musikh rselskada hos skolungdomar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Musikhörselskada hos skolungdomar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Musikhörselskada hos skolungdomar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Musikhörselskada hos skolungdomar - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Musikhörselskada hos skolungdomar. Per Broms hörselläkare Skövde Lund. Buller = icke önskvärt ljud svårt att tala om ” musikbullerskada ” eftersom musik oftast är önskvärda ljud därför ” musikhörselskada ”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Musikhörselskada hos skolungdomar' - marrim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
musikh rselskada hos skolungdomar

Musikhörselskadahos skolungdomar

Per Broms

hörselläkare

Skövde Lund

slide2

Buller = icke önskvärt ljud

svårt att tala om ”musikbullerskada”

eftersom musik oftast är önskvärda ljud

därför ”musikhörselskada”

slide4

Skolelevers hörsel

har hittills testats för att hitta

medfödd innerörehörselskada

hörselnedsättning vid mellanöresjukdom

bullerskada på gymnasiets yrkesprogram

slide5

Skolelevers hörsel

måste numera också testas för att avslöja

innerörehörselskada av det ljudliga livet,

särskilt den alltför starka musiken

h rselkunskap
Hörselkunskap
  • Innerörehörselskada

innerörat är mycket komplext byggt

inneröreskadan är bestående

symtom hörselnedsättning

tinnitus

ökad ljudkänslighet

tr tthet ett ytterligare h rselskadesymtom
Trötthet, ett ytterligare hörselskadesymtom

Trötthet p.g.a. för mycket omgivningsljud

eller vid hörselskada

Tröttheten orsakas av anspänning

vid aktiv lyssning

det ljudliga livet

Det ljudliga livet

i hemmet

i förskolan och skolan

i idrotten

i nöjeslivet

Den förrädiska moderna förstärkningstekniken !!!!!!

Höga ljudnivåer på konserter kan ge

hörselskador för livet !

slide9

Ljudligheten i skolan har omvittnats på senare år,

de höga ljudnivåerna har flera orsaker bl.a. :

dålig akustik

bakgrundsbuller

modern pedagogik

dålig respekt

högljudda barn

ljudkunskap

Ljudkunskap

Frekvens Hertz (svängning/sek)

jämför med pianoklaviaturet

Ljudstyrka dB (deciBell) (sortlöst uttryck)

dB en 10-logaritm

db f rklaring
dB-förklaring

10-logaritm innebär att

+ 10 dB betyder 10 ggr starkare

- 10 dB en tiondel så starkt

+ 20 dB 10 x 10 = 100 ggr starkare

- 20 dB en hundradel så starkt

+ 30 dB 10 x 10 x 10 = 1000 ggr starkare

- 30 dB en tusendel så starkt

+ 3 dB dubbelt så starkt

- 3 dB hälften så starkt

ljudbelastningen beror p b de ljudstyrka och tid

Ljudbelastningen beror på både ljudstyrka och tid

85 dB tål ett ”normalöra” i 8 timmar

88 dB - 4 timmar

91 dB - 2 timmar

94 dB - 1 timme

97 dB - 30 min

100 dB - 15 min

tillf llig bullerskada t ex tillf llig musikh rselskada

Tillfällig bullerskadat.ex. tillfällig musikhörselskada

Sus, lockkänsla, nedsatt hörsel etc

efter konserten, diskoteket, spelningen

Varningssymtom för bestående skada

slide14

OBS ! Den tillfälliga musikhörselskadan

är inte ett fysiologiskt, ”normalt” fenomen

Den tillfälliga musikhörselskadan är

ett symtom på skada/sjukdom

Den tillfälliga musikhörselskadan

får inte upplevas igen, och igen, och igen…….

kvarst ende musikh rselskada

Kvarstående musikhörselskada

starkt tinnitus och höggradig ljudkänslighet,

som kvarstår efter musikbelastning

innebär ofta stark oro för framtiden

inte minst framtiden med musiken

kvarst ende musikh rselskada1

Kvarstående musikhörselskada

Måste tas på allvar !

Snabbt omhändertagande

Hörselmätning, noggrann förklaring, behandling och prognos

kvarst ende musikh rselskada2
Kvarstående musikhörselskada

oron måste brytas, lugnande samtal

behandla med ljudvila, hörselskydd och

farmaka : kortison, antioxidanter

prognosen är god !!

h rselskydd

hörselskydd

Vanliga hörselskydd

30 dB

musikhörselskydd=

lagom dämpande hörselskydd

9, 15,20,25 dB

slide19
Viktigt att informera i skolan om riskerna av stark musik

Föreläsning för högstadiet

Föreläsning för musikgymnasiet

slide20

MYT: det är mesigt att inte tåla starka ljud

VERKLIGHET: våra öron är olika känsliga för ljud

det ljud som en person kan tåla utan problem,

kan vara skadligt för en annan !

musikh rselskada hos skolungdomar1

Musikhörselskadahos skolungdomar

Per Broms

hörselläkare

Skövde Lund