omgaan met onaangepast gedrag in het sociaal raadsliedenwerk en schuldhulpverlening n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omgaan met onaangepast gedrag in het Sociaal Raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omgaan met onaangepast gedrag in het Sociaal Raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Omgaan met onaangepast gedrag in het Sociaal Raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Omgaan met onaangepast gedrag in het Sociaal Raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening. Sjaak Boon www.bureauboon.nl. Depressie. Sombere stemming Verminderde interesse in activiteiten Duidelijke gewichtsvermindering Slecht inslapen en vroeg wakker Agitatie. Depressie 2 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Omgaan met onaangepast gedrag in het Sociaal Raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
omgaan met onaangepast gedrag in het sociaal raadsliedenwerk en schuldhulpverlening

Omgaan met onaangepast gedrag in het Sociaal Raadsliedenwerk en Schuldhulpverlening

Sjaak Boon

www.bureauboon.nl

depressie
Depressie
 • Sombere stemming
 • Verminderde interesse in activiteiten
 • Duidelijke gewichtsvermindering
 • Slecht inslapen en vroeg wakker
 • Agitatie
depressie 2
Depressie 2
 • Moeheid en verlies van energie
 • Gevoelens van waardeloosheid
 • Angst
 • Verminderde concentratie
 • Soms terugkerende gedachten aan de dood
 • > 5 :depressie
su cidaal gedrag
Suïcidaal gedrag

Risicofactoren:

 • Uiten van suïcidale verlangens
 • Depressie
 • Het eerder voorkomen van suïcidaal gedrag
 • Werkelijk of dreigend verlies van naasten
 • Sociale isolatie
 • Relatie problematiek
suicide 2
Suicide 2
 • Ernstige ziekte /handicap
 • Gebruik van drugs of alcohol
 • Gezinsontwrichting werkeloosheid
 • Plotselinge gedragsveranderingen
 • Psychiatrie
borderline persoonlijkheidsstoornis 1
Borderline Persoonlijkheidsstoornis 1

Symptomen:

 • Instabiel
 • Angst in de steek gelaten te worden
 • Instabiele relatie: overmatige idealiseren en kleineren
 • Aanhoudend instabiel zelfbeeld of zelfgevoel
borderline 2
Borderline 2
 • Suïcidale gevoelens
 • Impulsiviteit op allerlei levensgebieden:geld verkwisten, drugs, veel wisselende relaties, extreem alcohol gebruik
 • Zeer wisselend stemmingen
 • Chronisch gevoel van leegte
 • Zelfbeschadigend gedrag
schizofrenie
Schizofrenie

Psychiatrische ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door psychosen:

 • ontstaan in de late puberteit
 • ‘vreemd’ gedrag
 • verstoorde communicatie
 • terugtrekken/isolement
 • terugval in schoolcarrière
psychose
Psychose
 • Een ziektebeeld waarbij de patiënt geen contact meer heeft met de werkelijkheid:
 • Hallucinaties: -reuk -gehoor-gezicht-gevoel
 • Wanen
 • Denkstoornis
 • Problemen rond de communicatie
soorten psychose
Soorten Psychose
 • Psychotische depressie
 • Delier
 • Manische depressie
 • Zwangerschapspsychose(amentia)
schizofrenie1
Schizofrenie
 • In westerse wereld:
 • -1 op 100 mensen krijgt de ziekte
 • -bij 18-19 jarigen komt de ziekte 10 keer zo vaak voor als bij 13 jarigen
 • Jongens twee keer zo vaak als meisjes
 • In Nederland :150000 mensen
schizofrenie2
Schizofrenie
 • Positieve symptomen (Psychose)

-Wanen

-Hallucinaties

 • Negatieve symptomen:

-Gebrek aan energie

-Veranderde gevoelswereld

-Apathie

-Somber/lusteloos

-gevoelloos

oorzaak schizofrenie
Oorzaak Schizofrenie
 • Zowel biologische factoren als omgevingsfactoren
 • De kans is groter als een familielid de stoornis heeft (gehad)
 • Psychose: een stoornis in het chemisch evenwicht in de hersenen
de persoonlijkheidsstoornissen
De persoonlijkheidsstoornissen

