slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Ο.Π.Υ.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Ο.Π.Υ.)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Ο.Π.Υ.) - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Ο.Π.Υ.). Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 201 2. Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ( RMI ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Ο.Π.Υ.)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Ο.Π.Υ.)

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ,

Φεβρουάριος 2012

slide2

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (RMI)

 • Προς διασφάλιση του βιώσιμου και χωρίς στρεβλώσεις εφοδιασμού της ευρωπαϊκής κατασκευαστικής βιομηχανίας η Ευρωπαϊκή Στρατηγική επανασχεδιάστηκε από το τέλος του 2008 επαναφέροντας στο προσκήνιο τις Πρώτες Ύλες και ειδικότερα τους Ορυκτούς Πόρους.
 • Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις Πρώτες ύλες (COM 2008/699: Raw materials Initiative)

To 70%των αναγκαίων ορυκτών πρώτων υλών για την βιομηχανία της ΕΕ εισάγονται από τρίτες χώρες, και ενώ η Ευρώπη καταναλώνει το 30% της παγκόσμιας παραγωγής μεταλλικών ορυκτών παράγει μόνο το 3%!

Στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε ετησίως περισσότερους από 3 δις τόνους Ορυκτές Πρώτες Ύλες. Παρά τη σημερινή οικονομική ύφεση, η ζήτηση για τα ορυκτά προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα 5-10 χρόνια, ακόμη και με αυξημένα επίπεδα της ανακύκλωσης.

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide3

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

 • ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ
 • Διασφάλιση της δυνατότητας εφοδιασμού με Ο.Π.Υ. από τις διεθνείς αγορές χωρίς στρεβλώσεις
 • Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων εντός Ε.Ε. ώστε να προωθηθεί ο βιώσιμος εφοδιασμός με Ο.Π.Υ. από ευρωπαϊκές πηγές.
 • Προώθηση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων και της ανακύκλωσης

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide4

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΗΣ RMI ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 • Θεσμοθέτηση Εθνικών Μεταλλευτικών Πολιτικών
 • Βελτίωση νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης και χωροταξίας
 • Βελτίωση της γεωλογικής γνώσης – Δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων
 • Αποσαφήνιση των προϋποθέσεων εξορυκτικής δραστηριότητας εντός ή πλησίον περιοχών NATURA
 • 5.Αντιμετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων και των ελλείψεων σε εξειδικευμένο προσωπικό
 • 6. Βελτίωση της εικόνας της δραστηριότητας στην κοινωνία
 • 7. Προώθηση της αποδοτικότητας στη χρήση των ορυκτών πόρων, της ανακύκλωσης – επαναχρησιμοποίησης
 • 8.Αξιοποίηση παραπροϊόντων, απορριμμάτων και των δευτερογενών πηγών Ο.Π.Υ.

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide5

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΗΣ RMI ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 • «Ανάπτυξη διπλωματίας για τις πρώτες ύλες »
 • Με την Αφρική: Στρατηγική συνεργασία Ε.Ε. – Αφρικής στα πεδία:
 • Ορθή Διακυβέρνηση
 • Επενδύσεις
 • Γεωλογική γνώση - Δεξιότητες
 • 2. Με πλούσιες σε Ο.Π.Υ. χώρες: Διάλογος για την άρση στρεβλώσεων
 • 3.Με χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές Ο.Π.Υ.: Καθορισμός κοινών δράσεων

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide6

Η ΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ RMI

ΕΧΕΙ ΕΚΔΩΣΕΙ ΔΥΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:

Α) Βέλτιστες πρακτικές σε θέματα χρήσεων γης, αδειοδότησης εξορυκτικών δραστηριοτήτων και διάχυσης της γεωλογικής πληροφορίας (exchanging best practice on land use planning, permitting and geological knowledge sharing).Β) Καθορισμός των "κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών" για την Ε.Ε. (Critical raw materials for the E.U.)

