Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Download
1 / 8

?????????????????? ??????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός. Δείκτες (Pointers). Δείκτες. Δείκτης (pointer) είναι μία μεταβλητή που περιέχει ως τιμή τη διεύθυνση μιας μεταβλητής Δήλωση μιας μεταβλητής τύπου δείκτη:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????????????? ???????????????' - marny-mcfarland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6113248

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Δείκτες (Pointers)


6113248

Δείκτες Προγραμματισμός

 • Δείκτης(pointer) είναι μία μεταβλητή που περιέχει ως τιμή τη διεύθυνση μιας μεταβλητής

 • Δήλωση μιας μεταβλητής τύπου δείκτη:

  • όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή, ένας δείκτης πρέπει πρώτα να δηλωθεί προτού μπορέσει να χρησιμοποιηθεί

  • Η δήλωση:

  • int *ptr;

  • δηλώνει μία μεταβλητή τύπου δείκτη

  • με όνομα ptr

  • η οποία μπορεί να λάβει ως τιμή τις διευθύνσεις μεταβλητών τύπου int

 • ένας δείκτης ο οποίος έχει ως τιμή τη διεύθυνση μιας μεταβλητής x, θεωρείται ότι ‘’δείχνει’’ προς τη μεταβλητή x


6113248

τύπος δεδομένων Προγραμματισμός

διεύθυνση μεταβλητής

όνομα μεταβλητής

τιμή μεταβλητής

Κανονικές Μεταβλητές

main

int main()

{

int x;

x = 5;

return 0;

}

int

FFAFE5

5

x


6113248

Τελεστές που σχετίζονται με δείκτες

 • Μοναδιαίος Τελεστής & (τελεστής διεύθυνσης)

  • εφαρμοζόμενος σε οποιαδήποτε μεταβλητή (ή αντικείμενο), επιστρέφει τη διεύθυνση της μεταβλητής (ή του αντικειμένου)

 • Μοναδιαίος Τελεστής * (έμμεσης αναφοράς)

  • εφαρμοζόμενος σε μεταβλητές τύπου δείκτη, επιστρέφει το περιεχόμενο της μνήμηςπρος την οποία ‘’δείχνει’’ ο δείκτης


6113248

//o ptr δείκτεςδείχνει στην x

Κανονικές Μεταβλητές και Δείκτες

main

int main()

{

int x;

int *ptr;

x = 5;

ptr = &x;

return 0;

}

int

int*

FFAFE5

5

FFAFE5

x

ptr


6113248

int *ptr; δείκτες

ptr = &x;

Δείκτες

 • Αν ένας δείκτης ‘’δείχνει’’ προς μία μεταβλητή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έμμεση προσπέλαση της μεταβλητής

int main()

{

int x;

x = 5;

}

Για την εκτύπωση της x, οι εντολές

cout << x;

cout << *ptr;

είναι ισοδύναμες

η έκφραση x = x + 1;

είναι ισοδύναμη με την *ptr = *ptr + 1


6113248

main δείκτες

στοίβα της main

5

x

setToZero

στοίβα της setToZero

var

Κλήση συναρτήσεων κατ’ αξία (call by value)

#include <iostream>

using namespace std;

void setToZero(int var);

int main( )

{

int x;

x = 5;

setToZero(x);

cout << x << endl;

return 0;

}

void setToZero(int var)

{

var = 0;

}

Η τιμή της μεταβλητής x στη συνάρτηση main δεν αλλάζει μετά την κλήση της setToZero

Η τιμή του ορίσματος κατά την κλήση της συνάρτησης

αντιγράφεται στην αντίστοιχη παράμετρο της setToZero

0


6113248

main δείκτες

στοίβα της main

0

5

x

setToZero

στοίβα της setToZero

&x

*var

Κλήση συναρτήσεων κατ’ αναφορά (call by reference)

#include <iostream>

using namespace std;

void setToZero(int *var);

int main( )

{

int x;

x = 5;

setToZero(&x);

cout << x << endl;

return 0;

}

void setToZero(int *var)

{

*var = 0;

}

Αυτό που περνά ως παράμετρος είναι η διεύθυνση της μεταβλητής x

Η διεύθυνση αντιγράφεται στον αντίστοιχο δείκτη της

setToZero ο οποίος προσπελαύνει την αρχική μεταβλητή


ad