.31. Fővárosi Tanács VB. Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály

 • 1990.04.01.-1991.03.31. Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság Egészségügyi Finanszírozási Osztály

 • 1991. 04.01.-2011.03.20. Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház

 • 2011.03.21.- 2013. 01.20. Országos Egészségbiztosítási Pénztár

 • 2013.01.20. Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet


Elk pzel sek a p ly zat r s sor n 1
Elképzelések a pályázatírás során 1.

 • Célom a gazdasági egyensúly fenntartása, a jelenleg még viszonylag kedvező likviditási helyzet megőrzése.

 • A helyi sajátosságok, adottságok megismerését követően a feladatellátás folyamatait, módszereit felülvizsgálni és szükség szerint racionalizálni kell.

 • Egy kórház gazdasági egyenlegét, egyensúlyát a kialakított szakmastruktúra jelentősen determinálja.

 • Nagy hangsúlyt kívánok helyezni a műszerpark pótlására, bővítésére, ugyanis a kórház működtetését, megítélését jelentősen befolyásolja a műszerellátottság színvonala, mivel a magas szintű orvos szakmai tevékenység azzal arányos színvonalú orvos technológiát, műszerellátottságot igényel.


Elk pzel sek a p ly zat r s sor n 2
Elképzelések a pályázatírás során 2.

 • Fontosnak tartom a magánegészség-biztosításban rejlő lehetőségek bevonását, kihasználását a kórház bevételeinek növelése érdekében és ezzel összefüggésben a humánerőforrás érdekeltségi rendszerének, személyi ösztönzésének a megteremtését. Ehhez természetesen megfelelő színvonalú infrastrukturális feltételek is szükségesek.

 • Kiemelten fontosnak tartom az egyes – főként nagy költségigényű – HBCS súlyszámok költségösszetételének valóságot tükröző folyamatos kimutatását, elemzését.


Elk pzel sek a p ly zat r s sor n 3
Elképzelések a pályázatírás során 3.

 • Eszközbeszerzéseknél, beruházásoknál költséghatékonysági elemzést követően a megtérülési idő figyelembevétel szükségesnek tartom – a szakmai vezetés javaslata alapján – felállítani a beszerzések rangsorát. A lehetőségek szerint törekedni kell az eszközök tipizálására, mivel ezáltal kedvezőbb beszerzési, karbantartási és működési költségek érhetőek el.

 • Hosszú távú programot kell kidolgozni a kórház energiatakarékos működtetésére, energia racionalizálására, ki kell használni a GYEMSZI által indított központi közbeszerzésekből adódó lehetőségeket, eredményeket.


Elk pzel sek a p ly zat r s sor n 4
Elképzelések a pályázatírás során 4.

 • Fontosnak tartom a gazdasági-műszaki ellátás munkatársai munkaköri leírásainak áttekintését, felülvizsgálatát, pontosítását, a munkaidő optimális kihasználását, továbbá a működést alapvetően meghatározó szabályzatok jogszabályi és szervezeti változásokat követő aktualizálását.


Amit tal ltam 1
Amit találtam 1.

Önkormányzati alrendszerből központi alrendszerbe történő

átadás miatt felmerülő többletkiadások:

A Fővárosi Önkormányzat által 2011. évben jóváhagyott és 2012. évben megvalósított, engedélyokirattal rendelkező felújítások és beruházások fedezetének biztosítása 2012.01.01-től nem megoldott.

Intézményi működési kiadásokat terheli emiatt:

- 2012. évben 91 millió forint felújítási kiadás;

- 2013. évben 81 millió forint beruházási és 67 millió forint felújítási kiadás;

Mindösszesen 239 millió forint


Amit tal ltam 2
Amit találtam 2.

Relatív veszteség 2012. évben: 31,9 millió forint, 2013. évben: 62,5 millió forint


Amit tal ltam 3
Amit találtam 3.

Az adminisztrációs terhek a központi költségvetési szervekre vonatkozó adatszolgáltatások következtében rendkívüli módon megnövekedtek.

 • Kincstári tranzakciós kódok (KTK) alkalmazása

  - az átutaláshoz kiegészítő szelvény kitöltése;

  - a főkönyvi könyvelés folyamatos egyeztetése;

  KTK rendezése kiegészítő szelvényeken;

 • Kötelezettségvállalás bejelentése, módosítása, teljesítéskor hivatkozás, lezárás, felmerülhet rendelkezésre állási díj felszámítása a MÁK részéről későbbi teljesítés, vagy teljesítés elmaradása esetén.


Amit tal ltam 4
Amit találtam 4.

 • Az önkormányzati alrendszerben a többletbevételt szabadon felhasználhatta az önkormányzati költségvetési szerv.

 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (30. §)

 • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35.§ (2) bek. „ha a többletbevétel eléri a bevételi előirányzat 30%-át, de legalább az ötven millió forintot, az ezt meghaladó többletbevétel az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, a fejezetet irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. Az irányító szerv, vagy az államháztartásért felelős miniszter döntéséig a többletbevétellel a költségvetési szerv bevételi előirányzatait nem lehet módosítani”.


Amit tal ltam 5
Amit találtam 5.

Front-office 81%

Back-office 19%


Kezdeti neh zs gek 1
Kezdeti nehézségek 1.

 • A kezdeti nehézségeket alapvetően meghatározzák az „amit találtam” diáknál elmondottak;

 • A középvezetők új vezetéssel való együttműködési készsége;

 • Az intézmény leamortizálódott ingatlan-és ingóállománya;

 • Hosszú távú szerződéses kötelezettségek;


Kezdeti neh zs gek 2
Kezdeti nehézségek 2.

A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II.21.) Kormányhatározat 6. pontja: „ A Kormány az irányítása alá tartozó fejezeteknél beszerzési tilalmat rendel el az intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon beszerzése vonatkozásában.”

7.pont:” A tilalmak részbeni feloldására-rendkívül indokolt, egyedi esetben-a magyar államkincstár elnökének benyújtott, annak véleményével ellátott kérelem alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár jogosult,”

8.pont” A Kormány felhívja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, hogy a tilalom betartásával kapcsolatos ellenőrzést végezze el.


M dszerek az elk pzel sek megval s t s ra
Módszerek az elképzelések megvalósítására

 • Kötelezettségvállalás rendjének megváltoztatása;

 • Utalványozás rendjének megváltoztatása /mazochizmus/;

 • Gazdasági-műszaki ellátás szervezetének átalakítása , SZMSZ módosítás /korábbiakban két önálló helyettesi munkakör megszüntetése/;

 • Szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, módosítása;

 • Az árajánlatkérések rendjének szabályozása;

 • Gazdaságossági számítások alapján a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kritériumainak meg nem felelő tevékenységek átszervezése, megszüntetése;ad