hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling. Godsdienstdidactisch Ontwikkelingspsychologisch 14 maart 2009. Godsdienstdidactische operationalisering. Leertheorieën - wat is leren volgens welke theorie? - welke leerstijlen zijn er?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling' - marsden-lopez


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling

Hoe operationaliseer je de geloofsontwikkeling

Godsdienstdidactisch

Ontwikkelingspsychologisch

14 maart 2009

godsdienstdidactische operationalisering
Godsdienstdidactische operationalisering
 • Leertheorieën- wat is leren volgens welke theorie?- welke leerstijlen zijn er?
 • Godsdienstpedagogie en die theorieëna. welke leertheorie past het beste bij G-pedagogie?b. Hoe pas je a. toe op leerprocessen en motivatie in G-pedagogie?
leerprocessen een complex van verschillende elementen
Leerprocessen: een complex van verschillende elementen
 • Biologische basis van leren
 • Psychologische aspecten
 • Theorieën over leren
 • Contexten van leren
 • Leerstijlen en vormen van leren
 • Motivatie
1 biologische basis van leren typen van geheugen
1. Biologische basis van leren: Typen van geheugen
 • Sensorisch of onmiddellijk geheugen
 • Korte termijn – max. 15 sec. – STM
 • Lange termijn: ordelijk archiveren > later terugvinden – ezelsbrug / “cue”
 • Prospective Memory: stuurt LTM aan, individu bepaalt wat te onthouden en waar de inhoud op te slaan

Belang van structuur en motivatie

2 psychologische aspecten
2. Psychologische aspecten
 • De ‘leerling’ structureert de info om ze te onthouden en terug te vinden
 • De ‘leraar’ / ‘school’ / het instituut’ wil duurzame verandering in gedrag, zodat mensen gaan handelen naar wat ze geleerd hebben
 • Gevaar voor misbruik: indoctrinatie
 • Ware doel: beter (over)leven
3 vier theorie n over leren
3. Vier theorieën over leren
 • Behaviorisme: stimulus > respons
 • Cognitivisme: verwerking van info tot cognitieve structuren
 • Handelings psychologie : verinnerlijking van materiële daden
 • Humanistische leertheorie:zelfontplooiing > aansluiten bij behoeften van individu
processen bij leren verhelderd vanuit diverse theorie n
Processen bij leren verhelderd vanuit diverse theorieën
 • Leren als associatie
 • Leren als constructie - belangrijkste
 • Leren als probleem oplossing
 • Leren als informatieverwerking
 • Leren als internalisatie van woorden en handelingenLeren als stimuleren van de volgende haalbare stap – reciprocal teaching
contructivisme piaget
Contructivisme – Piaget
 • Zoeken naar stabiele organisatie van kennis
 • Kennis wordt gradueel opgebouwd, cumulatief
 • Wisselwerking tussen eisen van de omgeving en de eigen structuren
 • Geen overdracht van feiten en weetjes
 • Kennis wordt altijd actief opgenomen
 • Kennis is gereedschap om de werkelijkheid te begrijpen en betekenis te geven
 • De kennis moet steeds worden geconstrueerd, anders geen deel van de betrokkene / wereld.
concretisatie van constructivisme
Concretisatie van constructivisme
 • Betekenisvolle kennis< wisselwerking ts informatie en pers. Referentiekader
 • Omgeving reikt de bouwstenen aan,op een gestructureerde manier enrekening houdend met ontwikkeling
 • Leerling maakt eigen bouwwerk
 • Didactiek: leerling zelf sturend actief:‘Probleem georiënteerd leren’.
4 leercontexten bolhuis 1995
4. LeercontextenBolhuis 1995
 • Alledaags: onbewust, imitatie / identificatie
 • Eigen beweging: weloverwogen, persoonlijk
 • Botsing tussen culturen: het nieuw / vreemde ‘dwingt’ mij na te denken – positief: ervaring rijker – negatief: racisme, xenofobie
 • Kritisch leren: afleren, herzien van referentie-kader, paradigmawisseling (Galileo)
 • Noodgedwongen leren: bij ramp of cultuur-omslag
 • Georganiseerd leren: school, bedrijf,vereniging
5 vormen van leren
5. Vormen van leren
 • Stapelen – zonder structuur
 • Onthouden – training van geheugen
 • Door toepassen – gericht op gebruik
 • Afleiden van betekenis: zoekt inzicht en samenhang door plaatsing binnen groter geheel
 • Zelfontplooiing – ontwikkeling van de eigen mogelijkheden.
leerstijlen volgens kolb
Leerstijlen volgens Kolb
 • Manier van leren hangt samen met de persoonlijkheid
 • Twee x 2 polen, loodrecht op elkaar
 • Concreet ervaren <> Abstract conceptualiseren
 • Actief experimenteren <>Reflectief observeren
 • 4 stijlen: Doener, Dromer, Beslisser, Denker
verwerking van informatie vijf strategie n
Verwerking van informatieVijf strategieën
 • Reproductie: memoriseren
 • Analyse: opsplitsen: details
 • Relateren: verbanden leggen
 • Kritisch: argumenteren, meedenken
 • Concreet: verband met werkelijkheid
reguleren van informatie drie stategie n
Reguleren van informatieDrie stategieën
 • Zelfsturing:verzamelen info, zelfcontrole,analyse van tekorten
 • Externe sturing:afhankelijk van docent
 • Stuurloos:geen strategie
factoren die bijdragen aan sterke leerstijl bij leerlingen
Factoren die bijdragen aan (sterke) leerstijl bij leerlingen
 • Leeroriëntatieprestatie, beroep, diploma, interesse
 • Emoties en attributie:aan wie schrijf je succes / falen toe?
 • Eigen concept over wat leren is
 • Doceer strategieën.
5 factoren bij motivatie
5. Factoren bij Motivatie
 • Hoe schat de leerling de eigen bekwaamheid in?
 • Welke waarde kent de leerling toe aan leren?
 • Hoe schat de leerling de eigen kansen op succes in?

Formule: M = v · s

V = waarde die men hecht, S = Succes dat men verwacht (tussen 0 en 1)

leerconcept van g pedagogie
Leerconcept van G-pedagogie
 • Didactische driehoek met 3 punten: leerling, inhoud, vormer (leraar)
 • De leerling is actief subject van leren
 • De vormer geeft niet langer kennis, maar bemiddelt de relevante kennis naar de leerlingen – is dienstbaar
 • Inhoud wordt bepaald door leerling en vormer
samengaan van constructivisme en g pedagogisch model vloet
G-pedagogisch model

Traditie

Explicatieve hypothese

Persoonlijke verificatie

Constructivisme

Inhoud (bouwstenen)

Vormer (uitdagen en aandragen bouwstenen)

Leerling (eigen huis bouwen)

Samengaan van constructivisme en G-pedagogisch model Vloet
referentiekader en verandering
Referentiekader en verandering
 • Gelovigen houden soms vast aan oude beelden: lijden als straf God
 • Hun referentiekader verhindert het opnemen van nieuwe inzichten
 • Hoe kun je als vormer de blokkade wegnemen?
 • Door de dieptestructuur zichtbaar te maken en de behoeften die spelen
blokkade wegnemen in 6 stappen
Blokkade wegnemen in 6 stappen
 • Uitdrukken van de spontane beelden en voorstellingen
 • Kritisch bevragen van de uitdrukking
 • Conflict laten zien met andere beelden – aanzet tot ander beeld
 • Nieuwe beeld laten verifiëren door een taak of test
 • Nieuwe beeld persoonlijk laten uitdrukken
 • Terugkijken op gevolgde proces : inzicht bieden in de verandering zelf