t rk ye de a le planlamasi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI. Uz. Dr. A. Emel ÖNAL İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rk ye de a le planlamasi

TÜRKİYE’DE AİLE PLANLAMASI

Uz. Dr. A. Emel ÖNAL

İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

slide2
Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ )’ nün tanımına göre Üreme Sağlığı “Yalnızca üreme sistemi işlevleri ve süreci ile ilgili hastalık ve sakatlığın olmaması değil, üremenin, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olmasıdır”.
slide3
Aile planlaması ( AP ) çiftlerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarını sağlayarak üremenin iyilik halinde gerçekleşmesini sağlar.
 • Anne sağlığını korur.
 • Çocuk sağlığını korur.
 • Aile sağlığını korur.
slide4
Türkiye’de aileler uzun yıllar aile planlaması hizmeti alamamıştır.
 • Oysa etkili aile planlaması yöntemi kullanımının ana ölümlerini azalttığı,
 • Doğurganlık düzeyinde küçük azalmalar olduğunda, bebek ölümlerinde önemli azalmalar olduğu bilinmektedir.
ekil 1 t rkiye de 1960 1992 d neminde ana l m nedenleri 2
Şekil 1. Türkiye’de 1960 – 1992 döneminde ana ölümü nedenleri(2)

Click for larger picture

ekil 2 t rkiye de do um aral klar na g re bebek l mleri 2
Şekil 2. Türkiye’de doğum aralıklarına göre bebek ölümleri(2)

Click for larger picture

ekil 3 t rkiye de annelerin ocuk say s na g re bebek l mleri 2
Şekil 3. Türkiye’de annelerin çocuk sayısına göre bebek ölümleri (2)

Click for larger picture

ekil 4 t rkiye de toplam do urganl k h zlar na g re a n fusunun ilkokula kay t y zdesi 2
Şekil 4. Türkiye’de toplam doğurganlık hızlarına göre çağ nüfusunun ilkokula kayıt yüzdesi(2)

Click for larger picture

t rkiye de aile planlamas ile ilgili yasalar
Türkiye’de Aile Planlaması ile ilgili Yasalar
 • Türkiye’de 1965 öncesi pronatalist nüfus politikaları yürütülmekte iken, 1965 sonrasında antinatalist politika uygulanmaya başlanmıştır.
 • Antinatalist politikalarla getirilen değişiklikler 557 sayılı yasa ve 2827 sayılı yasadır.
557 say l yasa 1965
557 Sayılı Yasa ( 1965 )
 • Doğum kontrol yöntemlerinin tanıtımının yapılması,
 • Halkın doğum kontrol yöntemleri hakkında eğitilmesi,
 • Halka bu konuda hizmet verilmesi,
 • Tıbbi endikasyon ile cerrahi sterilizasyon ve gebelik sonlandırılması serbest bırakıldı.
2827 say l yasa 1983
2827 Sayılı Yasa ( 1983 )
 • Aile planlaması uygulamalarında ebe-hemşireye yetki tanındı.
 • Kadın ve erkekte cerrahi sterilizasyonun istek üzerine yapılabilmesi kabul edildi.
 • İstenmeyen gebeliklerin 10 haftaya kadar sonlandırılmasına izin verildi.
slide12
Eğitilmiş pratisyen hekimlere uzman denetiminde menstrüel regülasyon yöntemi ile gebeliği sonlandırma yetkisi tanındı.
 • Aile planlaması eğitim ve uygulamalarında sektörler arası işbirliği vurgulandı.
ekil 5 t rkiye de y llara g re kaba do um h z ve bebek l mleri 2
Şekil 5. Türkiye’de yıllara göre kaba doğum hızı ve bebek ölümleri (2)

Click for larger picture

ekil 6 t rkiye de y llara g re etkili ap y ntemi kullan m ve ana l mleri 2
Şekil 6. Türkiye’de yıllara göre etkili AP yöntemi kullanımı ve ana ölümleri (2)

Click for larger picture

slide15
2001 UNICEF verilerine göre Türkiye % 2.4 toplam doğurganlık hızı ile hala doğurgan bir ülkedir.
 • Gebelerin ancak % 68 i bakım almakta( 4 ), % 36 sına tetanoz aşısı yapılmaktadır.
 • Doğumların sadece % 81 i sağlık personeli yardımı ile olmaktadır.
slide17
1998 TNSA (5) na göre Türkiye’de istenen doğurganlık hızı 1.9 dur.
 • Türkiye’de kadınların son 5 yıl içindeki doğumlarının % 69 u istenen, % 11 i daha sonra olması istenen, % 19 u ise istenmemiş doğumlardır.
slide18
Türkiye’de halen evli kadınların % 64 ü gebeliği önleyici bir yöntem kullanmaktadır.
 • En sık kullanılan yöntem % 24 ile geleneksel bir yöntem olan geri çekmedir.
slide20
Türkiye’de halen evli olan kadınların % 98.9 u herhangi bir AP yöntemini bildiğini, % 98.7 si modern bir yöntemi bildiğini söylemektedir.
 • Türkiye’de AP hizmetlerinin başarılı olması için kadının statüsü ve doğurganlığı etkileyen diğer faktörler de göz önüne alınmalıdır.
t rkiye de do urganl etkileyen fakt rler
Ülke nüfusunun % 64.7 si kentsel alanda oturmaktadır.

