201 1
Download
1 / 13

???????? ????????? ?????? 201 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Държавни зрелостни изпити 201 1. Професионална гимназия по енергетика и електротехника – гр. Гълъбово. НОРМАТИВНА УРЕДБА. Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ???????? ????????? ?????? 201 1' - marsden-case


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
201 1

Държавни зрелостни изпити 2011

Професионална гимназия по

енергетика и електротехника– гр. Гълъбово


201 1
НОРМАТИВНА УРЕДБА

 • Чл. 24. от Закона за народната просвета

 • Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ

 • Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

 • Чл. 57. от Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

 • Заповед № РД 09-1375/07.09.2009 г.


201 1
КОЛКО И КАКВИ СА Д З И ?

Задължителни (без освобождаване)

 • български език и литература

 • учебен предмет по избор от ЗП

  Допълнителни (по желание)

 • учебен предмет по избор от ЗП


201 1
ОТ КОИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ИЗБИРАТ?

 • Математика

 • Чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ)

 • Философски цикъл

 • История и цивилизация

 • География и икономика

 • Физика и астрономия

 • Биология и здравно образование

 • Химия и опазване на околната среда


201 1
КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ ОТ Д З И ?

 • Изравнени критерии за оценяване в стра-ната

 • Качество на образованието, съизмеримост на резултатите от обучението и конкурентноспособност на знанията

 • Надежден контрол на изхода

 • Ключови компетентности за учене през целия живот

 • Хармонизиране на образователните изисквания в страните от ЕС


201 1
КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ Д З И ?

Майска сесия

 • БЕЛ – 17 май 2011 г. – 8:00 часа

 • Втори ДЗИ – 19 май 2011 г. – 8:00 часа

 • Допълнителни – 20-29 май 2011 г.

  Септемврийска сесия

 • БЕЛ – 31 август 2011 г. – 8:00 часа

 • Втори ДЗИ – 1 септември 2011 г. – 8:00 часа

 • Допълнителни – 2-9 септември 2011 г.


201 1
ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЗИ ?

 • Подаване на заявления за допускане до ДЗИ – от 14.03.2011 до 25.03.2011 г.

 • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 16.05.2011 г.

 • Явяване на ДЗИ става с лична карта и служебна бележка


201 1
КОЙ, КЪДЕ И КОГА ЩЕ ПРОВЕРЯВА И ОЦЕНЯВА Д З И ?

Национална комисия по съответния учебен предмет

 • Състав - учители и преподаватели във ВУ

 • Предложения от директори на училища и от ректори на висши училища

 • Работи на едно място в страната

 • Проверява анонимни изпитни работи

 • Прилага утвърдени ключ и единни критерии за конкретния изпитен материал

 • Проверка и оценка - в периода 20.05 - 05.06 2011 г.

 • Обявяване на резултатите – до 06.06.2011 г.


201 1
КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПИСВАТ ОЦЕНЯВА Д З И ?ОЦЕНКИТЕ ОТ Д З И ?

 • В дипломата за средно образование

 • Не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение

 • При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно


201 1
Най-често задавани въпроси ОЦЕНЯВА Д З И ?

 • 1.Задължително ли е явяването на ДЗИ?- Да

 • 2.Какво ще стане, ако ученикът не се яви на матура? – Няма да получи диплома за средно образование. Ще получи удостоверение за завършен гимназиален етап.

 • 3.Може ли да се яви на матура по-късно?

  - Да, може, на някоя от следващите сесии.

 • 4.Може ли да се повишава оценката от ДЗИ? – Не, получената оценка е окончателна.


201 1

 • 5 ОЦЕНЯВА Д З И ?.Какво става, ако оценката на някой от двата задължителни зрелостни изпита е слаб(2)? – Ученикът не получава диплома за средно образование и трябва да се явява отново на съответния изпит през някоя от следващите сесии. Първата поправителна сесия след майската е през м. септември.

 • 6.Какво ще стане, ако ученикът е подал заявление за явяване на допълнителна матура /трети предмет, по избор/, но не се е явил, или е получил оценка Слаб (2)? – Независимо от това ученикът ще получи диплома за средно образование, оценката Слаб (2) не се вписва.


201 1

 • 7.Какво учебно съдържание ще бъде включено в изпитните тестове? - Само и единствено учебното съдържание от задължителната подготовка. Изучаваният в часовете по ЗИП материал няма да бъде включен!!

 • 8.Кога е срокът за подаване на заявлението за явяване на ДЗИ? – Заявлението е по образец, срокът за подаване е от 14 до 25.03.2011 г. След подаване на заявлението не може да се правят промени.


201 1
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ включено в изпитните тестове? -

 • Учебно-изпитни програми

 • Примерни тестове с отговори

 • Пробни ДЗИ с отговори, ключ и критерии

 • График на дейностите

  www.mon.bg

  www.zamaturite.bg

  http://myschoolbel.info/Books.html


ad