1. Paranoïde wantrouwen en argwaan

2. Schizoïde moeite om contact te maken

3. Anti-sociale psychopathisch

4. Borderline wispelturig

5. Theatrale pathetisch, dramatisch

6. Narcistische ijdel

7. Vermijdende sociaal geremd, angst voor afwijzing

8. Afhankelijke onderliggend, claimend afhankelijk

9. Obsessief –compulsieve perfectionistisch, orde en controle

verschijnselen onaangepast gedrag
Verschijnselen onaangepast gedrag
 • -verstoorde prikkelhuishouding (b.v. irritatie/boosheid)
 • -passiviteit
 • -overactiviteit
 • -een gesloten vijandige houding
 • -anti-sociaal
 • -verward gedrag
 • -onder invloed zijn
verplaatsen in de cli nt
Verplaatsen in de cliënt
 • Om goed om te kunnen gaan met cliënten, die zich(tijdelijk) onaangepast gedragen, kan het helpen om te proberen jezelf te verplaatsen in de situatie van cliënt.
 • Probeer na te gaan hoe jijzelf benaderd zou willen worden wanneer jijzelf dergelijke verschijnselen zou hebben.
 • Let op: een cliënt is ‘meer’ dan de verschijnselen dat zijn gedrag laten zien.
verstoorde prikkelhuishouding manie verslaving etc
Verstoorde prikkelhuishoudingManie, verslaving etc
 • Verplaats je in de cliënt
 • ‘Voer’ een cliënt niet
 • Houd het kort en concreet, niet teveel vragen tegelijk
 • Schep een prikkelarme omgeving
 • Prikkelmanagement
passief
Passief

Als verzet, bron van agressie

Bij b.v depressie, autisme, hersenbeschadiging,burnout

 • Verplaats je in de cliënt
 • Wees voorzichtig met trekken en duwen
 • Wacht af en wees zorgzaam
 • Activeer op maat
overactief manie
Overactief (Manie)
 • Verplaats je in de cliënt (eigen opwinding /euforie/boos)
 • Volg
 • Rem en bescherm
 • Beweeg mee
 • Kanaliseer
 • Bied structuur
gesloten vijandig
Gesloten,vijandig

Onvermogen of angst bij autisme, schizofrenie of verstandelijke handicap

 • Verplaats je in de cliënt
 • Laat de cliënt met rust, in zijn waarde
 • Beantwoord vijandigheid niet met vijandigheid
 • Voeg in bij psychotische belevingen
 • Onderzoek je eigen aandeel
anti sociaal
Anti sociaal
 • Bij narcisme of psychopathie
 • Verplaats je in de cliënt
 • Naïeve opstelling
 • Alleen luisteren naar letterlijke inhoud
 • De hulpvraag anders benoemen
 • Vanzelfsprekendheden anders benoemen
 • Steun zoeken en overleg collega’s
verward
Verward

Bij psychose, borderline

-Verplaats je in de cliënt

-Niet vragen aan cliënt om normaal te doen

-Invoegen:belangstellend vragen naar de beleving van de cliënt

-Let op het effect van je handelen

-Aandacht voor afstand en nabijheid

-Reik hulpmiddelen aan

mensen die onder invloed zijn
Mensen die onder invloed zijn
 • Verplaats je in de cliënt
 • Aanvaard overdrijving
 • Bevestig de client
 • Zoek niet naar redelijkheid
 • Praat als de roes voorbij is
 • Geef leiding
 • Houd een oogje in het zeil
 • Raadpleeg een arts
angst
Angst
 • Iedereen kent het gevoel angst
 • Het raakt enorm veel mensen!
 • Angst is noodzakelijk: waarschuwing

Angststoornis:

1. Wanneer er voor de angst géén directe aanleiding is

2. Angst is buitensporig en niet realistisch

3. Vermijdingsgedrag is kernsymptoom

4. 1 op de 5 mensen heeft ooit een angststoornis

richtlijnen voor de omgang met moeilijke mensen
Richtlijnen voor de omgang met moeilijke mensen
 • Heb geen angst voor gezichtsverlies
 • Blijf hoffelijk en correct
 • Probeer de cliënt te begrijpen
 • Vermijd autoritair gedrag
 • Sluit aan bij het gedrag van de cliënt
 • Win tijd zonder verdere escalatie
theoretische achtergrond
Theoretische achtergrond

Opvatting

Emotie

Gedrag

Cognitief model ontstaan stigmatisering

Gevaar en

onvoorspelbaarheid

+

Vrees

+

+

+

Leed

+

Leedvermaak

Sociale afwijzing

-

+

-

Medelijden

Persoonlijke controle

+

+

Boosheid

+

Normovertreding

omgaan met agressie de abc methode
Omgaan met agressie : de ABC Methode
 • A = aandacht geven
 • -vraag naar achterliggende redenen
 • -vat kort samen
 • -Luisteren Samenvatten Doorvragen: LSD
 • -Stel grens, kom met alternatief
 • -respect tonen
omgaan met agressie
Omgaan met agressie

B= buigtechtnieken

 • -begrijpend luisteren
 • -benoem de boosheid
 • -stel vragen(wat maakt je boos)
 • -samenvatten
 • -begrip tonen
omgaan met agressie1
Omgaan met agressie

C = confronteren of grenzen stellen

 • Stel iemand is heel boos /agressief
 • Pas je stemvolume aan
 • -noem de naam van de ander
 • -geef aan wat de ander doet
 • -zeg wat je ervan vindt ( ‘dat wil ik niet’ )
 • -zeg wat je wilt en wat je niet wilt