prohlubov n vzd l v n l ka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 19.10. Brno. Aktivity projektu. Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční péče) 120 Konference, semináře pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty 3250

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ' - marsden-reese


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktivity projektu
Aktivity projektu
 • Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400
 • Ekonomika zdravotnictví (management) 125
 • ATLS (neodkladná přednemocniční péče) 120
 • Konference, semináře pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty 3250
 • Kurz pro kodéry 150
 • Vzdělávací akce pro zubní lékaře 3700
 • E- learning
certifikovan kurzy podpo en obory

angiologie

 • dětská dermatovenerologie
 • dětská gastroenterologie a hepatologie
 • dětská kardiologie
 • dětská nefrologie
 • dětská neurologie
 • dětská onkologie a hematologie
 • dětská otorinolaryngologie
 • dětská pneumologie
 • dětská radiologie
 • dětská revmatologie
 • dětská urologie
 • epidemiologie
 • foniatrie
 • gerontopsychiatrie
 • hrudní chirurgie
 • intenzivní medicína
 • intervenční radiologie
 • klinická farmakologie
 • klinická osteologie
 • + nové onkochirurgie
 • + nové koloproktologie
Certifikované kurzy – podpořené obory:
certifikovan kurzy podpo en obory1

popáleninová medicína

 • posudkové lékařství
 • pracovní lékařství
 • reprodukční medicína
 • sexuologie
 • tělovýchovné lékařství
 • urgentní medicína
 • urogynekologie
 • maxilofaciální chirurgie
 • medicína dlouhodobé péče
 • návykové nemoci – nově vzdělávací program
 • neonatologie
 • neuroradiologie
 • onkogynekologie
 • paliativní medicína a léčba bolesti
 • perinatologie a fetomaternální medicína
 • + nově klinická výživa a intenzivní metabolická péče
Certifikované kurzy - podpořené obory:
chirurgick obory
Chirurgické obory

Chirurgické obory zatím nevyužily možnost.

od 1/2012 předpoklad

Koloproktologie – délka 3 roky, nutné započítat praxi, výše prostředků cca 110000,-kč na rok

Onkochirurgie- délka 3 roky, nutné započítat praxi, výše prostředků cca 110000,-kč na rok

Již je k dispozici

Intenzivní péče –délka 2 roky, nutné započítat praxi, výše prostředků cca 110000,-kč na rok, určeno pro 60 lékařů, zatím využilo jen 8 lékařů

chirurgick obory1
Chirurgické obory

Urgentní medicína - délka 2 roky, nutné započítat praxi, výše prostředků cca 110000,-kč na rok, určeno pro 60 lékařů, zatím využilo jen 13 lékařů

Onkogynekologie - délka 1 rok, výše prostředků cca 110000,-kč na rok, určeno pro 7 lékařů, zatím využil jen 1 lékař

Urogynekologie - délka 1 rok, výše prostředků cca 110000,-kč na rok, určeno pro 14 lékařů, zatím využil jen 1 lékař

Dětská urologie - délka 2 rok, výše prostředků cca 110000,-kč na rok, určeno pro 6 lékařů, zatím využil jen 1 lékař, aj. více na www.vzdelavani-zdravotniku..cz

sou asn stav
Současný stav
 • K dnešnímu dni máme 178 lékařů z 400 plánovaných, kteří se vzdělávají či začnou vzdělávat ve 25 oborech
 • Máme 28 nasmlouvaných akreditovaných pracovišť po celé ČR
 • Plánovaná částka je 114 800 000,- Kč
 • Nasmlouvaná částka je cca 29 000 000,- Kč + částka cca 7 500 000,- Kč na teoretické vzdělávání

STÁLE MOŽNOST ZAPOJENÍ DO PROJEKTU PRO LÉKAŘE I AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ

p m podpora u certifikovan ch kurz l ka
PŘÍMÁ PODPORA U CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ LÉKAŘŮ

Ministerstvo zdravotnictví bude hradit zaměstnavateli lékaře po celou dobu účasti školence na projektu (tj. na certifikovaném kurzu) a jeho nepřítomnosti na pracovišti náhradu mzdy vždy až do výše jeho platu, maximálně však trojnásobek minimální mzdy (tj. 24 000,- Kč brutto)

slide11

Plzeňský – 5 (4%)

Středočeský – 12 (9%)

POČET ÚČASTNÍKŮ CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ DLE KRAJŮ

podm nky pro p ihl en do jednotliv ch vzd l vac ch aktivit
PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

Obecnou podmínkou u všech aktivit projektu je nadpoloviční část pracovního úvazku lékaře mimo hlavní město Praha

Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je zařazení do nástavbového oboru dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přijetí na příslušném vybraném akreditovaném pracovišti

Konference, semináře, workshopy jsou určeny pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty

doba trv n smlouvy d lka vzd l v n l ka
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY,DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2013

– což je termín konce obou Projektů. Jednotlivé vzdělávací aktivity – tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do 31. 1. 2013.

Do této doby musí lékař absolvovat celý vzdělávací program daného certifikovaného kurzu, může, ale nemusí též absolvovat závěrečnou zkoušku.

Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formálních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF. V mezidobí tedy musí být mj. zpracována závěrečná zpráva.

informace k p ihla ov n l ka
INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ LÉKAŘŮ

V současné době – seznam akreditovaných pracovišť, které již mohou vzdělávat a hledají lékaře naleznete na webu projektu

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Konkrétní vyhledání všech akcí zařazených do projektu lze přes i nový informační systém ZEUS na zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz nebo stále na www. ipvz.cz

is zeus
IS ZEUS
 • Zdravotnický evidenční a učební systém
 • Systém, který umožňuje efektivní bezpečnou evidenci účastníků a e-learningové vzdělávání
 • Spuštěn do ostrého provozu dne 1.8.2011

 Přístup na adrese:

 • http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/
is zeus1
IS ZEUS

Funkce pro přihlášené účastníky:

 • Webový katalog projektových akcí a přihlašování na akce přes Internet
 • Studium e-learningových kurzů přes Internet
 • Uživatelská podpora
 • Elektronický manuál
 • osobní stránka s přehledem přihlášek a již studovaných akcí
 • projektový index
 • změna hesla
is zeus2
IS ZEUS

Funkce pro anonymní návštěvníky:

 • katalog vzdělávacích akcí bez možnosti přihlášení
 • uživatelská podpora
 • elektronický manuál

Funkce pro realizátory:

 • Evidence a vyhodnocení projektových akcí
 • Podpora pro studijní agendu (vypisování kurzů, zařazování účastníků, evidence studijních výsledků)
 • Podpora pro převod dat o vzdělávacích aktivitách, které proběhly a dále probíhají v přechodném období
konference semin e workshopy pro l ka e
KONFERENCE, SEMINÁŘE WORKSHOPY PRO LÉKAŘE

Určeny pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty

Výběrové řízení pro dětské praktické lékaře –první akce v říjnu 2011

Výběrové řízení na realizátory pro farmaceuty bylo již uzavřeno akce naleznete na webových stránkách projektu

Výběrové řízení – pro praktické lékaře – bude nově vyhlášeno

Zaměření na aktuální odborné otázky, právní, etické a komunikaci

Jakmile bude uzavřena smlouva a realizátor předloží termíny konkrétních akcí, vše bude zveřejněno na webu projektu

Předpokládáme podporu 3250 osob

slide19
Program je určen především pro management v přímo řízených organizacích

Dosud nejsou absolventy studia MBA

Vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení

V současné době ještě není ukončeno výběrové řízení na realizátora vzdělávacích aktivit

Předpokládáme podporu 125 osob

EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ,EKONOMIKA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍA MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

kurz pro kod ry l ka e
KURZ PRO KODÉRY LÉKAŘE

Cíl: zvýšení kvalifikace přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz

Poprvé v ČR systematické vyučování převodu diagnóz - Kódování pomocí klasifikace MKN-10 - ukončeno certifikátem

Realizátorem je firma STYRAX, a.s. – proškolí 150 lékařů, délka trvání jednoho kurzu je 3 a půl dne

Cena kurzu pro jednoho účastníka je 19 712,-Kč

Přehled kurzů, do kterých je možné se přihlásit

Hradec králové 12.3. - 15.3. 2012

Brno 14.5. - 17.5. 2012

Ostrava 10.9. - 13.9. 2012

atls poskytnut neodkladn nemocni n p e
ATLS – POSKYTNUTÍ NEODKLADNÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE

Výběrové řízení již proběhlo, výhercem je Česká společnost úrazové chirurgie

Nejdříve proběhne proškolení národních garantů projektu a iniciálního kádru školitelů v průběhu září 2011

První kurz je plánován na začátek roku 2012

Poté předpokládáme udělení licence, do konce ledna 2013 proběhnou další 4 kurzy ATLS, cena kurzu je cca 72 000,- Kč

Určen pro lékařské obory tzv. I. linie – chirurgie, anesteziologie, neurochirurgie….

Podmínkou přijetí je VŠ vzdělání lékařského směru

Podpora 120 lékařů z různých typů zdravotnických zařízení v ČR

vzd l vac akce st e kurzy konference a semin e pro zubn l ka e
VZDĚLÁVACÍ AKCE, STÁŽE, KURZY, KONFERENCE A SEMINÁŘE PRO ZUBNÍ LÉKAŘE

V oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob

Cílem konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, metodách a farmakoterapii

Výherce – Dentální učení Kladno

Aktuální vzdělávací akce naleznete na webu projektu

Předpokládáme podporu 3 700 osob

nov vzd l vac aktivita a12
Nová vzdělávací aktivita A12
 • audio-video vzdělávání – k dispozici budou audiovizuální soubory za vybrané obory (např. Neurochirurgie) a budou vyvěšeny na web. Jedná se o záznamy z operací, přednášek apod.
 • Vzdělávací kurz Aplikace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) pro lékaře, ale i pro nelékaře – 2 dvoudenní kurzy, s certifikátem. IPVZ jako GD promptně reaguje na požadavky MZ ČR a její legislativní změny
 • Kurzy/stáže – které pořádá IPVZ. Přehled bude k nalezení na www.ipvz.cz pod značkou „kurz bude hrazen z prostředků ESF“ a to za podmínek stanovených ESF – (nadpoloviční část úvazku mimo hlavní město Praha)
e learning
E-learning
 • Gastroenterologické kurzy (karcionom pankreatu, achalázie jícnu ….)
 • Plastická chirurgie (traumata dětí, vrozené vady …)
 • Kurzy z oblasti hygieny
 • Praktiční lékaři (oční problematika, kožní problematika, náhlé příhody břišní….)
 • Epidemiologické kurzy (základy cestovní medicíny, základy nemocniční hygieny a epidemiologie …)
 • Pracovní lékařství (specializační kurz)

První e-kurz, Krvácení do GIT, pro gastroenterology před atestací bude možno zdarma studovat již od ledna 2012!

e kurzy pro d tsk chirurgy
E-kurzy pro dětské chirurgy

Chirurgie ruky

Cílová skupina: odborní lékaři dětské chirurgie a traumatologové, plastičtí chirurgové, rehabilitační lékaři

Cíle e-kurzu: Absolvent e-kurzu si prohloubí a rozšíří dosavadní znalosti v ošetřování poranění ruky, seznámí se s možnostmi řešení poúrazových problémů na ruce, bude znát řešení nejčastějších onemocnění ruky, bude schopen popsat nejčastější vrozené vady ruky a naučí se teoretické základy sofistikované rehabilitace ruky včetně správného dlahování.

Autorka: MUDr. Alena Schmoranzová, primářka Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou

Recenzent: doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D, primář Traumatologického oddělení FN Olomouc

Plastická chirurgie u dětí po traumatech

Cílová skupina: odborní lékaři dětské chirurgie a traumatologové, plastičtí chirurgové

Cíle e-kurzu: Absolvent e-kurzu si prohloubí a rozšíří dosavadní znalosti v problematice ošetřování traumat měkkých tkání u dětí, seznámí se s možnostmi ambulantního ošetřování, operačního řešení, pooperační péče krátkodobé i dlouhodobé, potřebami dispenzarizace a spolupráce s dalšími obory, bude schopen některá traumata samostatně léčit nebo indikovaně zaslat na příslušné pracoviště.

Autor: MUDr. Karel Harvánek, primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce

Recenzent: MUDr. Jaroslav Koudelka CSc., FEBPS, primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie FN Hradec Králové

e kurzy pro d tsk chirurgy1
E-kurzy pro dětské chirurgy

Vrozené vady chlapeckého genitálu

 • Cílová skupina: odborní lékaři dětské chirurgie a traumatologové, plastičtí chirurgové, rehabilitační lékaři
 • Cíle e-kurzu: Absolvent e-kurzu si prohloubí a rozšíří dosavadní znalosti v problematice vrozených vad chlapeckého genitálu, seznámí se s možnostmi operačního řešení jednotlivých vrozených vad a to cestou otevřenou i laparoskopickou, bude schopen popsat nejčastější vrozené vady chlapeckého genitálu, seznámí se rovněž související problematikou v oblasti chlapeckého genitálu.
 • Autor: MUDr. Karel Harvánek, primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice Na Bulovce
 • Recenzent: MUDr. Jaroslav Koudelka CSc., FEBPS, primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie FN Hradec Králové
semin e o projektu vzd l v n l ka a nel ka
Semináře o projektu vzdělávání lékařů a nelékařů

19.10. Brno

Máte-li zájem o uspořádání tohoto semináře u Vás ozvěte se nám !

kontakt pro va e dal dotazy
Kontakt pro Vaše další dotazy

www.vzdelavani-zdravotniku.cz

Mgr. Martina Ludvíková

projektová manažerka

Kontakt:

E-mail: ludvikova@ipvz.cz

Telefon: 725 863 767