Στο ίδιο πλαίσιο, εκδόθηκε και ένας οδηγός αναφορικά με την εξόρυξη μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (Non Energy Mineral Extraction and Natura 2000 Guidance Document)

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide7

RMI: ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ… ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 2020

 • Η Στρατηγική Ευρώπη 2020 υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης τεχνολογιών που αυξάνουν τις επενδύσεις στον τομέα των φυσικών πόρων.
 • Αναγνωρίστηκε ότι τα Κ-Μ πρέπει να έχουν μια σαφή, δομημένη εθνική πολιτική για τα ορυκτά.
 • Κατεγράφησαν οι βέλτιστες πρακτικές αδειοδότησης και χωροταξίας
 • Επιτεύχθηκε ο προσδιορισμός των κρίσιμων υλικών για την Ε.Ε.
 • Καθορίσθηκε η στρατηγική σε θέματα εμπορίου πρώτων υλών.
 • Εκδόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με Natura 2000
 • Τέθηκαν κριτήρια για την διαχείριση των αποβλήτων.
 • Τίθενται νέες προοπτικές και ευκαιρίες για έρευνα και καινοτομία
 • Έχει ξεκινήσει η διαδικασία καθορισμού δεικτών για την εκτίμηση της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide8

RMIΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναγνωρίσθηκε άμεσα η ανάγκη εξειδίκευσης της RMI στην Ελληνική Πραγματικότητα, και της ανάδειξης της ελληνικής πολιτικής και στρατηγικής που θα διασφαλίζει την βιώσιμη ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των Ορυκτών Πόρων στον τόπο μας  

Ελληνική Πραγματικότητα:

 • Σημαντικότατα εκμεταλλευόμενα κοιτάσματα αλλά και αποθεματικό δυναμικό.
 • Ελλειψη σαφούς και δομημένης πολιτικής για τις ορυκτές πρώτες ύλες
 • Χρονοβόρος και πολύπλοκη αδειοδοτική διαδικασία
 • Έλλειψη Χωροταξικού Σχεδιασμού για του ορυκτούς πόρους
 • Προβλήματα προσβασιμότητας λόγω ασαφούς πλαισίου
 • Ανεπαρκείς μηχανισμοί ελέγχου
 • Προκατάληψη, στείρα κριτική κι έλλειψη ειλικρινούς ανοιχτού διαλόγου για την ένταξη στο σχεδιασμό χρήσεων γης και τα περιβαλλοντικά θέματα.

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide9

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

(Ο.Π.Υ.)

Βασικός στόχος:

Πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο εφοδιασμός της κοινωνίας με ορυκτές πρώτες ύλες θα γίνεται διαχρονικά με οικονομικά βιώσιμο τρόπο, εναρμονισμένο με τις εθνικές πολιτικές ανάπτυξης άλλων τομέων, την προστασία του περιβάλλοντος και σύμφωνα με την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης

Θεμελιώδης προϋπόθεση:

Η θέσπιση του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου μέσα από ευρεία ενημέρωση και διάλογο όλων των εμπλεκομένων φορέων και η διασφάλιση της διαχρονικής εφαρμογής του με συνέπεια, διαφάνεια και ενιαίο τρόπο.

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide10

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Ο.Π.Υ.

Βασικοί επιμέρους στόχοι

 • Η ανάδειξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που προλαμβάνουν ή μειώνουν και τελικά αποκαθιστούν, τις επιπτώσεις της εξόρυξης στο περιβάλλον και στη ανθρώπινη υγεία.
 • Η εξοικονόμηση των ΟΠΥ μέσα από βέλτιστες οικο-αποδοτικές πρακτικές παραγωγής.
 • Η διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των ΟΠΥ, της αύξησης του κύκλου ζωή τους και της ανακύκλωσής τους.
 • Η μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού οφέλους και ηελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της εξορυκτικής δραστηριότητας.
 • Η εναρμόνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών των τοπικών κοινωνιών με τις αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργούν οι εκμεταλλεύσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Η διαμόρφωση των χώρων των λατομείων και μεταλλείων, ώστε να είναι αυτοί δεκτικοί άλλων προγραμματισμένων χρήσεων, μετά την ολοκλήρωση των εκμεταλλεύσεων.
 • Η χωροταξική οργάνωση της μεταποίησης των πρώτων υλών

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide11

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Ο.Π.Υ.