Kentlerde çekirdek aile yapısı yaygınlaşırken, kırsal alanda geleneksel geniş aile yapısı korunmaktadır.

Türkiye’de doğurganlığı etkileyen faktörler
slide22
Kırsal kesimde çocuğun aileye maliyeti yok denecek kadar az, işgücüne katkısı fazladır.
 • Erkek çocuk tercih edilmektedir.
 • Ortalama ideal çocuk sayısı halen evli kadınlar için 2.5, kocalar için ise 2.7 dir.
slide23
Yıllık gelirin % 70 ini nüfusun % 30 u, geriye kalan % 30 unu nüfusun % 70 i paylaşmaktadır.
 • 1993 – 1998 de bebek ölüm hızı binde 42.7, beş yaş altı ölüm hızı ise binde 52.1 dir.
t rkiye de kad n n stat s
Türkiye’de Kadının Statüsü
 • Türkiye’de kadınların % 17 sinin eğitimi yok,

% 5 i ilkokulu bitirmemiş,

% 48 i ilkokul mezunu,

% 12 si ortaokulu bitirmemiş,

% 18 i ortaokul mezunudur.

slide25
Türkiye’de kadınların % 35 i çalışmaktadır.

Düşük eğitim düzeyli grupta çalışan kadınların % 77 si tarım sektöründe ücretsiz aile işçisi konumunda çalışmaktadır.

 • Kadınlarda ilk evlenme yaşı ortanca değeri 19 dur.
slide26
100 gebelikten 8.7 si kendiliğinden, 14.5 i isteyerek düşmektedir.
 • Ülke genelinde emzirme yaygın olmakla birlikte ek gıdalara erken başlanmaktadır.
 • Kentte kadınların % 41i, kırda kadınların % 15 i gazete okumaktadır.
slide27
Para kazanan kadınların % 49 u kazancını nasıl harcayacağına kendisi karar vermektedir.
 • Kadınların % 34 ü çalışırken çocuğuna kendisi bakmakta, % 36 sı bir akrabasına baktırmaktadır.
ekil 7 t rkiye de aile planlamas y ntemi kullan m 1993 1998 5
Şekil 7. Türkiye’de aile planlaması yöntemi kullanımı 1993 – 1998 (5)

Click for larger picture

ekil 8 t rkiye de b lgelere g re ap y ntemi kullan m 5
Şekil 8. Türkiye’de bölgelere göre AP yöntemi kullanımı (5)

Click for larger picture

ekil 9 t rkiye de modern ap y ntemlerinin sa land kaynaklar 5
Şekil 9. Türkiye’de modern AP yöntemlerinin sağlandığı kaynaklar (5)

TNSA 1998

slide31
Türkiye’de aile planlamasında talebin % 86.6 sı karşılanmaktadır.

Başka çocuk sahibi olmak istemeyen ya da en az iki sene sonra çocuk isteyen kadınların bir kısmı halen gebeliği önleyici yöntem kullanmamaktadır. Bunlar ise “karşılanamayan gereksinim”dir.

t rkiye de aile planlamas hizmetlerinde kalite ara t rmalar yap lmaktad r
Türkiye’de Aile Planlaması Hizmetlerinde Kalite Araştırmaları yapılmaktadır
 • AP birimleri kolay ulaşılabilir olmalı.
 • AP birimleri izlenmeli. Geri bildirim ve denetim yapılmalı.
 • AP birimlerinde danışmanlığa önem verilmeli.
 • Kontraseptiflerin depolama koşulları uygun olmalı.
 • Personel eğitimli olmalı.
slide34
Enfeksiyon kontrolu sağlanmalı.
 • AP hizmetleri duyurulmalı, bilgilendirme-eğitim-iletişim programlarına önem verilmeli.
 • Modern yöntemler bulunmalı, seçenek çok olmalı, ücret düşük olmalı.
 • Hedef gruplar belirlenmeli (düşük-doğum sonrası, kırsal-gecekondu bölgesi, ergen-ileri yaş, erkekler ).
kaynakalar
KAYNAKALAR
 • 1- T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. Cilt I, II Ankara, 2000.
 • 2- T.C. Sağlık Bakanlığı, Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık, Kalkınma ve Çevre Açısından Nüfus Sorunu. 2.Baskı. Editör : Prof. Dr. Ayşe Akın. Ankara, 1995.
 • 3- Güler M. Hekimler ve Tabip Odası Yöneticileri için Mevzuat. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. 3. Baskı. Ankara, 2001.
slide36
4- The State of the World’s Children 2001, UNICEF.
 • 5- Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. MEASURE DHS+ Macro International Inc. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998. Ankara, 1999.
 • 6- T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Aile Planlaması Kalite Araştırmaları 1998 – 2000 Karşılaştırmalı Raporu. Editörler : Uğur Aytaç, Sedef Şener. Management Sciences for Health Türkiye Temsilciliği, Ankara, 2001.