prawdy oczywiste n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prawdy oczywiste

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Prawdy oczywiste - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Prawdy oczywiste. Część 48. Towary przeterminowane w księdze rachunkowej. - Księgowość bez tajemnic ! INFOLINIA : 801 007 196. http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl. Wstęp.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prawdy oczywiste' - marlis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prawdy oczywiste

Prawdy oczywiste

Część 48

Towary przeterminowane w księdze rachunkowej

 • - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl

wst p
Wstęp

W trakcie inwentaryzacji zapasów zdarza się, że ujawniane są towary, które nieodwracalnie utraciły swoją przydatność gospodarczą i nie nadają się do dalszego użytku lub odsprzedaży.

Towar, który stracił na trwałe swoje cechy użytkowe i handlowe musi zostać poddany utylizacji. Jednostka może dokonać tego sama lub może oddać składniki majątku do utylizacji innej firmie.

 • - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl

trwa a utrata warto ci
Trwała utrata wartości

Zgodnie z zasadą ostrożności, w wyniku finansowym, należy uwzględnić zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej towarów (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Jednocześnie zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości, jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, oznacza to że zachodzi trwała utrata wartości.

 • - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl

trwa a utrata warto ci c d
Trwała utrata wartości – c.d.

Podstawą do uznania, że nastąpiła trwała utrata wartości tych towarów może być:

 • upływ terminu przydatności towarów handlowych,
 • brak możliwości zużycia ich do celów działalności gospodarczej jednostki.

Pozwala to na dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

 • - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl

odpisy aktualizuj ce towary przeterminowane
Odpisy aktualizujące towary przeterminowane

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonywane w związku z utratą ich wartości - zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości - zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Z datą fizycznej likwidacji nieprzydatnych towarów, potwierdzonej protokołem likwidacyjnym, powinno nastąpić ich wyksięgowanie z ewidencji bilansowej w ciężar dokonanego uprzednio odpisu aktualizującego. Jeżeli przeterminowane towary posiadają wartość rynkową (godziwą) równą zeru, to jednostka powinna dokonać odpisu aktualizującego 100% ich wartości.

 • - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl

likwidacja towar w
Likwidacja towarów

Likwidując towary handlowe należy zadbać o odpowiednią dokumentację. Na przykład dla przeterminowanych towarów, odpowiednim dokumentem może być protokół podpisany przez uprawnione osoby.

Dokument ten jest również podstawą zapisów w księgach rachunkowych jednostki, w związku z czym powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami jak dla dowodów księgowych, określonymi w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W przypadku kontroli podatkowej taki będzie stanowił podstawę wyjaśnień dla organów podatkowych przyczyn wykazania niższego dochodu do opodatkowania.

 • - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl

skutki podatkowe odpisania przeterminowanych towar w
Skutki podatkowe odpisania przeterminowanych towarów

Straty powstałe w wyniku likwidacji towarów handlowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnej zasadzie wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

WAŻNE:

Jednak w kwalifikacji tych strat do kosztów podatkowych istotne znaczenie mają działania podatnika w celu zapobieżenia stratom.

 • - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl

zach camy do ledzenia dalszych cz ci naszej serii
Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;)

W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami:

POLECAMY:

ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa

ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa

tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67

m.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.com

 • - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl

dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę!

Biuro Rachunkowe

FINITE

INFOLINIA: 801 007 196

ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44

http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl

 • - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl