Themasessie
Download
1 / 17

Themasessie Hoe zet ik een goed projectplan op? Niels Olthof (VKK Gelderland) - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Themasessie Hoe zet ik een goed projectplan op? Niels Olthof (VKK Gelderland) Johan van Eerden (Vereniging Ons aller Belang IJzerlo) Kennisnetwerkdag L&G 20 juni 2014. Themasessie projectplan. Even voorstellen Niels Olthof Functie: consulent/procesbegeleider VKK Gelderland,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Themasessie Hoe zet ik een goed projectplan op? Niels Olthof (VKK Gelderland)' - mark-randall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Themasessie

Hoe zet ik een goed projectplan op?

Niels Olthof (VKK Gelderland)

Johan van Eerden (Vereniging Ons aller Belang IJzerlo)

Kennisnetwerkdag L&G

20 juni 2014


Themasessie projectplan
Themasessie projectplan

Even voorstellen

Niels Olthof

Functie: consulent/procesbegeleider VKK Gelderland,

Achtergrond: Ruimtelijke Ordening


Themasessie projectplan1
Themasessie projectplan

Programma

Theorie

 • Aanleiding: L&G

 • Wanneer een projectplan?

 • Waarom een projectplan?

 • De voorwaarden voor een goed projectplan

 • Aanvraag subsidie L&G: toets en beoordelingscriteria

 • 5 belangrijkste tips

  Praktijk

  - Dorpshuis IJzerlo

  Vragenronde/discussie

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – de toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan2
Themasessie projectplan

Aanleiding:Leefbaarheid&Gemeenschapsvoorzieningen

 • ProgrammaSociaalProfielprovincie Gelderland

 • Accent op duurzaamheid: leefbaarheid/socialesamenhang

  • eigeninitiatief en eigenverantwoordelijkheiddorp

 • Provinciestimuleert: bijdrage in kosten (subsidie)

 • Tenderregeling: via inschrijvingbijdrageverlenen

  • Prijs/kwaliteit

  • 2 indieningstermijnenper jaar

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan3
Themasessie projectplan

Aanleiding:Leefbaarheid&Gemeenschapsvoorzieningen

 • Waarvoor is dezesubsidie?

  • Duurzameexploitatievoorzieningen: begroting/programma (meerjaren)

  • Samenhangcreërenfuncties en voorzieningen

  • Versterkenzelforganiserendvermogen: ondersteuningproces, kennis

  • Gemeenschapsvoorziening: ombouw,verbouw of nieuwbouw

  • Ontmoetingsplek: aanlegof verbetering in woonkern

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan4
Themasessie projectplan

Wanneer een projectplan?

 • Ideevoorleefbaarheid in dorp door individu/groep/organisatie

 • Voorstelvanuitgemeentevoorontwikkeling

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk –de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan5
Themasessie projectplan

Waarom een projectplan?

Beschrijven en onderbouwen

 • Draagvlak:

  • wie zijn je medestanders? Hoe krijg je die?

 • Samenwerking

  • kennis, ervaring, meerwaarde doelen

  • verbreding doelgroep

  • (co-)financiering: meer kans van slagen

  • lobbyen

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan6
Themasessie projectplan

Waarom een projectplan?

Projectmatig

 • projectteam

  • Met wie zet je het project op?

  • Wie doet wat? iedereen z´n eigen kracht

  • Wat wordt verwacht? taakverdeling

   Procesmatig

 • Overzicht houden

 • Worden alle stappen doorlopen en acties uitgevoerd?

 • Staan alle neuzen dezelfde kant op?

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan7
Themasessie projectplan

Wat zijn de voorwaarden?

Oorsprong en heden:

 • Inleiding: project, probleem, projectindiener, relatie regeling L&G

 • Idee, achtergrond en motivatie: waarom, wat, hoe, met wie?

 • Draagvlak project en beheer: hoe is die gepeild?

 • Draagvlak gebruikers: activiteitenprogramma; diversiteit?

  terug te vinden in onze handleiding/module

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan8
Themasessie projectplan

Wat zijn de voorwaarden?

