akupunktur al malar nda plasebo uygulamalar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akupunktur Çalışmalarında Plasebo Uygulamaları PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akupunktur Çalışmalarında Plasebo Uygulamaları

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Akupunktur Çalışmalarında Plasebo Uygulamaları - PowerPoint PPT Presentation


 • 192 Views
 • Uploaded on

Akupunktur Çalışmalarında Plasebo Uygulamaları. Prof. Dr. Saliha KARATAY Atatürk Üniversitesi, FTR, ATYAM. Randomize kontrollü çalışmalarda tedavinin spesifik etkisini gösterebilmek için plasebo kontrol prosedürleri kullanılmaktadır. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Akupunktur Çalışmalarında Plasebo Uygulamaları


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akupunktur al malar nda plasebo uygulamalar

Akupunktur Çalışmalarında Plasebo Uygulamaları

Prof. Dr. Saliha KARATAY

Atatürk Üniversitesi, FTR,

ATYAM

slide2

Randomize kontrollü çalışmalarda tedavinin spesifik etkisini gösterebilmek için plasebo kontrol prosedürleri kullanılmaktadır.

slide3

Plasebo kontrol yöntemi, görünüm, hissetme, inandırıcılık gibi tüm yönlerden gerçek tedaviden ayırt edilememeli, ancak terapotik yada fizyolojik bir değişikliğe neden olmamalıdır.

slide4

Akupunktur cilde iğne batırılması ve deQi hissedilmesiyle etkisini gösteren bir tedavidir.

 • Bu nedenle akupunktur çalışmalarında plasebo kontrol kullanımı oldukça zordur.
slide5

Kullanılan bir çok plasebo yöntem cilde değmeyi yada penetrasyonu içerdiği için bazı fizyolojik değişikliklere neden olabilmektedir.

slide6

Bu nedenle günümüzde akupunktur çalışmalarında kontrol grubu için, tıpkı cerrahi çalışmalarda olduğu gibi plasebo kontrol yerine sham kontrol terimi daha çok tercih edilmektedir.

slide7

Bazı çevreler tarafından sıkça dile getirilen “akupunktur sadece bir plasebo etkiden ibarettir” görüşü, en bilimsel şekilde plasebo kontrollü çalışmalarla çürütülebilir.

slide8

Belli şartlar altında, belirli bir durum yada hastalık için akupunkturun plaseboya üstün olduğu gösterildiğinde o durum için akupunkturun etkili, güvenilir bir yöntem olduğu teyit edilmiş olacaktır.

slide9

Böylece benzer durumlar için belli düzeyde çalışma yapıldıktan sonra tekrar plasebo kontrollü çalışma yerine akupunkturu artık diğer tedavilerle karşılaştıran çalışmalara ağırlık verilecektir.

slide10

Plasebo yada sham kontrol seçiminde etkili olabilecek akupunkturun 3 temel etkisi vardır:

 • Hasta ile akupunkturist arasındaki etkileşimle ve hastanın beklentisiyle ilişkili nonspesifik bir etki,
 • Cilde iğne batırılmasına bağlı genel bir fizyolojik etki,
 • Spesifik akupunktur noktalarına iğne batırılıp manipüle edilmesine bağlı spesifik etki
slide11

Kontrollü akupunktur çalışmalarında bugüne kadar plasebo kontrol olarak bir çok yöntem denenmiştir. Bunlardan bazıları:

slide12

Tırnak ucuyla akupunktur noktalarına baskı yapmak

 • Plastik kılavuz tüple baskı yapmak
 • İğnenin künt tarafıyla baskı yapmak
slide14

Meridyen dışı bir bölgede belirli bir akupunktur noktası olmayan yerleri iğnelemek

 • O tedavi için uygun olmayan akupunktur noktalarını iğnelemek
 • Yüzeyel iğneleme
slide16

Elektroakupunktur yada laser akupunktur çalışmalarında aletle gerçek stimülasyonun yapılmaması

