slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (4)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (4) - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (4) . รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน. panya@mail.riu.ac.th. รูปแบบบัตรรายการยุคใหม่. ทฤษฎีใช้ทำบัตรรายการ ใช้ทฤษฎีของแองโกล อเมริกัน แคตตาล็อกกิ่งรูลส์ (Anglo-American Cataloging Rules) = AACR ค.ศ. 1967. ปัจจุบันพัฒนาเป็น.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (4)' - marlin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

สื่อการสอน : การทำรายการ 1 (4)

รองศาสตราจารย์ปัญญา สุขแสน

panya@mail.riu.ac.th

slide2

รูปแบบบัตรรายการยุคใหม่ รูปแบบบัตรรายการยุคใหม่

ทฤษฎีใช้ทำบัตรรายการ ใช้ทฤษฎีของแองโกล อเมริกัน แคตตาล็อกกิ่งรูลส์ (Anglo-American Cataloging Rules) = AACR ค.ศ. 1967

ปัจจุบันพัฒนาเป็น

slide3

Anglo-American Cataloging Rules II (AACR II) ค.ศ. 1978

AACR II เป็นผลงานร่วมกันเพื่อทำมาตรฐานของรายการค้น (บัตรรายการ)ประกอบด้วย

slide4

- สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association)- หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ (British Library)- ผู้แทนคณะกรรมการทำบัตรรายการของแคนาดา

นำความแตกต่างของแต่ละฝ่ายมาหลอมรวมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายการที่พึงมีในบัตร หัวเรื่อง ชื่อบุคคล ช่วยให้งานบัตรรายการ และบรรณานุกรมเป็น UNIVERSAL

slide5

ข้อมูลในบัตรรายการ

บัตรรายการของห้องสมุดแต่ละแห่งมีข้อมูลต่าง ๆ กัน 3 ระดับ

1. ระดับที่ 1 มีการลงรายการที่ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน มีข้อมูลน้อย (ห้องสมุดประชาชน / โรงเรียน)

2. ระดับที่ 2 มีการลงรายการที่มีข้อมูลสมบูรณ์ขึ้น มีรายละเอียดมากขึ้น (ห้องสมุดวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย)

3. ระดับที่ 3 มีการลงรายการที่ละเอียดมาก (ห้องสมุดเฉพาะ / มหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ)

slide6

องค์ประกอบสำคัญของข้อมูลในบัตรรายการมี 8 ส่วน

ส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง และข้อความแสดงความรับผิดชอบ ในการจัดทำ (Title and statement of responsibility area)

ส่วนที่เป็นครั้งที่พิมพ์ หรือการจัดทำ (Edition)

ส่วนที่เป็นรายละเอียดเฉพาะวัสดุ (Material or type of publication)

ส่วนที่เป็นข้อมูลการพิมพ์การเผยแพร่ (Publication distribution)

slide7

ส่วนที่เป็นรูปร่างลักษณะ (Physical description)

ส่วนที่เป็นชุด (Series)

ส่วนที่เป็นบันทึกพิเศษ (Note)

ส่วนที่เป็นเลขมาตรฐาน และข้อความการได้มาซึ่งวัสดุ (Standard number and terms of availability)

slide8

องค์ประกอบที่ขาดไป คือ

เลขหมู่ของวัสดุห้องสมุด (DC หรือ LC)

แนวสืบค้น (Tracing)

ศึกษาเพิ่มเติมจาก Books Online บทที่ 11

slide9

เครื่องหมายที่ใช้ในบัตรรายการเครื่องหมายที่ใช้ในบัตรรายการ

.

มหัพภาค (period)

เรียกว่า

=

เท่ากับ (an equal sign)

เรียกว่า

/

ขีดทับ (a diagonal slash)

เรียกว่า

-

เรียกว่า

ขีด (dash)

slide10

( )

วงเล็บ (parertheses)

เรียกว่า

,

จุลภาค (comma)

เรียกว่า

:

ทวิภาค (colon)

เรียกว่า

;

เรียกว่า

อัตภาค (semicolon)

ศึกษาเพิ่มเติมจาก Books Online บทที่ 11

slide11

กิจกรรม

ให้นักศึกษา Print บทที่ 11 จาก Books Online หน้า 232 - 246

ให้เข้าศึกษาค้นคว้าที่ Internet Section

slide12

รายการที่ปรากฏในบัตรรายการ AACRII

1. ชื่อเรื่อง และข้อความรับผิดชอบ (Title of statement of responsibility area)

1.1 Title proper (ชื่อเรื่องแท้ ๆ)

แม่เล่าให้ฟัง

Understanding physical and archeology

slide13

1.2 Parallel titles (ชื่อเรื่องคู่ขนาน หรือชื่อเรื่องเทียบเคียง) ชื่อหนังสือ 2 ภาษา

การศึกษาทางไกล =Distance learning

1.3 Other title information (ข้อความขยายชื่อเรื่อง)

อาเซียน : การรวมตัวในด้านการเงิน และการ ลงทุน

Economic history of England : a study in social development

slide14

1.4 Statement of responsibility (ข้อความแสดงการมี ส่วนร่วมในการทำ)

การอ่านแผนที่และรูปถ่ายทางอากาศ / โดย พินิจ ถาวรกุล

ถั่วเหลือง(2515-2517) : บรรณานิทัศน์และ บรรณานุกรม รวบรวมโดย ศูนย์สนเทศ การเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตร ภาคเหนือ

slide15

Great Britain : handbook for travellers / by Karl Baedeker

A modernherbal / by Mrs. M. Grieve; edited and introduced by Mrs. C. F. Leyel

Marketing decision making : concepts and strategy / David W. Cravens, Gerald F. Hills, Robert B. Woodruff

Letters form AE / selected and edited by Alan Denson; with a foreword by Monk Gibbon

slide16

2. Edition area คือ ข้อความเกี่ยวกับครั้งที่พิมพ์

2.1 Edition statement หมายถึง ครั้งที่พิมพ์ แสดงให้ เห็นว่าแตกต่างจากพิมพ์ครั้งก่อนอย่างใด

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4

ฉบับพิมพ์แก้ไขเพิ่มเติม

2 nd ed.

new ed., rev. and enl.

(new edition, revised, enlarged)

slide17

2.2 Statement of responsibility หมายถึง ข้อความ เกี่ยวข้องกับครั้งที่พิมพ์ (แต่ละครั้ง)

Economic history of England : a study in social development / by H.O. Meredith.-- 5th ed. / by C. Ellis

ข้อสังเกต :

edition = ครั้งที่พิมพ์

impression หรือ priting= การพิมพ์ไม่ต้องบันทึกใน บัตรรายการ เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการพิมพ์ ครั้งก่อนหน้านี้

slide18

3. Publication, distribution area หมายถึง ข้อความที่ เกี่ยวกับการจัดพิมพ์ = พิมพลักษณ์ (imprint)

3.1 Place of publication, distribution = ชื่อเมือง ไม่ใช่ ชื่อประเทศ

กรุงเทพมหานคร

London

(เชียงใหม่) (บรรณารักษ์ทราบว่าพิมพ์ในจังหวัด เชียงใหม่ แต่ไม่ปรากฏที่หน้าปกใน)

Santiago (Chile) บางเมืองมีชื่อซ้ำกันหลายประเทศ จึงวงเล็กชื่อประเทศด้วย

slide19

กรณีไม่มีชื่อเมืองพิมพ์ ให้ใช้

(s.l.) ….. (sine loco)

(ม.ป.ท.) ….. (ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์)

3.2 Name of publisher, distributor = ชื่อสำนักพิมพ์

กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช

London : Oxford University Press

slide20

กรณีไม่ทราบชื่อสำนักพิมพ์ (publisher) ให้ใช้

London : s.n.

…... (sine nomine)

…... (ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์)

กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.

ในกรณีที่กล่าวถึงผู้จัดจำหน่าย นอกเหนือจากการจัดพิมพ์ให้ ระบุดังตัวอย่าง

กรุงเทพมหานคร : บำรุงสาส์น : รวมสาส์น (ผู้จัดจำหน่าย)

slide21

3.3 Date of publication, distribution = ปีที่พิมพ์

กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531.

London : Gollanez, 1951.

กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ให้ลงปีที่ประมาณ (ความเชี่ยวชาญ)

เช่น

(1983?) = น่าจะเป็น ค.ศ. 1983

(198-) = แน่ใจว่าอยู่ในช่วง 10 ปี (1980-1989)

(198?) = น่าจะอยู่ในช่วง 10 ปี (1980-1989)

slide22

4. Physical Description Area= บรรณลักษณ์ (Collation)

4.1 Number of volumes or pagination เช่น

327 หน้า

327 p.

XVII, 323 p.

3 v. = (volume)

122 folded leaves

1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

100 p. in various paging (หน้าไม่ติดต่อกัน)

slide23

4.2 Illustration matter

220 หน้า : ภาพประกอบ

327 p. : ill.

327 p. : ill., col.

323 p. : ill., col., map, ports.

ports = portraits

4.3 Size ให้วัดเป็นเซ็นติเมตร หากมีเศษให้ปัดเป็นจำนวน เต็ม เช่น 17.2 ซ.ม. เป็นระบุว่า 18 ซ.ม. หากสูงไม่ต่ำ กว่า 10 ซ.ม. ให้บันทึกเป็นมิลลิเมตร

300 หน้า; 25 ซ.ม.

321 p. : ill.; 23 c.m.

slide24

4.4 Accompany material = มีวัสดุควบคู่กับ ตัวหนังสือ

320 หน้า : ภาพประกอบ; 25 ซ.ม. + คู่มือครู

371 p. : ill.; 21 cm. + 1 atlas

21 p. : ill.; col.; 21 cm. + 1 sound disc

slide25

5. Series area = ชื่อชุดให้อยู่ในวงเล็บต่อจาก บรรณลักษณ์

370 หน้า : ภาพประกอบ (ชุดความรู้ทั่วไป; อันดับที่ 20)

250 p. : ill. (Britain advance; 10)

6. Note area = บันทึกพิเศษ (ข้อมูลสำคัญของ หนังสือในการจัดพิมพ์) ส่วนใหญ่ใช้กับ

6.1 วาระที่จัดพิมพ์ เช่น

จัดพิมพ์เนื่องในโครงการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

slide26

6.2 บรรณานุกรม

บรรณานุกรม : หน้า 350 - 359.

6.3 วิทยานิพนธ์ หรือ ปริญญานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ (ศศ.บ.) - มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.

Thesis (Ph.D.) - University of Toronto, 1979.

6.4 กลุ่มผู้อ่าน

Undergraduate text

slide27

6.5 สารบัญ

Contents : Love and peril / the Marquis of Lorne

6.6 ระบุว่าห้องสมุดมีหรือไม่

Library has v.1, 3, 5 and 7 only

7. Standard number and terms of availability ระบุเลขประจำตัวหนังสือ หรือราคา หรือสมาชิก

ISBN 0 - 904576 - 17 - 5

ISBN 0 - 7043 - 3100 - 4 : $ 3.50

ISBN 0 - 90257 - 45 - 4 : Subcribers only

slide28

8. Tracing = แนวสืบค้น (ข้อมูลเพื่อการขยาย บัตร หรือการทำบัตรเพิ่ม)

8.1 หัวเรื่อง มีมากกว่า 1 ได้

8.2 ชื่อผู้แต่งร่วม หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ

8.3 ชื่อชุด

ad