Βασικοί Άξονες

 • Η πρόταση του ΥΠΕΚΑ για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου περιλαμβάνει έξι βασικούς άξονες και εξειδικεύεται σε επιμέρους ενέργειες και πολιτικές.
 • Οι άξονες πολιτικής ορίζονται ως εξής:
 • Η εθνική πολιτική για τον ορυκτό πλούτο ως βασικό συστατικό της αναπτυξιακής πολιτικής του τόπου.
 • 2. Χωροταξικός Σχεδιασμός και πολιτική χρήσεων γης
 • 3.Κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός της λατομικής - μεταλλευτικής νομοθεσίας. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών αδειοδότησης.
 • 4. Προώθηση διαλόγου - αποδοχή από την τοπική κοινωνία.
 • 5. Εκπαίδευση - Έρευνα - Καινοτομία
 • 6. Αποδοτικότητα στη χρήση Ορυκτών Πρώτων Υλών

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide12

1.Η εθνική πολιτική (Ε.Π) για τις Ο.Π.Υ. βασικό

συστατικό της αναπτυξιακής πολιτικής

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide13

2. Χωροταξικός Σχεδιασμός (Χ.Σ.)

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide14

3. Κωδικοποίηση – Εκσυγχρονισμός της λατομικής

μεταλλευτικής & περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide15

3β. Νομικό Πλαίσιο για τα Αδρανή Υλικά

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide16

4. Προώθηση διαλόγου – Αποδοχή από την

τοπική κοινωνία

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide17

5. Εκπαίδευση - Έρευνα - Καινοτομία

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide18

6. Αποδοτικότητα στη χρήση Ο.Π.Υ. Ανακύκλωση –

Υποκατάσταση, Αξιοποίηση παραπροϊόντων

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide19

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ο.Π.Υ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ:

 • I. Στη γνώση του κοιτασματολογικού δυναμικού της χώρας.
 • II.Στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Ο.Π.Υ. με με μεγάλο ειδικό βάρος για τη χώρα.
 • III.Στην ενσωμάτωση των διακυμάνσεων και των προοπτικών της Ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας αγοράς.
 • IV.Στην αξιοποίηση του ορυκτού δυναμικού της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον και στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide20

Ι. Γνώση κοιτασματολογικού δυναμικού

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide21

II. Εξασφάλιση και προώθηση της βιωσιμότητας

των Ο.Π.Υ. με μεγάλο ειδικό βάρος για τη χώρα.

 • ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
 • 1.Ανάλυση της σημαντικότητας των Ο.Π.Υ με βάση:
 • Σημασία σε τοπικό ,περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
 • Ύψος παραγωγής – Διακίνηση – Εξαγωγές - Κατανάλωση
 • Ανάγκες και ζήτηση – Τάσεις της αγοράς
 • 2. Δημιουργία βάσης μεταλλευτικών δεδομένων για:
 • Καλύτερη γνώση της αγοράς – Προσανατολισμό έρευνας.
 • Προσέλκυση επενδύσεων

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide22

II. Εξασφάλιση και προώθηση της βιωσιμότητας

των Ο.Π.Υ. με μεγάλο ειδικό βάρος για τη χώρα.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

1.Καθορισμός Ο.Π.Υ. ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα:

2. Εκπόνηση σχεδίου για την βιώσιμη ανάπτυξή τους.

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide23

ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των διακυμάνσεων και προοπτικών

της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Αγοράς Ο.Π.Υ.

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012

slide24

Συμπέρασμα

Ο Ορυκτός μας Πλούτος αποτελεί αναπτυξιακή ελπίδα για τον τόπο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί με στοχευμένη Εθνική Πολιτική εντός του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ

Αν η Ελληνική Πολιτεία καταφέρει να εφαρμόσει πολιτική αξιοποίησης του μεταλλευτικού δυναμικού της χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον και στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης θα έχει κερδίσει ένα μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα και μια μεγάλη ελπίδα να ξεπεράσει τα σημερινά της αδιέξοδα.

Σας Ευχαριστώ

Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου ΥΠΕΚΑ, Φεβρουάριος 2012