osadnictwo wiejskie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSADNICTWO WIEJSKIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSADNICTWO WIEJSKIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

OSADNICTWO WIEJSKIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

OSADNICTWO WIEJSKIE. Co to jest „WIEŚ”? Rodzaje historycznych osiedli wiejskich: wieś chłopska folwark osiedla leśne osiedla młyńskie karczmy pustkowia i przysiółki. Czynniki wpływające na układ przestrzenny osad wiejskich:. funkcja geneza sposób gospodarowania warunki topograficzne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OSADNICTWO WIEJSKIE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Co to jest „WIEŚ”?
 • Rodzaje historycznych osiedli wiejskich:
  • wieś chłopska
  • folwark
  • osiedla leśne
  • osiedla młyńskie
  • karczmy
  • pustkowia i przysiółki
czynniki wp ywaj ce na uk ad przestrzenny osad wiejskich
Czynniki wpływające na układ przestrzenny osad wiejskich:
 • funkcja
 • geneza
 • sposób gospodarowania
 • warunki topograficzne
 • wtórne przekształcenia
 • charakter rozwoju (samorzutny czy planowy)
dzieje osadnictwa
DZIEJE OSADNICTWA

Wczesne średniowiecze (IX-XII w.):

 • warunki rozwoju
  • gęstość zaludnienia
  • sposób gospodarowania (radło, dwupolówka)
  • sposób zasiedlania nowych obszarów – indywidualne i zbiorowe karczunki
 • pierwotny blokowy układ pól
 • osady jedno- i kilkudworcze
 • osadnictwo jenieckie i służebne
 • OKOLNICE I ULICÓWKI powiązane z blokowym układem pól
dzieje osadnictwa1
DZIEJE OSADNICTWA

Pełne średniowiecze (XII-XV w.). Okres kolonizacji na prawie niemieckim

 • warunki rozwoju:
  • napływ ludności z zachodu (kolonizacja niemiecka)
  • nowe narzędzia: pług, młyn
  • nowy sposób gospodarowania: trójpolówka
 • nowe układy pól: długopasmowy i niwowy
 • przebieg lokacji na prawie niemieckim
 • typy wsi: łańcuchówka (wieś łanów leśnych), owalnica, szeregówka, ulicówka

- działy sołeckie, pańskie i plebańskie; znaczenie folwarku

lokacja wsi linowo 1293
Lokacja wsi Linowo 1293

upoważniliśmy uczciwego męża Gobelina, sołtysa z Radzyna, do lokowania na prawie chełmińskim we wsi Linowo sześćdziesięciu łanów, położonych między jeziorem Mełno, granicą wsi Słup, dobrami Nauschuten i dobrami Boguszewo. Z owych łanów tenże Gobelin i jego dziedzice prawem lokacji dziesiątą część łanów, to jest sześć łanów, oraz karczmę w tejże wsi i urząd sołtysa na rzeczonym prawie swobodnie [i] dziedzicznie na zawsze posiądą. Również z sądownictwa [w] tejże wsi zabiorą trzecią część kar sądowych, dwie dalsze części Zakonowi naszemu pozostawiając. Ponadto z wymienionych sześćdziesięciu łanów kościołowi parafialnemu w tejże wsi Linowo sześć wolnych łanów wyznaczamy, z każdego zaś z pozostałych łanów, mianowicie czterdziestu ośmiu, mieszkańcy tejże wsi po [upływie] lat wolnizny […] dawać będą jako czynsz pół grzywny denarów i dwoje kurcząt do naszego zamku w Radzynie corocznie w Zielone Święta. Jeśliby zaś w określonych wyżej granicach znalazło się więcej łanów niż sześćdziesiąt, które wspomniany sołtys otrzymał dla lokowania, [to] z tychże ów [sołtys] i jego dziedzice dziesiątą część łanów prawem lokacji, tak jak sześć już wymienionych, swobodnie na zawsze posiądą, osadnicy zaś owych łanów coroczny czynsz płacić będą, jak z sześćdziesięciu innych już wymienionych. Zezwalamy także wspomnianemu sołtysowi Gobelinowi i jego dziedzicom, aby mogli, kiedy by chcieli, w wymienionym jeziorze Mełno łowić ryby dla swego stołu drobnymi narzędziami... Dan w Radzynie roku Pańskiego 1293, 24 września.

dzieje osadnictwa2
DZIEJE OSADNICTWA
 • Czasy nowożytne (XVI-XVIII w.)
  • warunki rozwoju:
   • napływ osadników z Zachodu (Holendrzy i Pomerankowie)
   • wzrost znaczenia produkcji folwarcznej
   • ubożenie ludności wiejskiej
   • wpływ wojen XVII i XVIII w.
  • zasięg i charakter osadnictwa olęderskiego (Żuławy, szerokie doliny Wisły i Noteci)
  • nowy typ wsi typowy dla osadnictwa olęderskiego: rzędówka bagienna, wieś samotnicza
  • rozwój osad leśnych – huty, tartaki, osiedla smolarzy etc.
  • kolonizacja wołoska i mazurska
  • przemiany w obrębie starych wsi
   • rozwój folwarku
   • rozwój rezydencji pańskich
   • zabudowa placów
   • rozwój przysiółków
dzieje osadnictwa3
DZIEJE OSADNICTWA
 • wiek XIX:
  • warunki rozwoju:
   • napływ osadników z Zachodu
   • zmiana kondycji prawnej chłopów (uwłaszczenie)
   • nowe formy gospodarowania (płodozmian, nowe uprawy, mechanizacja)
  • Planowa kolonizacja fryderycjańska i józefińska przełomu XVIII i XIX w. organizowana przez państwa zaborcze (Prusy i Austria)
  • regulacje, separacje, komasacje, parcelacje
  • wtórne układy pól: blokowy i pasmowy
  • nowe kolonie (rzędówki, wsie samotnicze) i folwarki
  • germanizacja a kolonizacja w Prusach (działalność Komisji Kolonizacyjnej i jej polityczne motywy)
  • wpływ modernizacji: szkoły, stacje kolejowe, urzędy pocztowe, leśniczówki
slide16

Dawna wieś (widlica) z układem pól niwowym (po lewej) oraz wprowadzonym w wyniku komasacji gruntów wtórnym blokowym układem pól (po prawej)

slide17

Ulicówka z folwarkiem. Na planie ukazującym oryginalny, niwowy układ pól, naniesiono projekt nowego podziału własnościowego – układ pól zmieni się na blokowy wtórny.

dzieje osadnictwa4
DZIEJE OSADNICTWA
 • wiek XX
  • warunki rozwoju
   • wzrost liczby ludności i gęstości zaludnienia
   • głód ziemi na wsi
   • migracje
  • reforma rolna 1918-1939 – parcelacje i nowe kolonie
  • osadnictwo wojskowe 1918-1939
  • II wojna światowa
  • reforma rolna po 1944 – parcelacje, kolektywizacja rolnictwa, rozwój PGR
  • inwestycje na wsi – urzędy gminne, domy kultury, bloki, ośrodki zdrowia, szkoły etc.
  • nowe możliwości po 1989 r.
slide20

Poniatówki – domy osadników wznoszone na terenach rozparcelowanych w ramach reformy rolnej w okresie międzywojennym