 • Künt uçlu sham iğne kullanmak
slide17

Bu kadar çeşitli kontrol yöntemleri akupunktur çalışma sonuçlarının rapor edilmesinde standart bir terminoloji kullanımını zorlaştırmaktadır.

slide18

Bazı araştırmacılar sham akupunktur terimini tedavi noktaları dışındaki noktaları iğnelemek anlamında kullanmakta, yüzeyel akupunktura da minimal akupunktur adını vermektedir.

slide19

Bazı araştırmacılar ise tedaviye birebir uygun olmayan tüm invaziv yöntemlere sham akupunktur, noninvaziv yöntemlere ise plasebo akupunktur adını vermektedir.

slide20

Tüm bu karışıklıkları gidermek anlamında kontrol yöntemlerini sınıflamada şu anki en uygun terim penetre (invaziv) sham ve nonpenetre (noninvaziv) sham terimleri olabilir.

slide21

Bu terimler gerçek akupunktur (verum akupunktur) gibi görünmekle beraber , gerçek olmayan tüm yöntemler için kullanılabilir.

slide22

Sham kontrol yöntemlerini birbirlerinden ayıran 2 tipik özellik bulunmaktadır:

 • Uygulama yeri:
 • Spesifik noktalar
 • Nonspesifik noktalar
 • Akupunktur noktası olmayan meridyen dışı bölgeler
slide23

2. Cilt penetrasyonu

 • Normal iğneleme
 • Yüzeyel iğneleme
 • Künt uçlu iğne kullanma
slide24

Bu iki özelliğe göre sham kontrol seçmede, araştırıcıların görüşü büyük rol oynamaktadır.

 • Bir çok akupunkturist akupunkturun belirli bir hastalık yada durum için spesifik akupunktur noktalarının stimülasyonuyla etki gösterdiğini düşünmektedir.
slide25

Bu nedenle geleneksel akupunkturistler genelde şimdiye kadar o durum yada o hastalık için uygun olmayan akupunktur noktalarını seçerek yada bilinen bir akupunktur noktası olmayan bölgeleri kontrol grubunda kullanmışlardır.

slide26

Ancak akupunkturun bazı etkileri uygulanan bölgedeki sinir uçlarının stimülasyonuyla ortaya çıkmaktadır.

 • Cilde iğne batmasıyla mikroplanda bir çok değişikliğin meydana geldiği, nörokutanöz ve nöroimmün reflekslerle de gösterilmiştir.
slide27

Buna göre bir tedavi için spesifik olmayan akupunktur noktalarına yada akupunktur noktası olmayan meridyen dışı bölgelere iğne batırmak yada yüzeyel iğneleme bazı fizyolojik değişikliklere neden olabilmektedir.

slide28

Ayrıca hangi akupunktur noktalarının o duruma uygun olmadığı konusunda da ihtilaflar bulunabilir.

slide29

Akupunktur noktası olmayan meridyen dışı yerlerin de henüz etkisi bilinmeyen bir ekstra nokta olma ihtimali her zaman vardır.

slide30

Bazı araştırmalarda kullanılan yüzeyel iğnelemenin de ciltte bazı değişikliklere neden olduğu bilinmektedir.

 • Bu özellik nedeniyle kozmetik akupunkturda iğneler dermise kadar batırılarak kollojen, elastin sentezi sağlanmaktadır.
slide31

Tüm bunlar gözönüne alındığında, akupunktur çalışmalarında kullanılan bu tür invaziv kontrol gruplarının kendilerinin de akupunkturla benzer fizyolojik etkilere sahip olabileceği unutulmamalıdır.

slide32

Bu durumda akupunktur tedavisi tam bir plasebo yerine aktif bir girişimle karşılaştırılmış olacaktır.

 • Böylece 2 grup arasında anlamlı fark giderek azalabilir.
slide33

Ayrıca invaziv girişimler genelde noninvaziv girişimlere göre daha fazla bir plasebo etkiye sahiptir.

