JELENOVSKÁ Valašské Klobouky 26. – 28. ledna 2010 Ing. Josef Bubeník - PowerPoint PPT Presentation

xx odborn semin energetik dopady energetiky na ivotn prost ed obnoviteln zdroje energie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JELENOVSKÁ Valašské Klobouky 26. – 28. ledna 2010 Ing. Josef Bubeník PowerPoint Presentation
Download Presentation
JELENOVSKÁ Valašské Klobouky 26. – 28. ledna 2010 Ing. Josef Bubeník

play fullscreen
1 / 7
JELENOVSKÁ Valašské Klobouky 26. – 28. ledna 2010 Ing. Josef Bubeník
90 Views
Download Presentation
marsden-conrad
Download Presentation

JELENOVSKÁ Valašské Klobouky 26. – 28. ledna 2010 Ing. Josef Bubeník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. XX. ODBORNÝ SEMINÁŘ ENERGETIKŮDopady energetiky na životní prostředí, obnovitelné zdroje energie JELENOVSKÁ Valašské Klobouky 26. – 28. ledna 2010 Ing. Josef Bubeník

  2. ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ • R. L. Bradley : veřejné mínění je utvrzováno, že vypouštění oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv do atmosféry významně a nebezpečně posiluje přirozený skleníkový efekt planety. • Veřejnosti je dále předkládáno, že když nebude produkce skleníkových plynů významně omezena, hrozí planetě přehřátí a ke katastrofickým následkům pro lidstvo. • Již jednou v minulosti bylo veřejnosti deklarováno, že člověk může být významným vládcem přírody. V současné době je tento tlak na lidi celého „Světa“ vyvíjen podruhé a to v globálním měřítku. • Protagonisté silného vlivu člověka na globální změny (oteplování) naší planety za tyto změny označují velkou energetiku, která zatím dominantně využívá primární fosilní paliva a hovoří o tzv. karbonské energetice resp. o karbonské ekonomice.

  3. ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ • Bradley si položil otázku, zda je vůbec racionální, že má současná karbonská energetika takový vliv na globální změny a začal znovu a pečlivě analyzovat a využívat různá související vědecká díla k této problematice. Následně se zabýval otázkou její zásadní změny, zejména zda existuje pro energetiku a paliva náhrada karbonských primárních zdrojů a v jaké míře, a zda se touto náhradou nebude zhoršovat životní úroveň obyvatel této planety. • Bradleyho multidisciplinární studie je tak pozoruhodné dílo, že si zasluhuje pozornost jak politiků tak všech ortodoxních zastánců čistého environmentalismu. Dospěl k názoru,že další cesta udržitelného života povede pouze při kompromisním řešení všech otázek, které se dotýkají jak životního prostředí, tak životní úrovně obyvatel. • Ze statistik o znečištění ovzduší, půdy a vody vyplývá, že na základě různých opatření, které státy nebo skupiny států přijímají, znečištění způsobené karbonskou energetikou v regionech klesá, přestože meziročně spotřeba energie celosvětově stoupá. • Podle odborných prognóz IEA bude meziročně docházet až do roku 2030 k nárůstu spotřeby energie o 1,7% a u elektrické energie o 2,4%, a to za předpokladu snížení energetické náročnosti o 1,2% ročně.

  4. STRUČNÝ PŘEHLED CO BRADLEYHO STUDIE DÁLE OBSAHUJE • Teorie klimatologie, výsledky a pravděpodobné změny klimatu na naší planetě. • Globální změny klimatu na které “pravděpodobně“ nemá chování člověka vliv. • Vliv člověka na regionální podnebí a globální změny klimatu. • Politika klimatických změn- bezbolestné omezení emisí. • Kjótské a emisní kompromisy. • Ekonomické a politické souvislosti vyplývající z klimatických změn. • Nepřiměřená aktivita odpůrců karbonské energetiky. • Přínosy a problémy obnovitelných zdrojů energie.

  5. ANTROPOGENNÍ VLIV NA GLOBÁLNÍ ZMĚNY PODNEBÍ • Podle některých teorií odpůrců karbonské energetiky, je vliv člověka na podnebí v globálním měřítku větší, než odpovídá přirozeným fluktuacím, čímž prý dochází k posílení skleníkového efektu, což podle nich podněcuje globální změny podnebí. • Podle studie ovlivňuje karbonská energetika hlavně regionální podnebí • Podle předpokladů, že antropogenní oteplování v příštích desetiletí poroste o 0,15°C za dekádu (+/- 0,05°C) , z toho je možné usuzovat, že se jedná o poplašná politická a environmentální opatření, která jsou i ekonomicky nepřijatelná. Je třeba zároveň poukázat na to , že předešlé konstatování nepopírá význam uplatňováním nefosilních zdrojů energie. • V rámci některých státních politických orientací může být problematika antropogenních vlivů, politiky a současnými ortodoxními energetickými odpůrci zneužívána.

  6. ENERGETICKÝ KOMPROMIS PRO PŘÍŠTÍCH 2OO LET • Důvod: • Změna klimatu • Zásoby a dostupnost primárních fosilních paliv a pokročilé technologie jejich zpracovávání • Jaderná energetika – reaktory 4. a 5. generace; dostupnost jaderného paliva • Produkce a způsob využívání obnovitelných zdrojů energie • Rozhodnout se o orientaci využívání obnovitelných zdrojů energie na: a) stálé stále se opakující bez lidského přičinění, např. slunce, vzduch, voda, geotermální energie, energie přílivu mořských vln atd. b) stále se opakující obnovitelné zdroje energie, avšak s lidskou pomocí, např. biomasa, bioplyn, rostlinné oleje, skládkový plyn a odpadní teplo Kriteria kompromisu: • Dostatečně velké zásoby a kvalita vytipovaného primárního energetického zdroje • Vysoká pravděpodobnost výskytu obnovitelného zdroje energie a jeho kvalita • Minimální dopady primárního energetického zdroje na životní prostředí • Maximální míra spolehlivosti a bezpečnosti primárních zdrojů pro energetické systémy • Stabilita a diverzifikace energetického systému z důvodu zranitelnost dodávek energetických zdrojů • Zajisti stabilitu, bezpečnost a bezporuchovost elektroenergetického systém, zejména z důvodu mezinárodně propojenému síťovému odvětví (EU).

  7. Děkuji za pozornost Kontakt: Tel. +420 224 852 585 bubenikj@mpo.cz