Od vodoléčby v Cukmantlu ke speleoterapii ve Zlatých Horách - PowerPoint PPT Presentation

od vodol by v cukmantlu ke speleoterapii ve zlat ch hor ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Od vodoléčby v Cukmantlu ke speleoterapii ve Zlatých Horách PowerPoint Presentation
Download Presentation
Od vodoléčby v Cukmantlu ke speleoterapii ve Zlatých Horách

play fullscreen
1 / 17
Od vodoléčby v Cukmantlu ke speleoterapii ve Zlatých Horách
84 Views
Download Presentation
marnin
Download Presentation

Od vodoléčby v Cukmantlu ke speleoterapii ve Zlatých Horách

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Od vodoléčby v Cukmantlu ke speleoterapii ve Zlatých Horách Pavel Kurfürst Ústav cizích jazyků Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 2. Gräfenberg a Vincenz Priessnitz (1799-1851) • laik; vodní doktor • 30. léta 19. stol. - rozkvět lázní - až 1500 hostů ročně (Evropa, zámoří) • vodoléčba - omývání, koupele, pití studené vody (otužování) • potné zábaly • pravidelná prostá strava • aktivní pohyb

 3. Dolní Lipová aJohann Schroth (1798-1856) • laický léčitel dobytka a lidí • 40. léta 19. stol. - léčebný ústav, konkurence lázní Gräfenberg • potné zábaly • pobyt na slunci a vzduchu • přísně střídmá strava (dieta) • pitný režim (suché a pitné dny, víno)

 4. Vodoléčba - hydroterapie • antika, středověk • V. Priessnitz - otužování, zábaly • J. Ripper, J. Schindler (Gräfenberg) • dr. Anjel (Cukmantl) • S. Kneipp (Německo) • prof. Winternitz (Vídeň) • J. Weiss (Frývaldov, Anglie)

 5. Počátky lázeňství v Cukmantlu • 40. léta 19. stol. • papírník J. Weiss - léčivé a balzámové lázně • zvěrolékař J. Weiss - vodoléčebný ústav • 1879 - pražský lékař Karl Anjel - moderní sanatorium • neuznával metody z Gräfenbergu • vodoléčba, masáže, elektroléčba • 60 pokojů, vany a sprchy, kulečníkový sál, veranda • Leoš Janáček (1887)

 6. Schweinburgovo sanatorium • 1889 - vídeňský lékař Ludwig Schweinburg, žák Winternitze, spolupracovník Anjela • rozšíření lesního sanatoria - 170 pokojů pro 220 pacientů, velká jídelna, salón, čítárna, krytá promenáda; elektrické osvětlení, centrální topení, plynofikace • sezónní provoz (600 pacientů/rok) - chudokrevnost, dna, revmatismus, diabetes, otylost, psychická slabost apod. • kritika Gräfenbergu i Dolní Lipové - kombinace vodoléčby, elektroléčby, gymnastiky, diety a procházek

 7. Franz Kafka v Cukmantlu • dva měsíční pobyty - student (1905) a absolvent (1906) právnické fakulty v Praze • zájem o přírodu, léčitelství • sanatorium přístupné hostům židovského původu • dopis M. Brodovi: ...mezi mnoha lidmi a ženami dosti jsem ožil...

 8. Sanatorium za II. světové války • 1938 - snaha o prodej sanatoria, Schweinburgův odchod • 1939 - lazaret pro tuberkulózní příslušníky wehrmachtu, ale také pro ženy s TBC z Berlína • začátkem r. 1945 lazaret přeložen do Krkonoš • 1945 - obsadila na krátkou dobu sovětská armáda • 1945-1947 - Ministerstvo nár. obrany, čs. armáda, devastace objektu

 9. Státní dětská ozdravovna ve Zlatých Horách • 1948-1950 - Ministerstvo zdravotnictví, rekonstrukce • zpočátku děti podvyživené a z tuberkulózních rodin, později děti s nemocemi dýchacích cest a alergiemi • dvouměsíční turnusy pro předškolní i školní děti • škola s až 17 třídami 1.-9. ročníku • 1981 - rekonstrukce, snížení kapacity na 240 dětí • 1993 - Dětská léčebna respiračních nemocí - nej. v ČR