 • Bu durum, akupunktur, sham akupunktur ve tedavisiz grupları içeren yada akupunktur, sham akupunktur ve konvansiyonel tedavi gruplarını kapsayan 3 kollu randomize kontrollü çalışmalarda tespit edilmiştir.
slide34

İnvaziv sham konrollerin bu şekildeki olumsuzlukları nedeniyle cilde batmayan ancak iğne batma hissi veren, cilde girmiş gibi görünen sham iğneler (plasebo iğneler) geliştirilmiştir.

slide35

Bu iğneler temel olarak teleskopik sistemle çalışmaktadır.

 • Bu teleskopik sistemde künt uçlu sham iğne cilt yüzeyine dokunarak bir batma hissi verir.
 • Sonra iğne, tutma yerindeki sap kısmının içine girerek boyu kısalır ve doku içine batmış gibi görünür.
slide38

Halkanın üzerine yara bandı şeklinde bir flaster yapıştırılır.

İğne flaster üzerinden uygulanır.

slide39

Gerçek iğne (verum iğne) flaster içinden cildi deler ve derin dokulara girerek deQi hissini oluşturur.

slide40

Sham iğne ise künt uçludur. Flasteri deldikten sonra cilde değdiği zaman, tutma bölgesindeki sapın içine girer.

slide42

1: Needle handle; 2: needle corpus; 3: plastic ring; 4: plaster; 5: blunt tip of the needle; 6: sharp tip of the needle; 7: cutis; 8: subcutis; 9: muscle.

slide43

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, tedavi sonunda sham iğne çıkarılırken sapından tutulmamalı, iğnenin kendisi kavranarak hızla çekilmelidir.

slide44

Bu iğnenin validasyon çalışması yapılmış ve rotator manşon tendinitlerinde gerçek akupunktura göre etkisiz olduğu gösterilmiştir.

slide45

Bu yöntem gerçek akupunktura oldukça yakın görünmesine, cilde batmamasına rağmen, flasterin altında halkanın ve noktanın doğru yerinin her zaman tam tespit edilememesi, manipülasyon için çevrilememesi gibi çeşitli zorlukları da vardır.

slide46

Streitberger’in bu iğnesinden sonra Park ve ark. tarafından daha komplike bir Park sham iğne üniti geliştirilmiştir

slide47

Bu ünitte Park tüp denen çapı geniş bir tüpün ucundaki yuvarlak kök kısmı çift taraflı yapışkan bir bantla cilde tutturulur.

Bu Park tüpün içinde kayabilen standart bir kılavuz tüp bulunur.

slide48

Gerçek yada sham iğne standart tüp içine konur.

İğnenin tutma yerinin tepesine gerçek iğne batması hissini vermek için hafifçe vurulur.

slide49

Sonra kılavuz tüp Park tüp içine doğru kaydırılıp ilerletilir.

İğne derine batmış gibi göründüğü halde iğne sapın içine ilerlemiş ve boyu kısalmıştır.

slide50

11

10

1

2

3

4

7

5

8

9

6

Park's sham needle unit:

1. Needle handle, 2. Guide tube, 3. Guide o-ring, 4. Park tube, 5. Flange, 6. Double sided tape,

7. Skin, 8. Dermis, 9. Muscle, 10. Dull tip of sham needle, 11. Sharp tip of real needle

slide51

Bu şekildeki bir sham iğne döndürülebilir, kaldırılabilir, manipüle edilebilir.

Bu Park sham ünitlerinin de validasyonu yapılmıştır.

slide53

Figure 2: The sham needle (left) was placed at double distance from the wrist compared to the verum needle. The marking tube held the sham needles in place.

slide54

Günümüzde randomize kontrollü akupunktur çalışmalarında sham kontrol için en uygun yöntem nonpenetran sham iğneler gibi görünmektedir.

slide55

Ancak tedaviye spesifik akupunktur noktalarında sham iğnelerin klinik bir etkiye neden olup olmadığının gösterilmesi için çeşitli konularda yeni klinik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

TEŞEKKÜR EDERİM…….