Toekomst

 • Draagvlak gebruikers: activiteitenprogramma; diversiteit?

 • Haalbaarheid

  • Knelpunten en kansen

  • Lange termijn visie instandhouding van de voorziening

 • Uitvoering: draaiboek activiteiten

 • Uitvoering: planning met start- en einddatum (bijdrage subsidie

 • Uitvoering: wie doet wat?

  terug te vinden in onze handleiding/module

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden– De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan9
Themasessie projectplan

Wat zijn de voorwaarden?

Projectbegroting

 • Kostenbegroting

 • Gespecificeerd in kostensoorten: loon, materiaal, uurtarieven

  Dekkingsplan

 • Bijdragen van financiers

 • Onderbouwing eigen bijdrage: vrijwilligerswerk, korting, crowdfunding

 • Waarom een subsidie?

  terug te vinden in onze handleiding/module

  Haalbaarheid

  • Knelpunten en kansen

  • Lange termijn visie instandhouding van de voorziening

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden– De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan10
Themasessie projectplan

Wat zijn de voorwaarden?

Exploitatiebegroting

 • Voor 5 jaar;

 • Beheer en onderhoudsplan

 • Onderbouwing kosten en opbrengsten: geen ‘wishful thinking’ maar haalbareberekening van de gebruikersgroepen.

 • Intentieverklaring, liever huurcontracten gebruikers 5 jaar

  terug te vinden in onze handleiding/module

Aanleiding– Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden– De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan11
Themasessie projectplan

Aanvraag subsidie L&G : toets

Voorwaarden

 • Aanvraag ingediend door rechtspersoon (dorpsraad, bestuur voorz.)

 • Breed draagvlak en ondersteuning van gemeente

 • Sprake van cofinanciering: minimaal 25%, gemeenschapsvoorzieningen 50&

 • Let op de regels uit de subsidieverordening Gelderland

 • Voor 5 jaar;

 • Beheer en onderhoudsplan

 • Onderbouwing kosten en opbrengsten: geen ‘wishfull thinking’ maar haalbareberekening van de gebruikersgroepen.

 • Intentieverklaring, liever huurcontracten gebruikers 5 jaar

  Haalbaarheid

  • Knelpunten en kansen

  • Lange termijn visie instandhouding van de voorziening

Aanleiding– Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan12
Themasessie projectplan

Aanvraag subsidie L&G : toets

De beoordelingscriteria

- Draagvlak is aangetoond

 • Vernieuwend karakter: voor dorp en omgeving

 • Evenredige spreiding omgeving

 • Borging voor lange termijn: onderbouwing

 • Afstemming nabijgelegen voorzieningen

 • Nieuwe technieken: hard en zacht

 • Innovatief: duurzame instandhouding/duurzaamheid

 • Eerder subsidie ontvangen?

  (30% voldoet niet aan regels, 1e tender 2014)

 • Voor 5 jaar;

 • Beheer en onderhoudsplan

 • Onderbouwing kosten en opbrengsten: geen ‘wishfull thinking’ maar haalbareberekening van de gebruikersgroepen.

 • Intentieverklaring, liever huurcontracten gebruikers 5 jaar

  Haalbaarheid

  • Knelpunten en kansen

  • Lange termijn visie instandhouding van de voorziening

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan13
Themasessie projectplan

RENOVATIE DORPSHUIS IJZERLO

Subsidie á € 100,000,-

Renovatie leidt tot:

 • uitbreiding activiteiten

 • Vergroten samenwerkingsverbanden

 • Thema

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan14
Themasessie projectplan

 • De 5 tips:

 • Plan een GO-NO GO moment in

 • Goed onderbouwd: geen ‘wishful thinking’

 • Leer van andere projecten

 • Financiën specificeren = meer punten

 • Uitblinken in uniek (op onderdelen)

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


Themasessie projectplan15
Themasessie projectplan

Vragenronde / discussie

Aanleiding – Wanneer? – Waarom? – Voorwaarden – De toets - praktijk – de 5 tips - vragenronde/discussie


ad