 10. Sanatorium Edel s.r.o. • 1995 a 1996 - dvě fáze privatizace • 140 lůžek(obložnost 92%, délka pobytu 6 týdnů, 1100 pacientů/rok) • děti 3-15 let(spektrum diagnóz mimo TBC a onkologických nemocí) • 1999 - XI. mezinárodní kongres speleoterapie(120 odborníků) • význam pro Zlaté Hory • monitoring prostředí • od r. 1995speleoterapie(dosud 11 000 pacientů)

 11. Speleoterapie - historie • starověk (Čína, Řecko, Řím); středověk a novověk(kultovní a poutní místa) • 40. léta 20. st. v Německu na vědeckých základech(specifická metoda léčby nemocí horních cest dýchacích a astmatu, ne jen doplňková rehabilitační terapie) • po 2. sv. válce lokality v Maďarsku • 60. léta - prof. Spannagel - stálá komise pro speleoterapii při Mezinárodní speleologické unii (UIS);u nás dr. Říčný (Moravský kras) • 80. léta - vliv podzemního prostředí na imunitní systém- čeští odborníci (doc. Malota, prof. Špičák ad.)

 12. Speleoterapie dnes v Evropě a u nás • přes 30 center koordinovaných komisí při UIS • Německo, Rakousko, Itálie, Řecko, Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Ukrajina, Rusko, Gruzie ad. • studené jeskyně (kras, rudné doly) • prostory se střední teplotou (solné doly) • teplé a horké jeskyně • Moravský kras (léčebna Ostrov u Macochy) • Javoříčský a Mladečský kras (ozdravovna Mladeč – Vojtěchov) • bývalé rudné doly u Zlatých Hor (léčebna)

 13. Speleoterapie a zdraví • změna kvality životního prostředí, vliv na imunitní systém (34% lidí v ČR trpí alergiemi a následky imunodeficience) • pozornost podpovrchové zóně krajinné sféry • speleoterapie - interdisciplinární obor (medicína, geovědy, ekologie) • kromě klimatu (vlhkost, speleoaerosol) vliv ionizace, radioaktivity, geomagnetismu, geoelektřiny (environmentální koncepce) • léčba dětských pacientů (astma, alergická rýma, bronchitida) - doplněk klasické terapie a rehabilitace

 14. Speleoterapie ve Zlatých Horách • 2. patro ložiska Zlaté Hory - jih; těžba monometalických Cu rud (60.-80. léta) • 620 m.n.m., maximální hloubka pod povrchem 93 m, 1680 m chodeb, stálá teplota 7-8ºC a vlhkost 98-100% • třítýdenní léčebný cyklus - 5x týdně 3 h speleoterapie (45 hodin celkem) • klinický výzkum u 367 dětí (1995-1997): • snížená spotřeba antibiotik a kortikoidů (90% případů) • pokles záchvatů dušnosti (85%) • pokles školních absencí (50%)

 15. Literatura • Knoppová, E. - Knopp,T.: Oázy vody a vzduchu. Zlaté Hory 2001. • Joanidis, S.: Zlaté Hory v Jeseníkách. Letopisy. Zlaté Hory 2004. • Novotný, P. - Zimák, J.: Zlaté Hory. Historie a současnost ložiska zlata evropského významu. Olomouc - Zlaté Hory 2003. • Kolektiv: Franz Kafka ve Zlatých Horách. Moravský Beroun 2000. • Jirka, Z. a kol: Speleoterapie. Principy a zkušenosti. Olomouc 2001. • Kolektiv: 11th International Symposium of Speleotherapy. Proceedings. Zlaté Hory 1999. • Ottova encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM. Zlín 1997. • www.speleoterapie.cz

 16. Poděkování • Vladimíru Svozilovi (Sanatorium Edel s.r.o.) za materiály a informace • Petru Zatloukalovi(KVV PdF UP) za fotografie

 17. www.ucjlf.upol.cz pavel.kurfurst@upol.cz